Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 28829
Mărime: 132.07KB (arhivat)
Publicat de: Octavian Toma
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rascolean Ilie
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

 1. CAP. I: CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA:
 2. 1.1 Noţiuni introductive privind sistemul bancar 4
 3. 1.1.1 Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu 4
 4. 1.1.2 Evoluţia sistemului bancar românesc 8
 5. 1.1.3 Cadrul legal al activităţii băncilor 13
 6. 1.2 Constituirea si funcţionarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naţionale a României 14
 7. 1.2.1 Consideraţii generale despre activitatea bancară 14
 8. 1.2.2 Constituirea sucursalelor băncilor străine 18
 9. 1.2.3 Constituirea societăţii comerciale bancare 20
 10. 1.2.4 Organizarea, conducerea şi administrarea societăţilor bancare 23
 11. CAP. II: OBIECTUL ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE:
 12. 2.1 Obiectul contabilităţii bancare 25
 13. 2.2 Consideraţii generale cu privire la organizarea contabilităţii instituţiilor de credit 27
 14. 2.3 Reguli pentru evaluarea elementelor patrimoniale 29
 15. 2.4 Principii în organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor de credit 31
 16. 2.5 Organizarea compartimentului de contabilitate 32
 17. 2.6 Documentele bancare 33
 18. 2.7 Planul de conturi al societăţilor bancare 37
 19. CAP.III: CONTABILITATEA CHELTUIELILOR BANCARE:
 20. 3.1 Cheltuieli de exploatare bancară 42
 21. 3.2 Cheltuieli cu personalul 46
 22. 3.3 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 47
 23. 3.4 Cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi 47
 24. 3.5 Cheltuieli diverse de exploatare 48
 25. 3.6 Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările
 26. necorporale şi corporale 49
 27. 3.7 Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile 50
 28. 3.8 Cheltuieli extraordinare 51
 29. 3.9 Cheltuieli cu impozitul pe profit 51
 30. CAP.IV: CONTABILITATEA CHELTUIELILOR BANCARE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ:
 31. 4.1 Scurt istoric al Băncii Comerciale Române 53
 32. 4.2 Prezentarea activităţii Băncii Comerciale Române 54
 33. 4.3 Clienţii Băncii Comerciale Române 57
 34. 4.4 Contabilitatea cheltuielilor bancare la Banca Comercială Română 62
 35. 4.4.1 Studiu de caz privind contabilitatea cheltuielilor bancare la Banca Comercială Română 70
 36. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 78
 37. BIBLIOGRAFIE 80
 38. ANEXE

Extras din proiect

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR

1.1.1 Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu

În esenţă, o bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state, in scopul de a obţine profit.

Din definiţie, rezultă caracterul complex al rolului pe care banca îl are în economie, atât din punct de vedere al serviciilor pe care le efectuează, cât şi din punct de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic.

In principal o bancă îndeplineşte următoarele funcţii:

1) Funcţia de depozit, care constă in:

- efectuarea de operaţiuni de depozit la vedere şi la termen, în cont, cu numerar şi cu titluri, constând în atragerea resurselor băneşti de la persoane fizice şi juridice în vederea fructificării lor;

- efectuarea de operaţiuni de depozitare şi trezorerie pentru obiecte de valoare aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

2) Funcţia de investiţii, care constă în:

- acordarea de credite în lei şi în valută persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

- participă în calitate de acţionar la înfiinţarea unor instituţii bancare sau nebancare în ţară sau străinătate;

- achiziţionează active financiare în nume propriu.

3) Funcţia comercială, care constă in:

- realizarea de încasări şi plăţi, în valută şi în lei, generate de activităţi de export, import, prestări de servicii şi turism intern şi internaţional, operaţiuni cu caracter financiar, necomercial şi alte operaţiuni legate de încasări şi plăţi între persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

- cumpără şi vinde, în ţară şi străinătate, valută, efecte de comerţ exprimate în lei şi în valută;

- efectuează operaţiuni de scontare si rescontare a efectelor de comerţ;

- efectuează operaţii de schimb valutar si operaţii de arbitrare pe pieţele monetare internaţionale pe cont propriu sau in numele clienţilor;

- participa la tranzacţii externe financiare de plaţi si de credit, încheie cu bănci si instituţii financiare străine angajamente si convenţii de plaţi;

- cumpără si vinde in tara si străinătate, aur si metale preţioase, monede;

- emite efecte de comerţ: bilete la ordin, cambii sau trate, cecuri in favoarea unor beneficiari din tara sau străinătate;

- efectuează operaţiuni de vânzare cumpărare si alte operaţiuni cu titluri emise de stat;

- prestează servicii bancare, expertizare tehnica, economica si financiara a diferitelor proiecte, acorda consultanta si asistenta in probleme de gestiune financiara si evaluare;

- organizează lansarea de obligaţiuni, asigura mobilizarea împrumuturilor prin emisiunea de obligaţiuni, garantează emisiunea si plasează obligaţiunile pe piaţa secundara.

