Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Capitalurilor Proprii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 101 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I: DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII .. 2
1.1. Capitalurile proprii, element definitoriu în aprecierea pozitiei financiare a întreprinderii .. 2
1.2. Structura capitalurilor proprii în conformitate cu O.M.F.P. nr. 94/2001 si cu O.M.F.P. nr. 306/2002 .. 7
1.2.1. Capitalul social .. 11
1.2.2. Primele de capital .. 21
1.2.3. Rezervele din reevaluare .. 22
1.2.4. Rezervele .. 24
1.2.5. Rezultatul reportat .. 27
1.2.6. Rezultatul exercitiului .. 28

CAPITOLUL II: PREVEDERI ALE CADRULUI GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE ELABORAT DE IASC ÎN LEGATURA CU CAPITALURILE PROPRII ALE ÎNTREPRINDERII .. 30
2.1. Capitalul propriu – element al pozitiei financiare prevazut de Cadrul General de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC .. 30
2.2. Conceptele de capital si de mentinere a nivelului capitalului abordate în Cadrul General de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC .. 32

CAPITOLUL III: CONTABILITATEA TRANZACTIILOR PRIVIND CAPITALURILE PROPRII .. 36
3.1. Contabilitatea tranzactiilor capitalurilor proprii în conformitate cu O.M.F.P. nr. 94/2001 si cu O.M.F.P. nr. 306/2002 .. 36

CAPITOLUL IV: MODELE SI STRUCTURI DE PREZENTARE A CAPITALURILOR PROPRII ÎN CADRUL SITUATIILOR FINANCIARE .. 77
4.1. Necesitatea extinderii analizei financiare la un concept global: rezultatul economic .. 77
4.2. Modele si structuri privind tabloul variatiei capitalurilor .. 81

CAPITOLUL V: UTILIZAREA PROGRAMULUI EXCEL ÎN MONITORIZAREA EVOLUTIEI CAPITALURILOR PROPRII. 88

CAPITOLUL VI: CONCLUZII .. 94

BIBLIOGRAFIE .. 100

Extras din document

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII

1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII.

Situatiile financiare constituie principalul mijloc de comunicare a informatiilor contabile, pentru uzul diferitilor utilizatori. Din punctul de vedere al întreprinderii, acestia pot fi utilizatori interni si externi.

Utilizatorii interni se refera la conducatori (manageri), organele de administratie si diferitele structuri interne ale întreprinderii. Conducatorii sunt principalii responsabili cu întocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Ei sunt interesati de informatiile continute în aceste situatii si de orice informatie produsa de contabilitatea financiara, precum si de informatii produse de contabilitatea de gestiune, pentru a-si asuma responsabilitatile de planificare si de control al activitatilor întreprinderii.

Utilizatorii externi se refera mai ales la furnizorii de capitaluri, la administratia publica si alte institutii dotate cu putere reglementara si de control, precum si la alte grupuri de interese.

Furnizorii de capitaluri sunt investitori, creditori si, în masura în care subventioneaza investitiile si exploatarea, puterea publica.

Investitorii care furnizeaza capitaluri în conditii de risc, cât si creditorii „solicita” informatii în virtutea riscului inerent plasamentelor si creditelor lor, în timp ce puterea publica vrea sa cunoasca daca întreprinderea a atins obiectivele care i-au fost fixate, resursele si avantajele pe care statul i le-a pus la dispozitie.

Deci, furnizorii de capitaluri vor sa cunoasca daca întreprinderea este rentabila, daca activitatea ei genereaza fluxuri de trezorerie, daca ea este în masura sa îsi continue activitatea, daca a reusit sa îsi mentina capitalul si daca va fi apta sa îsi onoreze angajamentele într-un viitor previzibil.

Potrivit O.M.F.P. nr. 94/2001, situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda:

a) bilantul;

b) contul de profit si pierdere;

c) situatia modificarilor capitalului propriu;

d) situatia fluxurilor de trezorerie;

e) politici contabile si note explicative.

Bilantul contabil constituie o reprezentare a situatiei financiare a întreprinderii, sub forma de active, de pasive si de capitaluri proprii.

Bilantul furnizeaza informatii despre situatia financiara a întreprinderii si în special referitoare la resursele economice pe care ea le controleaza, la datorii si la efectele tranzactiilor, evenimentelor si circumstantelor susceptibile sa modifice resursele si datoriile.

Resursele economice, obtinute sau controlate, corespund activelor, în timp ce datoriile corespund pasivelor externe care, împreuna cu capitalurile proprii, constituie structura financiara a întreprinderii.

Daca se are în vedere interpretarea simpla a bilantului, acesta este definit ca un document de sinteza care prezinta situatia afacerilor unei întreprinderi la un moment dat. Din punct de vedere tehnic, bilantul este privit ca un moment culminant al unui proces complex si lung de înregistrare, clasificare si evaluare.

Fisiere in arhiva (3):

  • Bibliografie.doc
  • Contabilitatea Capitalurilor Proprii.doc
  • Cuprins.doc