Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Fedor-Serv SRL

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Fedor-Serv SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gica Cruceru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS
I.INTRODUCERE
II.PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTREPRINDERII;
CUNOASTEREA CONCRETA A INTREPRINDE DELIMITAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE;
GRAFIC DE PREZENTARE A FORMEI DE CONTABILITATE;
ATRIBUTII SI RASPUNDERI LEGALE IN ORGANIZAREA CONTABILITATII;
MODUL DE COMPLETARE,UTILIZARE,CIRCULATIE SI ARHIVARE A DOCUMENTELOR;
ALCATUIREA DE GRAFICE SAU SCHEME OPERATIONALE PENTRU ILUSTRAREA CIRCULATIEI DOCUMENTELOR;
ATRIBUTII SI RASPUNDERI DE VERIFIACARE,CERTIFICARE,CONTROL SI ARHIVARE A DOCUMENTELOR;
ORGANIZAREA INTERNA A GESTIUNII DOCUMENTELOR FORMULARELOR SI IMPRIMANTELOR;
FORMULARE SI REGISTRE CU REGIM SPECIAL;
FORMULARE SI REGISTRE FISCALE;
III.ORGANIZAREA CHELTUIELILOR , VENITURILOR ŞI REZULTATELE LOR LA SOCIETATEA COMERCIALĂ :FEDOR-SERV”
DOCUMENTE UTILIZATE SI FLUX;
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE;
INTOCMIREA SI PRELUCRAREA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE;
REGLEMENTARI PRIVIND CONTABILITATEA SI SITUATIILE FINANCIARE ALE INTREPRINDERILOR;
REGISTRELE CONTABILE;
DOCUMENTE CONTABILE DE SINTEZA;
FORMELE DE CONTABILITATE;
FORMA DE CONTABILITATE CLASICA SAU JURNALUL UNIC;
FORMA DE CONTABILITATE CENTRALIZATA SAU PE JURNALE MULTIPLE;
FORMA DE CONTABILITATE INFORMATICA;
METODOLOGIA DE LUCRU FOLOSITA IN UNITATE;
PARTICULARITATI PRIVIND DOCUMENTELE PRIMARE JUSTIFICATIVE UTULIZATE DE SOCIETATE;
INREGISTRARI CONTABILE PRIVIND CHELTUIELILE IN SOCIETATE;
INREGISTRARI CONTABILE PRIVIND VENITURILE IN SOCIETATE;
INREGISTRARI CONTABILE PRIVIND CONTURILE DE REZULTATE IN CADRUL SOCIETATII;
IV.ANALIZA INDICATORILOR SPECIFICI CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATULUI;
NECESITATEA ANALIZEI;
INDICATORI UTILIZATI IN ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A CHELTUIELILOR,VENITURILOR SI REZULTATELOR;
ANALIZA CIFREI DE AFACERI;
PRODUCTIA EXERCITIULUI;
MARJA BRUTA;
ANALIZA VALORILOR ADAUGATE;
ALTI INDICATORI SPECIFICI VENITURILOR,CHELTUIELILOR SI REZULTATELOR;
ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE SI RETRATARILE POSIBIL;
ANALIZA INDICATORILOR LA SOCIETATEA „FEDOR-SERV”
CALCULUL INDICATORILOR;
LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR;
RECTIFICAREA SI REGULARIZAREA SITUATIEI CONTURILOR;
BALANTA DEFINITIVA;
GRUPAJUL CONTURILOR IN BILANT;
CALCULE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR;
ANALIZA SI INTERPRETAREA ADECVATA A CORELATIILOR SISTEMULUI DE CONTABILITATE.
V.BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

I.INTRODUCERE

In noul sistem contabil din Romania contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde contabilitatea financiara si de gestiune. Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al societatii luat in totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara , performantele si modificarile pozitiei financiare. Informatia contabila este destinata utilizatorilor externi definiti de: investitorii de capital, bancheri angajati, furnizori, clienti, guvern si institutiile sale, publicul.

Activitatea economica a societatii FEDOR-SERV se desfasoara pe baza unui program concretizat sub aspect financiar in bugete de venituri si cheltuieli. Aceasta lucrare prezinta pe baza documentelor fundamentale unele operatii privind organizarea si urmarirea activitatii societatii: aprovizionare, producere, comercializare, determinarea si repartizarea rezultatului obtinut.

Lucrarea abordeaza elemente ce se refera la standardele internationale de contabilitate, la ordonantele si hotararile Ministerului Finantelor accentuand ca organizarea contabilitatii se face potrivit Legii 82/1991.

Scopul acestei lucrari este de a prezenta informarii referitoare la contabilitatea veniturilor si determinarea rezultatului precum si la modalitatile de intocmire a situatiilor financiare.

II.PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTREPRINDERII:

SC FEDOR SERV S.R.L a luat fiinta in anul 1999 cu Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J04/611/1999. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA. In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in Comanesti , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.

Actul constitutiv al societăţii SC FEDOR SERV S.R.L cuprinde:

1)FORMA JURIDICA :

Subscrisa FEDOR SERV persoana juridica de nationalitate romana ,isi desfasoara

activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statutul societati. Forma juridica a societati este de Societate cu Raspundere Limitata.

2)DENUMIREA SOCIETATII :

Numele dat este : FEDOR SERV

3)SEDIUL SOCIAL :

Sediul social se stabileste in Comanesti str.Republici.

4)DURATA SOCIETATII :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

5)OBIECTUL SOCIETATII :

Activitatea principala a socitatii va fi :

3109 – Vanzarea de produse electrice

6)CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON

fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

7)ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :

Societatea este administrata, pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean roman.

8)BENEFICII SI PIERDERI :

Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi.

9)FORTA DE MUNCA:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent 2 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.Necesarul de personal,angajat pe baza de contract de munca in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.

10)DIZOLVAREA SI LICHIDAREA :

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

2 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Operaţiile economice şi financiare se consemnează în momentul efectuării lor în d ocumentele justificative. Aşa cum prevede Legea Contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemneaza în momentul efectuării ei într-un act înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate , dobândind astfel calitatea de document justificativ ”.

Pe această cale se asigură datele de mişcare în sistemul informaţional contabil şi se fundamenteză înregistrarea proprie contului.

2.1. Conţinutul documentelor justificative.

Este format din următoarele elemente principale:

-denumirea , numărul şi data documentului , denumirea şi sediul unităţii patrimoniale , serviciul şi sectorului , după caz , care a întocmit documentul , menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei , dacă este cazul conţinutul operaţiei economice şi financiare , iar valorile aferente operaţiilor economice şi financiare efectuate , semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiilor , ale celor care avizează şi ale celor în drept să aprobe operaţiile respective , alte elemente menite să asigure consumarea completă a operaţiilor în documentele justificative.

2.2 Întocmirea şi prelucrarea documentelor justificative.

În principiu , documentele justificative sunt întocmite la locul de muncă în cadrul căruia se produce operaţia sau participă la înfăptuirea ei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Fedor-Serv SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV Specializarea: CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Disciplina: Proiecte de contabilitate si informatică