Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7273
Mărime: 123.50KB (arhivat)
Publicat de: Cipriana Giurgiu
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Bianca Preda, Lector Univ. Drd. Burtea Elena
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCURESTI SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Introducere:. .pag.03
 2. Cap.I. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor
 3. 1.1. Venituri din vânzări de produse, prestări de servicii şi mărfuri:.pag.05
 4. 1.2. Venituri din producţia stocată:.pag.06
 5. 1.3.Venituri din producţia de imobilizări:.pag.07
 6. 1.4.Contabilitatea cheltuielilor:.pag.07
 7. Cap.II. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile în cadrul firmei SC SC.
 8. 2.1. Prezentare firma.pag.11
 9. 2.2.Monografie– venituri si cheltuieli in cadrul firmei.pag.12
 10. Concluzii si propuneri: .pag.17
 11. Bibliografie:.pag.23

Extras din proiect

Introducere:

OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe venit, în special a veniturilor din activităţi independente, din salarii, din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii. Vor intra în categoria cheltuielilor deductibile limitat tichetele de vacanţă, precum şi anumite dobânzi aferente creditelor angajate pentru achiziţionarea de imobilizări corporale. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente vor putea opta între un impozit de 10% plată anticipată sau un impozit final de 16%.

Veniturile şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului activităţii economico-financiare a întreprinderii. Informaţiile despre venituri şi cheltuieli sînt furnizate de către contabilitate care impune soluţionarea unui şir de probleme teoretice şi metodologice privind formularea definiţiilor, clasificarea, recunoaşterea, evaluarea, elaborarea politicii de contabilitate, perfectarea documentelor primare, aplicarea registrelor de evidenţă, utilizarea conturilor contabile şi întocmirea rapoartelor financiare privind veniturile şi cheltuielile.

În literatura de specialitate autohtonă şi străină se conţin diverse abordări asupra noţiunilor de venituri şi cheltuieli care sînt corelate respectiv cu modificarea capitalului propriu, activelor şi datoriilor, efectului (produsului) activităţii întreprinderii. Examinarea critică a abordărilor specificate a permis autorului să aprofundeze noţiunile de venituri şi cheltuieli prin următoarele

definiţii. Astfel, veniturile reprezintă creşteri ale avantajelor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări/creşteri ale activelor sau diminuări/stingeri ale datoriilor, care au influenţat rezultatul net (profitul/pierderea) al anului de gestiune curent, iar cheltuielile – diminuări ale avantajelor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri/diminuări ale activelor sau apariţii/creşteri ale datoriilor, care au influenţat rezultatul net (profitul/pierderea) al anului de gestiune curent.

Scopul tezei constă în aprofundarea bazelor teoretice, dezvoltarea metodologiei contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor şi fundamentarea direcţiilor principale de perfecţionare a acesteia în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi normele internaţionale.

Realizarea acestui scop a condiţionat următoarele sarcini ale cercetării:

• dezvoltarea conceptelor şi principiilor contabile fundamentale aferente veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii;

• delimitarea şi analiza problemelor privind recunoaşterea şi evaluarea elementelor diverse de venituri şi cheltuieli;

• relevarea aspectelor metodologice generale ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;

• elaborarea metodologiei de contabilizare a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor ordinare şi evenimentelor extraordinare ale întreprinderii;

• specificarea particularităţilor şi fundamentarea căilor de modernizare a contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor din diferite sectoare şi ramuri ale economiei naţionale;

• fundamentarea economică a recomandărilor cu privire la ajustarea veniturilor şi cheltuielilor înregistrate eronat în cursul perioadei de gestiune curente;

• aprecierea consecinţelor fiscale ale faptelor economice generatoare de venituri şi cheltuieli;

• abordarea problematicii aferente generalizării şi prezentării informaţiilor privind veniturile şi cheltuielile în rapoartele financiare ale întreprinderii;

• implementarea recomandărilor privind perfecţionarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor la întreprinderile autohtone.

Obiectul cercetării îl constituie fluxurile informaţionale aferente veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor din diferite sectoare şi ramuri ale economiei naţionale.

Obiectul cercetării are un caracter multilateral şi include toate etapele exerciţiului contabil.

Recunoaşterea reprezintă o problemă fundamentală a contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor oricărei întreprinderi. Din punct de vedere contabil, pot fi remarcate două abordări principale privind recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor: ca un procedeu tehnic al contabilităţii de a reflecta veniturile şi cheltuielile în evidenţă şi în rapoartele financiare şi ca un proces complex care cuprinde compararea elementelor de venituri şi cheltuieli cu definiţiile acestora, stabilirea criteriilor şi a momentului de înregistrare a elementelor specificate în contabilitate şi în rapoartele financiare. După părerea noastră, a doua abordare este mai justificată şi corespunde cerinţelor economiei de piaţă şi normelor internaţionale. În cazul acestei abordări, recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor trebuie să asigure respectarea criteriilor generale, a conceptelor şi

principiilor contabile fundamentale care sînt detaliat examinate în lucrare şi generalizate în figura 1.

Figura 1. Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor perioadei de gestiune curente*

*Sursa: Elaborat de autor

Registrele de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor aplicate la întreprinderi urmează a fi îmbinate cu registrele fiscale în scopul excluderii dublării informaţiilor şi diminuării volumului lucrului contabil. Pentru asigurarea veridicităţii datelor contabile centralizatoare şi a indicatorilor macroeconomici recomandăm întocmirea unui registru obligatoriu cum ar fi: Cartea mare, balanţa de verificare sau un alt registru centralizator, în baza căruia se întocmesc rapoartele financiare.

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA

CAPITOLUL 1 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE Apariţia pe harta ţării a acestui obiectiv industrial a fost...

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Bilanțul contabil și indicatorii derivați din bilanț - studiu de caz la SC Polypus Com SRL

Introducere Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a...

Te-ar putea interesa și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Capitolul I Reglementari contabile privind agentii economici 1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului la SC Thermoline SRL

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI A VENITURILOR 7.10. CHELTUIELI ŞI VENITURI 207. - ( ) Contul de profit...

Ai nevoie de altceva?