Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 17 fișiere: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 54184
Mărime: 299.98KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Cornea
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BARBACIORU VICTORIA
ESTE O LUCRARE FOARTE BUNA, AM LUAT 10 LA PREZENTAREA EI

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA
 4. 1.1.Întreprinderea-parte integranta a economiei nationale 1
 5. 1.2.Contabilitatea-componenta a sistemului informational economic 7
 6. 1.3.Normalizarea contabilitatii 12
 7. 1.4.Armonizarea sistemului contabil romanesc cu Directiva a IV-a a Comunitatii
 8. Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate 16
 9. CAPITOLUL 2
 10. CONDUCEREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI A CONTABILITATII LA S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
 11. 2.1.Tehnologia si organizarea activitatii la S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A 24
 12. 2.2.Compartimentul financiar contabil-centrul sistemului informational al unitatii 31
 13. 2.3.Principiile organizarii contabilitatii la S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A 36
 14. 2.4.Documentele utilizate în evidenta capitalurilor proprii 40
 15. 2.5.Registrele de contabilitate utilizate 42
 16. 2.6.Formele de înregistrare contabila utilizate la S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A 45
 17. 2.7.Analiza rezultatelor activitatii societatii 49
 18. CAPITOLUL 3
 19. CONTABILITATEA CAPITALURILOR LA S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
 20. 3.1.Organizarea contabilitatii capitalurilor proprii 58
 21. 3.1.1.Conceptul, rolul si structura capitalurilor proprii 58
 22. 3.1.2.Evaluarea capitalurilor 60
 23. 3.1.3.Sistemul de conturi utilizat in organizarea contabilitatii capitalurilor proprii 61
 24. 3.2.Contabilitatea capitalurilor proprii 63
 25. 3.2.1.Contabilitatea capitalului social 64
 26. 3.2.1.1.Contabilitatea operatiilor efectuate cu ocazia înfiintarii societatii 64
 27. 3.2.1.2.Reflectarea in contabilitate a operatiilor de crestere a capitalului social 70
 28. 3.2.1.3.Reflectarea in contabilitate a operatiilor de diminuare a capitalului social 75
 29. 3.2.2.Contabilitatea primelor de capital 79
 30. 3.2.3.Contabilitatea rezervelor din reevaluare 87
 31. 3.2.4.Contabilitatea rezervelor de capital 90
 32. 3.2.5.Contabilitatea rezultatului reportat 94
 33. 3.2.5.Contabilitatea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia 98
 34. 3.2.6.Contabilitatea subventiilor pentru investitii 103
 35. CAPITOLUL 4
 36. UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ORGANIZAREA CONTABILITATII CAPITALURILOR LA S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
 37. 4.1.Gradul de înzestrare cu tehnica de calcul la S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A 105
 38. 4.2.Proiectarea aplicatiei informatice privind evidenta actionarilor 106
 39. 4.3.Program informatic privind evidenta actionarilor 108
 40. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA

1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei nationale

Specific, pentru obiectul contabilitatii, este domeniul întins si variat. Folosind procedeele sale de lucru si de investigatii, contabilitatea reflecta existenta si miscarea mijloacelor materiale si banesti în cadrul întreprinderii, ca titular de patrimoniu, ca unitate de baza a vietii social-economice, care contribuie la satisfacerea nevoilor omului si la progres.

În tara noastra, în ultimii ani, accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei libere de piata a impus o structurare a societatilor comerciale în doua mari categorii. O prima categorie o reprezinta societatile tranzactionate pe piata de capital, precum si celelalte societati comerciale sau nationale, companii nationale si regii autonome mari care au interesul sa atraga resurse financiare pe calea investitiilor de capital, dar si a împrumuturilor interne sau externe, dupa caz, iar cea de-a doua categorie o reprezinta întreprinderile comerciale mici si mijlocii, în cazul carora informatia contabila este subordonata cerintelor unei game restrânse de utilizatori.

Contabilitatea este astazi o stiinta constituita prin împletirea, timp de peste cinci secole, a preocuparilor teoreticienilor si practicienilor. Drumul parcurs de ea este predominant de la practica la teorie, practica fiind aceea care a impulsionat, putin câte putin, teoria contabilitatii. Ea opereaza cu termeni specifici si dispune de principii, reguli si tehnici proprii, care guverneaza ansamblul proceselor, fenomenelor si activitatilor cercetate.

Economia nationala a oricarei tari, deci si a tarii noastre, se prezinta ca un organism urias, format din mai multe verigi, care sunt unitati patrimoniale ce îsi desfasoara activitatea în numeroase ramuri si subramuri. În contextul economiei nationale, între unitatile patrimoniale se formeaza ample legaturi pe linie de productie concretizate în cooperarea între ele în vederea realizarii unor produse complexe, legaturi de natura comerciala si de natura financiara. În conditiile economiei de piata, aceste legaturi se adâncesc pe piata nationala si mondiala, amplifica astfel de relatii, chiar stimuleaza agentii economici în acest sens.

