Contabilitatea Cheltuielilor la Firma Farmexpert din Ilfov

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Cheltuielilor la Firma Farmexpert din Ilfov.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Radu Valentin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII „ FARMEXPERT” SRL
1.1 Cadrul general de desfăşurare.3
1.2 Obiect de activitate.4
1.3 Structura organizatoricǎ şi funcţionalǎ.5
1.4 Tipuri de structuri organizatorice.6
1.5 Funcţiile întreprinderii şi compartimentele în care se realizeazǎ.6
CAP 2 CONTABILITATEA FINANCIARĂ A CHELTUIELILOR
2.1 Concepte economice privind cheltuielile agenţilor economici.8
2.2 Obiectivele contabilitǎţii cheltuielilor.9
2.3 Contabilitatea financiarǎ a cheltuielilor.11
2.3.1 Contabilitatea financiarǎ a cheltuielilor de exploatare.12
2.3.2 Contabilitatea cheltuielilor financiare.16
2.3.3 Contabilitatea cheltuielilor cu amortizǎrile, provizioanele şi ajustǎrile pentru depreciere sau pierdere de valoare.18
2.3.4 Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite.18
2.4 Documente de evidenţă.19
2.5 Principalele operaţiuni.19
CAP 3 MONOGRAFIE CONTABILĂ
Bilantul initial.24
Registrul jurnal .25
Cartea Mare.28
Concluzii.32
Bibliografie.33

Extras din document

CAP I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII „ FARMEXPERT” SRL

1.1 Cadrul general de desfăşurare

S.C. „ FARMEXPERT” S.R.L este o companie cu capital integral românesc , constituitǎ în data de 27.07.1998, ca societate comercialǎ cu rǎspundere limitatǎ, în baza Legii nr. 31/ 1990 privind societǎţile comerciale. Este înregistratǎ la Registrul Comerţului cu nr. J22-730-1998 şi are codul unic de înregistrare R10844791.

Societatea are sediul în Ilfov, str. Beldiceanu, nr. 5, şi punctele de lucru în oraşele: Suceava şi Bacǎu. Obiectul principal de activitate constǎ în distribuţia de medicamente, cosmetice şi produse parafarmaceutice, cod caen 5146.

Capitalul social subscris şi vǎrsat este de 5.000 lei , divizat în 100 pǎrţi sociale, cu valoarea nominalǎ de 50 lei fiecare, fiind repartizat pe asociaţi astfel: Popescu Daniel –valoarea aport total : 3950lei, nr. pǎrţi sociale: 79, cota de participare la beneficii şi pierderi : 79%; Ionescu Vasile- valoare aport total:900 lei, nr. pǎrţi sociale: 18, cota de participare la beneficii şi pierderi :18%; SC Universal Investment SRL -valoare aport total: 100 lei, nr.pǎrţi sociale: 2, cota de participare la beneficii şi pierderi : 2%; Florea Ion-valoare aport total: 50 lei, nr. pǎrţi sociale: 1, cota de participare la beneficii şi pierderi : 1%.

FARMEXPERT SRL are o bazǎ de aproximativ 500 clienţi, farmacii şi spitale, şi are ca obiectiv principal creşterea calitǎţii serviciilor acordate, cât şi creşterea cotei de piaţǎ din zona Moldovei. Portofoliul de produse este vast, fiind concentrat pe produse din import în proporţie de 70%. Veniturile din vânzǎri de medicamente reprezintǎ 98% din cifra de afaceri.

Principalii furnizori de la care societatea achiziţioneazǎ medicamentele sunt:

SC Farmexpert SA Bucureşti, SC Antibiotice SA , SC Walmark SRL Bucureşti.

Cei mai mari clienţi ai societǎţii sunt: SC Arsene SRL Suceava, SC Farmarom SRL Rǎdǎuţi, SC Ardealul SRL Piatra Neamţ.

Echipa de vânzǎri este alcǎtuitǎ din treisprezece agenţi de vânzǎri, doi coordonatori şi cinci operatori telefonici, care asigurǎ întocmirea contractelor cu clienţii, preluarea comenzilor, întocmirea facturilor de vânzare şi încasarea lor, iar echipa de distribuţie transportǎ medicamentele la farmacii sau spitale, cu ajutorul celor nouǎ autoutilitare. FARMEXPERT SRL acoperǎ distribuţia medicamentelor pe toatǎ zona Moldovei, şi anume în judeţele: , Bacǎu, Neamţ, Vaslui, Suceava, Botoşani.

Relaţiile noastre de parteneriat atât cu furnizorii cât şi cu clienţii, sunt bazate pe angajare pe termen lung, încredere şi corectitudine, transparenţǎ şi suport. Eforturile noastre sunt îndreptate continuu cǎtre satisfacerea optimǎ a cerinţelor acestora şi creşterea calitǎţii serviciilor. Seriozitatea, responsabilitatea şi orientarea spre performanţǎ sunt direcţiile noastre de acţiune în prezent şi în viitor.

1.2 Obiect de activitate

„Obiectul de activitate al societǎţii FARMEXPERT este:

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ:

5146- comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice, cosmetice şi parafarmaceutice

ACTIVITĂŢI SECUNDARE:

7110- Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate micǎ

5113- comerţ intermediar cu materialul lemnos şi materiale de construcţii

5115- comerţ intermediar cu mobilǎ, articole de menaj şi de ferǎrie

5119- comerţ intermediar cu produse diverse

5145- comerţ cu ridicata cu produse cosmetice şi de parfumerie

5170- alte tipuri de comerţ cu ridicata

6023- transporturi de persoane

6024-transporturi terestre de cǎlǎtori

6025- transporturi de mǎrfuri

6311- manipulǎri

6312-depozitǎri.

Conducerea unitǎţii este asiguratǎ de Adunarea Generalǎ a Asociaţilor care are urmǎtoarele obligaţii:

• Sǎ aprobe structura organizatoricǎ a societǎţii şi numǎrul de posturi;

• Sǎ numeascǎ administratorii, sǎ-i revoce atunci când este cazul;

• Sǎ acţioneze în justiţie administratorii pentru pagubele aduse societǎţii;

• Sǎ aprobe bilanţul şi sǎ stabileascǎ repartizarea beneficiului net;

• Sǎ aprobe programul de activitate economico-financiarǎ a societǎţii;

• Îşi dǎ acordul asupra contractului colectiv de muncǎ;

• Aprobǎ contractarea de împrumuturi bancare;

• Aprobǎ înfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii şi alte subunitǎţi;

• Aprobǎ mǎrirea sau reducerea capitalului social, modificarea numǎrului de pǎrţi sociale sau a valorii acestora;

• Aprobǎ modificarea contractului de societate sau a statutului;

• Aprobǎ modificarea contractului de societate sau a statutului;

• Aprobǎ fuzionarea, divizarea sau transformarea societǎţii;

• Aprobǎ nivelul salariilor;

• Aprobǎ dizolvarea şi lichidarea societǎţii;

• Aprobǎ investirea de capital în alte societǎţi;

• Aprobǎ constituirea şi utilizarea fondului de rezervǎ, a fondului de dezvoltare şi modernizare precum şi celorlalte fonduri ale societǎţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Cheltuielilor la Firma Farmexpert din Ilfov.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET