Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Capitalurilor Proprii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Petre Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. ARGUMENT.2
2. CAPITOLUL I -Contabilitatea capitalurilor proprii . .6
1.1. Continutul si structura capitalurilor .6
1.2. Evaluarea capitalurilor .7
1.3. Organizarea contabilitatii capitalurilor .8
1.4. Documente privind evidenta capitalurilor .14
1.5. Conturi utilizate .15
2. CAPITOLUL II - Prezentarea SC “RAFINARIA STEAUA ROMANA”.21
2.1. Scurt istoric.21
2.2. Profil productie.23
2.3. Infrastructura.24
2.4. Domeniul de activitate.25
2.5. Activitatea economica.27
2.6. Organizarea si conducerea.30
2.7. Organizarea compartimentului de resurse umane.31
2.8. Sistemul de calitate .31
3. CAPITOLUL III –Monografie contabila.33
4. CONCLUZII SI PROPUNERI. .40
5. DOCUMENTE SI ANEXE
6. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

ARGUMENT

Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializată cheltuită şi rezultatele producţiei şi schimbului. Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb.

Prima definiţie dată contabilităţii apartine italianului Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea sa “Summa de Arittmetica, Geometria, Propotioni et Proportionalita’’ care a apărut în Veneţia în anul 1494. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi la toate ce aparţin acestuia, în ordinea în care au loc. În concepţia sa, partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital. Fiecare mişcare sau tranzacţie intervenită în masa averi implicid a capitalului este reprezentată ca un raport dintre primire şi dare , respective între debitor , cel care primeşte valoarea şi creditor , cel care o avansează .

Contabilitatea este astăzi o ştiinţă economică specializată în gestiunea valorilor separate patrimonial inclusă în familia ştiinţelor sociale. De aceea, împreună cu alte ştiinţe de aceeaşi vocaţie, sunt tratate ca o grupă distinctă de ştiinţele economice generale.

Obiectul contabilităţii constă în evidenţa , calculul ; analiza şi controlul raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor econo mice separate patrimonial , cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute.

În prezent actul normativ de bază care reglementează modul de organizare şi de conducere a evidenţei contabile este Legea Contabilităţii nr.82/1991. acest act normativ conţine reglementări unitare cu privire la organizarea sistemului contabil din România atât pentrun agenţii economici cât şi pentru celelalte entităţi, inclusiv pentru instituţiile publice.

Pentru agenţii economici evoluţia sistemului contabil a cunoscut schimbări structurale importante marcate prin:

- H.G. nr.704/1994 – odată cu aprobarea Regulamentului de aplicare aLegii Contabilităţii a apărut şi planul de conturi aplicabil tuturor agenţilor economici;

- O.M.F.P. nr.94/2001 – aprobă Reglementările contabile cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile unităţilor economice care îndeplinesc criteriile de marime menţionate în actul normativ;

- O.M.F.P.nr.306/2002 – aprobă reglementările contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene aplicabile unităţilor economice care se situează sub limita stabilită, considerate că fac parte din întreprinderile mici şi mijlocii care au intrat în vigoare la 1.ianuarie.2003.

Se poate afirma că o dată cu aplicarea ultimelor două acte normative , sistemul contabil românesc al agenţilor ecomomici a fost reformat răspunzând atât necesităţilor de informare a utilizatorilor cât şi cerinţelor de armonizare cu Directivele Europene şi cu Standardele internaţionale de Contabilitate.

Motto:

,, Contabilitatea este una din cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o folosească în gospodăria sa.”

GHEOTE

Din acest motto deducem importanţa contabilităţii şi necesitatea ei, în orice domeniu de activitate , aşa cum pentru noi oamenii , sunt necesare pentru a supravieţui aerul şi apa .

Oricum, nu e de prisos să afirmăm că de modul cum este cunoscută, înţeleasă şi aplicată contabilitatea depinde viaţa unei societăţi comerciale şi că a o cunoaşte fragmentat, fie doar din presă, fie de la alţii, poate însemna şi riscul de greşi cu bune intenţii.

Importanta temei “Contabilitatea operatiilor privind capitalurile proprii „ consta in faptul ca aceste capitaluri reprezinta sursa proprie permanenta a activelor de patrimoniu si contribuie la desfasurarea activitatii economice a orcarei societati comerciale.

Capitalul propriu este partea de capital pusa la dispozitia intreprinderi de catre proprietari care sunt intreprinzatori individuali,asociati sau actionari si apartine de drept proprietarilor.

Pentru constituirea si formarea capitalului unei societati comerciale sunt necesare mijloace materiale banesti care sunt aduse de catre asociati si actionari sub forma de aport la societate. Aportul poate fi in bani sau in natura.

In cadrul intreprinderii au loc o serie de operatiuni economico-financiare ,intre care cele privind capitalul ocupa un loc important. Operatiunile de majoare sau micsorare a capitaluli sunt des intalnite.

In concluzie capitalul poate fi considerat stalpul constituirii si functionarii unei societati comerciale.

Prezentare cuprins

- Prezentarea scurta a firmei SC Rafinaria Steaua Romana ” SA Campina

- Continutul si structura capitalurilor proprii

- Evidentierea modului de functionare a conturilor de capital propriu

- Documente necesare privind evidenta capitalului social

- Metode de contabilizare a operatiilor privind capitalul propriu

- Studiu de caz

Continutul si structura capitalurilor

Capitalul intreprinderii reprezinta surse stabile si permanente de formare si finantare a activului unitatilor patrimoniale ce se inscriu in pasivul bilantului sub forma de: capital , prime legate de capital , rezerve si diferite fonduri proprii.

Capitalurile se constituie la infiintarea unitatii patrimoniale , se modifica sub forma de cresteri sau micsorari pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza cand se desfiinteaza unitatea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Capitalurilor Proprii.doc