Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 18019
Mărime: 148.82KB (arhivat)
Publicat de: Eusebiu Popa
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. Capitolul I. Prezentarea generală a S.C. Aviarom S.A.4
 3. 1.1. Scurt istoric şi obiect de activitate.4
 4. 1.2. Structura organizatorică şi funcţională a firmei.5
 5. 1.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil.8
 6. 1.4. Dinamica principalilor indicatori economico-financiari.9
 7. Capitolul II. Noţiuni generale privind capitalul propriu.16
 8. 2.1.Conceptul şi felurile de capital.16
 9. 2.2.Aspecte legislative privind constituirea, organizarea
 10. şi funcţionarea societăţilor comerciale.20
 11. 2.3. Elementele componente ale capitalurilor proprii.28
 12. Capitolul III. Contabilitatea capitalurilor proprii la S.C Aviarom S.A.34
 13. 3.1.Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii capitalurilor proprii.34
 14. 3.2.Sistemul purtătorilor primari de informaţii pentru în reflectare
 15. în contabilitate a capitalurilor proprii.35
 16. 3.3.Sistemul de conturi folosit pentru reflectarea în
 17. contabilitate a capitalurilor proprii.37
 18. 3.4.Aplicaţii privind capitalurile proprii la S.C Aviarom S.A.42
 19. 3.4.1.Constituirea societăţii.42
 20. 3.4.2.Reevaluarea activelor imobilizate.43
 21. 3.4.3.Majorarea şi reducerea capitalului social.44
 22. 3.4.4.Determinarea rezultatului exerciţiului.46
 23. Concluzii şi propuneri.49
 24. Bibliografie.50

Extras din proiect

Introducere

Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se contrazic cu resursele limitate şi în descreştere puse la dispoziţie de mediul înconjurător. De-a lungul timpului omul a căutat un perpetum mobile, însă până în momentul de faţă nici una dintre ideile marilor fizicieni nu s-a concretizat în ceva palpabil. Un economist nu prea visează la utopii, ci mai degrabă îşi propune să obţină din orice activitate desfăşurată rezultate cât mai bune cu un consum minim de resurse.

În sprijinul acestui mod de gândire stă disciplina contabilă. În diverse manuale, contabilitatea este abordată ca ştiinţă, metodologie sau artă, însă eu tind să cred că este mai mult un stil de viaţă. Fiecare dintre noi îşi planifică resursele şi îşi ţine evidenţa consumurilor şi a beneficiilor. La nivelul colectivelor economice însă, situaţia se complică, sau mai bine spus, devine mai complexă.

În sprijinul activităţilor comerciale vin organele legislative şi asociaţiile profesionale care elaborează cadrul legislativ şi metodologic de organizare şi conducere a contabilităţii diverselor organizaţii. Principalele legi care reglementează activitatea societăţilor comerciale din România sunt Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată în M.O. nr. 48/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. nr. 1066/ 17.11. 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.F.P. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în M.O. nr. 1080/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

În cel din urmă act normativ, sunt detaliate principalele componente ale averii unei întreprinderi, prin evidenţierea activelor şi a resursele din care acestea sunt acoperite. Dintre sursele de finanţare, capitalurile proprii au o semnificaţie deosebită, întrucât evidenţiază eforturile depuse de întreprindere pentru a-şi susţine de o manieră independentă activitatea productivă.

Pe parcursul acestei lucrări mi-am propus să susţin importanţa capitalurilor proprii ale întreprinderii printr-o prezentare teoretică a principalelor componente şi concepte legate de capitalurilor proprii şi printr-un studiu de caz asupra firmei S.C Aviarom S.A din Iaşi.

Capitolul I. Prezentarea generală a S.C. AVIAROM S.A.

În acest capitol sunt prezentate istoricul şi obiectul de activitate al S.C AVIAROM S.A, structura organizatorică şi funcţională a societăţii, modul de organizare a compartimentului financiar-contabil, precum şi o analiză a dinamicii principalilor indicatori economico-financiari pe baza notei explicative nr. 9 din situaţiile financiare pe ultimii trei ani de activitate.

1.1. Scurt istoric şi obiectul de activitate

Situată într-un cartier important al Iaşilor, Nicolina, pe o arteră principală de acces în oraş, societatea are un sediu modern, dat în folosinţă în anul 2002.

Societatea S.C Aviarom S.A a luat fiinţă prin schimbarea formei juridice şi extinderea obiectului de activitate, în anul 2002, a S.C. Cora-Royal S.R.L. Aceasta din urmă a fost înfiinţată în anul 1994, având ca asociaţi pe domnul Ciornei Cristinel Răzvan şi pe doamna Ciornei Maria Eugenia, cu sediul în Iaşi, str. Ateisaj, nr. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J22/3270/1994 şi având ca obiect de activitate comerţul cu autovehicule, cu piese şi accesorii pentru autovehicule, cu materii prime agricole, animale vii, cu materii prime textile ş.a.

În anul 2001, prin act adiţional autentificat cu nr. 2397/16.05.2001, este cooptat în calitate de asociat domnul Ciubotaru Ioan, iar domnul Ciornei Cristinel Răzvan se retrage din calitatea de asociat al S.C. Cora-Royal S.R.L. Se modifică numele firmei în S.C. Aviarom S.R.L., cu sediul în Iaşi, str. Canta, nr. 28, având ca asociaţi şi administratori pe domnul Ciubotaru Ioan şi doamna Ciornei Maria Eugenia, cu o cotă de participare la capitalul social de 90% şi respectiv 10%.

În anul 2002, cu încheierea nr. 1837/06.11.2002 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Iaşi, a fost emis actul constitutiv al S.C. Aviarom S.A., care prevedea următoarele modificări:

- schimbarea sediului din str. Canta, nr. 28 în şos. Nicolina, nr. 7;

- majorarea capitalului social subscris şi vărsat la 100.000 lei, divizat în 100.000 acţiuni a câte 1 leu;

- transformare formei juridice din S.R.L în S.A;

- cooptarea de noi asociaţi;

- retragerea doamnei Ciornei Maria Eugenia din calitatea de administrator;

- numirea de cenzori;

- schimbarea obiectului de activitate în:

o CAEN 5050 „Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule”

o CAEN 0141 „Activităţi de servicii anexe agriculturii; Grădinărit peisagistic”.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 43
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 44
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 45
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 46
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 47
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 48
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 49
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 50
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea veniturilor

CONTABILITATEA VENITURILOR DEFINIREA ŞI SFERA DE APLICARE Percepţia unitară a veniturilor permite includerea în sfera sa de cuprindere atât a...

Contabilitatea Gestiunii Capitalurilor

Conceptul de capital trebuie utilizat de către societăţi comerciale, având la bază necesităţile utilizatorilor situaţiilor financiare. În cazul în...

Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere

CAPITOLUL II: BILANTUL CONTABIL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 1. Definirea bilantului contabil Bilantul contabil: procedeu specific al metodei...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii

INTRODUCERE Această lucrare de licență este structurată în patru capitole, în lucrare este prezentată importanța capitalurilor proprii ale unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

1 Argument Pregatirea cadrelor care lucreaza sau vor lucra in domeniul contabilitatii reprezinta o actiune de maxima importanta si actualitate ,...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Ai nevoie de altceva?