Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor si Rezultatul Reportat

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor si Rezultatul Reportat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc de 102 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciucur Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS:
I.REGLEMENTARI CONTABILE PRIVIND AGENTII ECONOMICI
1.1.Ordinul numarul 1775 din 29/11/2004,publicat in Monitorul Oficial,Partea I nr.27 din 10/01/2005 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii 1
1.2.Ordinul nr 306 din 26/02/2002.Aprobarea Reglementarilor contabile simplificate,armonizate cu directivele europene. 31.3.Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Europene si standardele Internationale de Contabilitate 5
1.4.Standardul International de contabilitate IAS 18.Venituri din activitati curente 16
II.DELIMITARI,STRUCTURI SI CONTURI UTILIZATE 36
2.1.Organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor 36
2.2Structura cheltuielilor si veniturilor in contabilitatea financiara 37
2.3.contabilitatea veniturilor 38
2.4.Contabilitatea cheltuielilor 42
2.5.Contabilitatea rezultatelor 46
III.NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE
3.1.Clasa 6:Conturi de cheltuieli 50
3.2.Clasa 7Conturi de venituri 60
IV.STUDIU DE CAZ LA SC.FENIX IMPORT COMPANY SRL 70
4.1.Prezentarea societatii 70
4.2.Politici contabile 76
4.3.Inregistrarea operatiunilor contabile privind veniturile si cheltuielile Societatii FENIX IMPORT COMPANY SRL 78
4.4.Contul de Profit si Pierdere la data de 31/12/2006 85
V.REPERE BIBLIOGRAFICE 89

Extras din document

Capitolul I

Reglementari contabile privind agentii economici

1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10/01/2005 privind unele reglementari în domeniul contabilitatii

În temeiul art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza art. 3 alin. (1) pct. 40 din Hotarârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru exercitiul financiar al anului 2005 se aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, si Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - Persoanele juridice care îndeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica aceste reglementari începând cu data de 1 ianuarie 2005, astfel:

a) societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si societatile/companiile nationale retrateaza situatiile financiare ale anului 2004, urmând sa aplice efectiv reglementarile contabile mentionate în acest articol de la data de 1 ianuarie 2005;

b) celelalte persoane juridice care îndeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decât cele prevazute la lit. a), pot opta pentru aplicarea reglementarilor contabile prevazute de acest articol sau pentru aplicarea în continuare a reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.

Art. 3. - (1) Situatiile financiare ale anului 2004 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la urmatoarele termene:

a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare, inclusiv microîntreprinderile, în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Persoanele juridice vor procura de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continând formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, urmând sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta si situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, împreuna cu o copie de pe raportul administratorului, raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, dupa caz, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Art. 4. - Pentru asigurarea conformitatii depline cu directivele europene în domeniul contabilitatii, începând cu data de 1 ianuarie 2006, Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale si Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind conturile consolidate fac parte integranta din reglementarile contabile aplicabile agentilor economici care nu intra sub incidenta Standardelor Internationale de Raportare Financiara.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în România, masurile de coordonare prevazute de Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale se aplica urmatoarelor tipuri de persoane juridice:

Fisiere in arhiva (5):

  • SUPORT.doc
  • FENIX.doc
  • FATA.doc
  • CUPRINS.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc