Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 25529
Mărime: 104.66KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciucur Elena

Cuprins

CUPRINS:

I.REGLEMENTARI CONTABILE PRIVIND AGENTII ECONOMICI

1.1.Ordinul numarul 1775 din 29/11/2004,publicat in Monitorul Oficial,Partea I nr.27 din 10/01/2005 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii 1

1.2.Ordinul nr 306 din 26/02/2002.Aprobarea Reglementarilor contabile simplificate,armonizate cu directivele europene. 31.3.Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Europene si standardele Internationale de Contabilitate 5

1.4.Standardul International de contabilitate IAS 18.Venituri din activitati curente 16

II.DELIMITARI,STRUCTURI SI CONTURI UTILIZATE 36

2.1.Organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor 36

2.2Structura cheltuielilor si veniturilor in contabilitatea financiara 37

2.3.contabilitatea veniturilor 38

2.4.Contabilitatea cheltuielilor 42

2.5.Contabilitatea rezultatelor 46

III.NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE

3.1.Clasa 6:Conturi de cheltuieli 50

3.2.Clasa 7Conturi de venituri 60

IV.STUDIU DE CAZ LA SC.FENIX IMPORT COMPANY SRL 70

4.1.Prezentarea societatii 70

4.2.Politici contabile 76

4.3.Inregistrarea operatiunilor contabile privind veniturile si cheltuielile Societatii FENIX IMPORT COMPANY SRL 78

4.4.Contul de Profit si Pierdere la data de 31/12/2006 85

V.REPERE BIBLIOGRAFICE 89

Extras din document

Capitolul I

Reglementari contabile privind agentii economici

1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10/01/2005 privind unele reglementari în domeniul contabilitatii

În temeiul art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza art. 3 alin. (1) pct. 40 din Hotarârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru exercitiul financiar al anului 2005 se aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, si Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - Persoanele juridice care îndeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica aceste reglementari începând cu data de 1 ianuarie 2005, astfel:

a) societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si societatile/companiile nationale retrateaza situatiile financiare ale anului 2004, urmând sa aplice efectiv reglementarile contabile mentionate în acest articol de la data de 1 ianuarie 2005;

b) celelalte persoane juridice care îndeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decât cele prevazute la lit. a), pot opta pentru aplicarea reglementarilor contabile prevazute de acest articol sau pentru aplicarea în continuare a reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.

Art. 3. - (1) Situatiile financiare ale anului 2004 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la urmatoarele termene:

a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare, inclusiv microîntreprinderile, în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Persoanele juridice vor procura de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continând formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, urmând sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta si situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, împreuna cu o copie de pe raportul administratorului, raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, dupa caz, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Art. 4. - Pentru asigurarea conformitatii depline cu directivele europene în domeniul contabilitatii, începând cu data de 1 ianuarie 2006, Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale si Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind conturile consolidate fac parte integranta din reglementarile contabile aplicabile agentilor economici care nu intra sub incidenta Standardelor Internationale de Raportare Financiara.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în România, masurile de coordonare prevazute de Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale se aplica urmatoarelor tipuri de persoane juridice:

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 24
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 25
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 26
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 27
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 28
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 29
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 30
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 31
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 32
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 33
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 34
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 35
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 36
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 37
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 38
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 39
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 40
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 41
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 42
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 43
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 44
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 45
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 46
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 47
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 48
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 49
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 50
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 51
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 52
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 53
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 54
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 55
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 56
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 57
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 58
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 59
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 60
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 61
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 62
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 63
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 64
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 65
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 66
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 67
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 68
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 69
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 70
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 71
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 72
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 73
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 74
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 75
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 76
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 77
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 78
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 79
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 80
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 81
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 82
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 83
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 84
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 85
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 86
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 87
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 88
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 89
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 90
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 91
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 92
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 93
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 94
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 95
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 96
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 97
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 98
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 99
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 100
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 101
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 102
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 103
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 104
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 105
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 106
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • SUPORT.doc
  • FENIX.doc
  • FATA.doc
  • CUPRINS.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului la SC Thermoline SRL

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI A VENITURILOR 7.10. CHELTUIELI ŞI VENITURI 207. - ( ) Contul de profit...

Standardele Internationale de Raportare Financiara

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

Studiu Privind Contabilitatea Financiara a Veniturilor si Cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Ai nevoie de altceva?