Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 17 fișiere: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 54184
Mărime: 299.98KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BARBACIORU VICTORIA
ESTE O LUCRARE FOARTE BUNA, AM LUAT 10 LA PREZENTAREA EI

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1

ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA

1.1.Întreprinderea-parte integranta a economiei nationale 1

1.2.Contabilitatea-componenta a sistemului informational economic 7

1.3.Normalizarea contabilitatii 12

1.4.Armonizarea sistemului contabil romanesc cu Directiva a IV-a a Comunitatii

Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate 16

CAPITOLUL 2

CONDUCEREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI A CONTABILITATII LA S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

2.1.Tehnologia si organizarea activitatii la S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A 24

2.2.Compartimentul financiar contabil-centrul sistemului informational al unitatii 31

2.3.Principiile organizarii contabilitatii la S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A 36

2.4.Documentele utilizate în evidenta capitalurilor proprii 40

2.5.Registrele de contabilitate utilizate 42

2.6.Formele de înregistrare contabila utilizate la S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A 45

2.7.Analiza rezultatelor activitatii societatii 49

CAPITOLUL 3

CONTABILITATEA CAPITALURILOR LA S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

3.1.Organizarea contabilitatii capitalurilor proprii 58

3.1.1.Conceptul, rolul si structura capitalurilor proprii 58

3.1.2.Evaluarea capitalurilor 60

3.1.3.Sistemul de conturi utilizat in organizarea contabilitatii capitalurilor proprii 61

3.2.Contabilitatea capitalurilor proprii 63

3.2.1.Contabilitatea capitalului social 64

3.2.1.1.Contabilitatea operatiilor efectuate cu ocazia înfiintarii societatii 64

3.2.1.2.Reflectarea in contabilitate a operatiilor de crestere a capitalului social 70

3.2.1.3.Reflectarea in contabilitate a operatiilor de diminuare a capitalului social 75

3.2.2.Contabilitatea primelor de capital 79

3.2.3.Contabilitatea rezervelor din reevaluare 87

3.2.4.Contabilitatea rezervelor de capital 90

3.2.5.Contabilitatea rezultatului reportat 94

3.2.5.Contabilitatea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia 98

3.2.6.Contabilitatea subventiilor pentru investitii 103

CAPITOLUL 4

UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ORGANIZAREA CONTABILITATII CAPITALURILOR LA S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

4.1.Gradul de înzestrare cu tehnica de calcul la S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A 105

4.2.Proiectarea aplicatiei informatice privind evidenta actionarilor 106

4.3.Program informatic privind evidenta actionarilor 108

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA

1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei nationale

Specific, pentru obiectul contabilitatii, este domeniul întins si variat. Folosind procedeele sale de lucru si de investigatii, contabilitatea reflecta existenta si miscarea mijloacelor materiale si banesti în cadrul întreprinderii, ca titular de patrimoniu, ca unitate de baza a vietii social-economice, care contribuie la satisfacerea nevoilor omului si la progres.

În tara noastra, în ultimii ani, accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei libere de piata a impus o structurare a societatilor comerciale în doua mari categorii. O prima categorie o reprezinta societatile tranzactionate pe piata de capital, precum si celelalte societati comerciale sau nationale, companii nationale si regii autonome mari care au interesul sa atraga resurse financiare pe calea investitiilor de capital, dar si a împrumuturilor interne sau externe, dupa caz, iar cea de-a doua categorie o reprezinta întreprinderile comerciale mici si mijlocii, în cazul carora informatia contabila este subordonata cerintelor unei game restrânse de utilizatori.

Contabilitatea este astazi o stiinta constituita prin împletirea, timp de peste cinci secole, a preocuparilor teoreticienilor si practicienilor. Drumul parcurs de ea este predominant de la practica la teorie, practica fiind aceea care a impulsionat, putin câte putin, teoria contabilitatii. Ea opereaza cu termeni specifici si dispune de principii, reguli si tehnici proprii, care guverneaza ansamblul proceselor, fenomenelor si activitatilor cercetate.

Economia nationala a oricarei tari, deci si a tarii noastre, se prezinta ca un organism urias, format din mai multe verigi, care sunt unitati patrimoniale ce îsi desfasoara activitatea în numeroase ramuri si subramuri. În contextul economiei nationale, între unitatile patrimoniale se formeaza ample legaturi pe linie de productie concretizate în cooperarea între ele în vederea realizarii unor produse complexe, legaturi de natura comerciala si de natura financiara. În conditiile economiei de piata, aceste legaturi se adâncesc pe piata nationala si mondiala, amplifica astfel de relatii, chiar stimuleaza agentii economici în acest sens.

Toate aceste argumente conduc la concluzia fireasca prin care se stabileste locul unitatii patrimoniale ca veriga de baza a economiei nationale a oricarei tari, din motive economice, financiare si organizatorice, printre care:

- unitatile patrimoniale poseda marea majoritate a mijloacelor de productie ale societatii, deci aici se gaseste aparatul productiv care fixeaza însasi locul tarii între tarile lumii din punct de vedere economic;

- în unitatile patrimoniale îsi desfasoara activitatea cea mai mare parte din populatia ocupata a tarii producând bunuri materiale sau prestând servicii în raport cu capacitatile lor fizice si intelectuale;

-din punct de vedere al evidentei economice, unitatea patrimoniala este locul unde se gaseste organizata evidenta economica în toate formele sale, ea este deci izvor de informatii economice strict necesare fundamentarii deciziilor de conducere economica.

Având în vedere Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al României, partea I nr.20 din 20 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: “societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutiile nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie, respectiv contabilitate financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitate de gestiune adaptata la specificul activitatii”, precizate la articolul nr.1, alineatul 1, din Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991, din 30 august 2001.

“Prevederile din alineatul 1 se aplica si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente.”

Întreprinderea este un organism complex, unde se desfasoara un angrenaj de operatii, în care se regasesc intre alti factori de productie, munca si capitalul, asociati pentru realizarea unui scop economic. Întreprinderea a aparut din necesitatea de a raspunde in problemele gestiunii eficiente a patrimoniului, din punct de vedere informational si decizional. În literatura de specialitate, exista mai multe definitii ale întreprinderii. În modul cel mai sintetic, întreprinderea se defineste ca fiind “un grup uman ierarhizat care pune în aplicare mijloace intelectuale, fizice si financiare pentru a extrage, transforma, transporta, distribui bogatii sau pentru executarea serviciilor potrivit obiectivelor definite de conducerea acesteia, facând sa intervina în diverse grade motivatiile de profit si utilitate sociala.” Pornind de la teoria “sistemelor” pe care o utilizeaza numerosi specialisti si pentru a scoate în evidenta caracteristicile unei “economii fundamentale” se realizeaza definirea întreprinderii, într-un context mai larg ca fiind considerata “un ansamblu coordonat de organe corelate, conform finalitatilor specifice pentru a îndeplinii anumite functii, executând operatii mai mult sau mai putin complexe si repetitive care conduc la livrarea pe piata a bunurilor sau a prestarilor de servicii a caror vânzare este generatoare de un rezultat.”

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 43
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 44
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 45
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 46
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 47
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 48
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 49
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 50
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 51
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 52
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 53
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 54
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 55
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 56
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 57
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 58
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 59
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 60
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 61
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 62
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 63
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 64
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 65
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 66
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 67
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 68
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 69
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 70
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 71
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 72
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 73
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 74
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 75
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 76
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 77
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 78
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 79
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 80
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 81
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 82
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 83
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 84
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 85
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 86
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 87
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 88
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 89
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 90
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 91
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 92
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 93
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 94
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 95
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 96
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 97
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 98
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 99
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 100
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 101
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 102
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 103
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 104
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 105
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 106
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 107
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 108
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 109
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 110
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 111
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 112
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 113
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 114
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 115
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 116
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 117
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 118
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 119
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 120
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 121
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 122
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 123
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 124
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 125
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 126
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 127
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 128
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 129
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 130
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 131
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 132
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 133
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 134
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 135
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 136
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 137
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 138
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 139
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 140
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 141
Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti - Pagina 142

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti
  • BibliografieX.doc
  • Bilant.doc
  • Certificat de inmatriculare.doc
  • Certificat de inregistrare.doc
  • Contul de profit si pierdere.doc
  • Hotarare aga.doc
  • hotarare aga1.doc
  • Introducere si cuprins.doc
  • LUCRARE DE LICENTA X.doc
  • Organigrama societatii.doc
  • program informatic.doc
  • Registrul actionarilor.doc
  • Repartizarea profitului X.doc
  • Sit. priv.determ. valorii.......doc
  • Situatia modific. capitalurilor proprii X.doc
  • Situatia varsamintelor de efectuat.doc
  • Statutul societatii.doc
 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor

CAPITOLUL I 1.1.Notiuni generale privind capitalurile Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul asociaţilor sau...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Ai nevoie de altceva?