Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 10952
Mărime: 85.14KB (arhivat)
Publicat de: Serafina Blaga
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Carmen

Cuprins

 1. 1. ARGUMENT.2
 2. 2. CAPITOLUL I -Contabilitatea capitalurilor proprii . .6
 3. 1.1. Continutul si structura capitalurilor .6
 4. 1.2. Evaluarea capitalurilor .7
 5. 1.3. Organizarea contabilitatii capitalurilor .8
 6. 1.4. Documente privind evidenta capitalurilor .14
 7. 1.5. Conturi utilizate .15
 8. 2. CAPITOLUL II - Prezentarea SC “RAFINARIA STEAUA ROMANA”.21
 9. 2.1. Scurt istoric.21
 10. 2.2. Profil productie.23
 11. 2.3. Infrastructura.24
 12. 2.4. Domeniul de activitate.25
 13. 2.5. Activitatea economica.27
 14. 2.6. Organizarea si conducerea.30
 15. 2.7. Organizarea compartimentului de resurse umane.31
 16. 2.8. Sistemul de calitate .31
 17. 3. CAPITOLUL III –Monografie contabila.33
 18. 4. CONCLUZII SI PROPUNERI. .40
 19. 5. DOCUMENTE SI ANEXE
 20. 6. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

ARGUMENT

Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializată cheltuită şi rezultatele producţiei şi schimbului. Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb.

Prima definiţie dată contabilităţii apartine italianului Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea sa “Summa de Arittmetica, Geometria, Propotioni et Proportionalita’’ care a apărut în Veneţia în anul 1494. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi la toate ce aparţin acestuia, în ordinea în care au loc. În concepţia sa, partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital. Fiecare mişcare sau tranzacţie intervenită în masa averi implicid a capitalului este reprezentată ca un raport dintre primire şi dare , respective între debitor , cel care primeşte valoarea şi creditor , cel care o avansează .

Contabilitatea este astăzi o ştiinţă economică specializată în gestiunea valorilor separate patrimonial inclusă în familia ştiinţelor sociale. De aceea, împreună cu alte ştiinţe de aceeaşi vocaţie, sunt tratate ca o grupă distinctă de ştiinţele economice generale.

Obiectul contabilităţii constă în evidenţa , calculul ; analiza şi controlul raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor econo mice separate patrimonial , cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute.

În prezent actul normativ de bază care reglementează modul de organizare şi de conducere a evidenţei contabile este Legea Contabilităţii nr.82/1991. acest act normativ conţine reglementări unitare cu privire la organizarea sistemului contabil din România atât pentrun agenţii economici cât şi pentru celelalte entităţi, inclusiv pentru instituţiile publice.

Pentru agenţii economici evoluţia sistemului contabil a cunoscut schimbări structurale importante marcate prin:

- H.G. nr.704/1994 – odată cu aprobarea Regulamentului de aplicare aLegii Contabilităţii a apărut şi planul de conturi aplicabil tuturor agenţilor economici;

- O.M.F.P. nr.94/2001 – aprobă Reglementările contabile cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile unităţilor economice care îndeplinesc criteriile de marime menţionate în actul normativ;

- O.M.F.P.nr.306/2002 – aprobă reglementările contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene aplicabile unităţilor economice care se situează sub limita stabilită, considerate că fac parte din întreprinderile mici şi mijlocii care au intrat în vigoare la 1.ianuarie.2003.

Se poate afirma că o dată cu aplicarea ultimelor două acte normative , sistemul contabil românesc al agenţilor ecomomici a fost reformat răspunzând atât necesităţilor de informare a utilizatorilor cât şi cerinţelor de armonizare cu Directivele Europene şi cu Standardele internaţionale de Contabilitate.

Motto:

,, Contabilitatea este una din cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o folosească în gospodăria sa.”

GHEOTE

Din acest motto deducem importanţa contabilităţii şi necesitatea ei, în orice domeniu de activitate , aşa cum pentru noi oamenii , sunt necesare pentru a supravieţui aerul şi apa .

Oricum, nu e de prisos să afirmăm că de modul cum este cunoscută, înţeleasă şi aplicată contabilitatea depinde viaţa unei societăţi comerciale şi că a o cunoaşte fragmentat, fie doar din presă, fie de la alţii, poate însemna şi riscul de greşi cu bune intenţii.

Importanta temei “Contabilitatea operatiilor privind capitalurile proprii „ consta in faptul ca aceste capitaluri reprezinta sursa proprie permanenta a activelor de patrimoniu si contribuie la desfasurarea activitatii economice a orcarei societati comerciale.

Capitalul propriu este partea de capital pusa la dispozitia intreprinderi de catre proprietari care sunt intreprinzatori individuali,asociati sau actionari si apartine de drept proprietarilor.

Pentru constituirea si formarea capitalului unei societati comerciale sunt necesare mijloace materiale banesti care sunt aduse de catre asociati si actionari sub forma de aport la societate. Aportul poate fi in bani sau in natura.

In cadrul intreprinderii au loc o serie de operatiuni economico-financiare ,intre care cele privind capitalul ocupa un loc important. Operatiunile de majoare sau micsorare a capitaluli sunt des intalnite.

In concluzie capitalul poate fi considerat stalpul constituirii si functionarii unei societati comerciale.

Prezentare cuprins

- Prezentarea scurta a firmei SC Rafinaria Steaua Romana ” SA Campina

- Continutul si structura capitalurilor proprii

- Evidentierea modului de functionare a conturilor de capital propriu

- Documente necesare privind evidenta capitalului social

- Metode de contabilizare a operatiilor privind capitalul propriu

- Studiu de caz

Continutul si structura capitalurilor

Capitalul intreprinderii reprezinta surse stabile si permanente de formare si finantare a activului unitatilor patrimoniale ce se inscriu in pasivul bilantului sub forma de: capital , prime legate de capital , rezerve si diferite fonduri proprii.

Capitalurile se constituie la infiintarea unitatii patrimoniale , se modifica sub forma de cresteri sau micsorari pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza cand se desfiinteaza unitatea.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Introducere Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se...

Contabilitate generală SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Finanțarea afacerii prin majorări de capital social

Apectele finantarii prezinta importanta cruciala pentru supravietuirea si dezvoltarea intreprinderii. In primul rand, intreprinderea trebuie sa...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Contabilitatea Capitalurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Unităţile patrimoniale, indiferent de tipul şi de forma de organizare,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii

INTRODUCERE Această lucrare de licență este structurată în patru capitole, în lucrare este prezentată importanța capitalurilor proprii ale unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Introducere Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

1 Argument Pregatirea cadrelor care lucreaza sau vor lucra in domeniul contabilitatii reprezinta o actiune de maxima importanta si actualitate ,...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Ai nevoie de altceva?