Activitatea bancară îşi are originile în Antichitate, perioadă în care bogăţiile erau păstrate în temple, fapt ce aducea un anumit “profit” preoţilor, pe lângă recunoaşterea templelor de către populaţie. În măsura în care bunurile păstrate erau perisabile, modalitatea de păstrare era împrumutul de consumaţie. Pentru deponenţi se asigura plasarea bogăţiei într-un loc sigur, iar pentru preoţi se realiza un profit. Dovada acestor practici este descoperirea de către arheologi în Mesopotamia a tabelelor de contabilitate datând din 3400-2500 î.H.

O altă practică des întâlnită în perioada antică era împrumutul cu dobândă, practică ce la început nu a putut fi controlată de autorităţi, deoarece nu existau reglementări în domeniu.

Împrumutul cu dobândă este reglementat mai târziu prin Codul lui Hammurabi care este recunoscut cu prima reglementare în domeniu Printre altele, Codul prevede şi contractele de împrumut pentru a căror recunoaştere era nevoie să fie vizate de funcţionari regali; şi contractul de comision, strămoşul contractului de cont curent de astăzi.

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 24
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 25
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 26
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 27
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 28
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 29
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 30
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 31
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 32
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 33
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 34
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 35
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 36
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 37
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 38
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 39
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 40
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 41
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 42
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 43
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 44
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 45
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 46
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 47
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 48
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 49
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 50
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 51
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 52
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 53
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 54
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 55
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 56
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 57
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 58
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 59
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 60
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 61
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 62
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 63
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 64
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 65
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 66
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 67
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 68
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 69
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 70
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 71
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 72
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 73
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 74
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 75
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 76
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 77
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 78
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 79
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 80
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 81
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 82
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 83
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 84
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 85
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 86
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 87
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 88
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 89
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 90
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 91
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 92
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 93
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 94
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 95
Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comerciala Romana
  • anexe licenta.doc
  • licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Veniturile din activități independente

Nu este rau sa-ti aranjezi afacerile pentru a plati cat mai putine impozite.Fiecare poate sa o faca, fie el bogat sau sarac.Nimeni nu are o dorinta...

Organizarea Contabilității Bancare

CAPITOLUL I ORIGINILE SISTEMULUI BANCAR 1.1 Activităţile specifice băncilor de-a lungul istoriei Termenul de bancă vine din limba italiană de la...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Contabilitatea Instituriilor Financiar-Bancare

1. Consideratii generale privind sistemul bancar In Romania activitatea bancara se desfasoara in conformitate cu legea bancara 58/98 si legea...

Te-ar putea interesa și

Creditarea pe Termen Scurt la Banca Comercială Română a Agenților Economici

CAP.I SISTEMUL DE CREDIT- PARTE A SISTEMULUI FINANCIAR 1.1 CONŢINUTUL SISTEMULUI DE CREDIT În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în...

Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Tehnică bancară - Banca Comercială Română

PARTEA I: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ.DATE DE IDENTIFICARE INTRODUCERE Figura nr. 1 : BCR - locul I in România Sursa: Arhiva B.C.R. Creditarea este...

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul...

Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică

1.1.Autonomie şi funcţionalitate la unităţile administrativ – teritoriale Finanţele publice sunt procesele şi relaţiile economice la care...

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Grup Școlar Doctor Mihai Ciucă, Săveni

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA LA GRUPUL ŞCOLAR “ DR. M. CIUCĂ” 1.1 SCURT ISTORIC Grupul Şcolar “Doctor Mihai Ciucă” a luat fiinţă...

Practică bancară - BCR

INTRODUCERE Banca Comercialǎ Românǎ este o societate pe acţiuni având un capital social de 792.468.750 lei, reprezentat prin 792.468.750 acţiuni a...

Ai nevoie de altceva?