Toate aceste argumente conduc la concluzia fireasca prin care se stabileste locul unitatii patrimoniale ca veriga de baza a economiei nationale a oricarei tari, din motive economice, financiare si organizatorice, printre care:

- unitatile patrimoniale poseda marea majoritate a mijloacelor de productie ale societatii, deci aici se gaseste aparatul productiv care fixeaza însasi locul tarii între tarile lumii din punct de vedere economic;

- în unitatile patrimoniale îsi desfasoara activitatea cea mai mare parte din populatia ocupata a tarii producând bunuri materiale sau prestând servicii în raport cu capacitatile lor fizice si intelectuale;

-din punct de vedere al evidentei economice, unitatea patrimoniala este locul unde se gaseste organizata evidenta economica în toate formele sale, ea este deci izvor de informatii economice strict necesare fundamentarii deciziilor de conducere economica.

Având în vedere Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al României, partea I nr.20 din 20 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: “societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutiile nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie, respectiv contabilitate financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitate de gestiune adaptata la specificul activitatii”, precizate la articolul nr.1, alineatul 1, din Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991, din 30 august 2001.

“Prevederile din alineatul 1 se aplica si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente.”

Întreprinderea este un organism complex, unde se desfasoara un angrenaj de operatii, în care se regasesc intre alti factori de productie, munca si capitalul, asociati pentru realizarea unui scop economic. Întreprinderea a aparut din necesitatea de a raspunde in problemele gestiunii eficiente a patrimoniului, din punct de vedere informational si decizional. În literatura de specialitate, exista mai multe definitii ale întreprinderii. În modul cel mai sintetic, întreprinderea se defineste ca fiind “un grup uman ierarhizat care pune în aplicare mijloace intelectuale, fizice si financiare pentru a extrage, transforma, transporta, distribui bogatii sau pentru executarea serviciilor potrivit obiectivelor definite de conducerea acesteia, facând sa intervina în diverse grade motivatiile de profit si utilitate sociala.” Pornind de la teoria “sistemelor” pe care o utilizeaza numerosi specialisti si pentru a scoate în evidenta caracteristicile unei “economii fundamentale” se realizeaza definirea întreprinderii, într-un context mai larg ca fiind considerata “un ansamblu coordonat de organe corelate, conform finalitatilor specifice pentru a îndeplinii anumite functii, executând operatii mai mult sau mai putin complexe si repetitive care conduc la livrarea pe piata a bunurilor sau a prestarilor de servicii a caror vânzare este generatoare de un rezultat.”

Preview document

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 1
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 2
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 3
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 4
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 5
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 6
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 7
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 8
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 9
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 10
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 11
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 12
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 13
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 14
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 15
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 16
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 17
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 18
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 19
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 20
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 21
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 22
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 23
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 24
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 25
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 26
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 27
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 28
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 29
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 30
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 31
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 32
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 33
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 34
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 35
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 36
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 37
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 38
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 39
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 40
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 41
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 42
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 43
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 44
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 45
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 46
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 47
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 48
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 49
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 50
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 51
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 52
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 53
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 54
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 55
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 56
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 57
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 58
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 59
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 60
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 61
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 62
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 63
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 64
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 65
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 66
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 67
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 68
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 69
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 70
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 71
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 72
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 73
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 74
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 75
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 76
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 77
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 78
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 79
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 80
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 81
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 82
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 83
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 84
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 85
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 86
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 87
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 88
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 89
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 90
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 91
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 92
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 93
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 94
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 95
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 96
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 97
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 98
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 99
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 100
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 101
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 102
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 103
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 104
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 105
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 106
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 107
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 108
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 109
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 110
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 111
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 112
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 113
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 114
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 115
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 116
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 117
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 118
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 119
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 120
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 121
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 122
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 123
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 124
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 125
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 126
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 127
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 128
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 129
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 130
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 131
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 132
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 133
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 134
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 135
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 136
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 137
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 138
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 139
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 140
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 141
Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești - Pagina 142

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti
  • BibliografieX.doc
  • Bilant.doc
  • Certificat de inmatriculare.doc
  • Certificat de inregistrare.doc
  • Contul de profit si pierdere.doc
  • Hotarare aga.doc
  • hotarare aga1.doc
  • Introducere si cuprins.doc
  • LUCRARE DE LICENTA X.doc
  • Organigrama societatii.doc
  • program informatic.doc
  • Registrul actionarilor.doc
  • Repartizarea profitului X.doc
  • Sit. priv.determ. valorii.......doc
  • Situatia modific. capitalurilor proprii X.doc
  • Situatia varsamintelor de efectuat.doc
  • Statutul societatii.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind eficienta utilizării capitalurilor

CAPITOLUL I 1.1.Notiuni generale privind capitalurile Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul asociaţilor sau...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Contabilitatea Capitalului Social

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Contabilitatea Capitalurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Unităţile patrimoniale, indiferent de tipul şi de forma de organizare,...

Contabilitatea la Primăria Denta

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.1. ROLUL SI IMPORTANTA REFORMEI ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA În vederea...

Ai nevoie de altceva?