Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 25529
Mărime: 104.66KB (arhivat)
Publicat de: Tiberia Tomescu
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciucur Elena

Cuprins

 1. CUPRINS:
 2. I.REGLEMENTARI CONTABILE PRIVIND AGENTII ECONOMICI
 3. 1.1.Ordinul numarul 1775 din 29/11/2004,publicat in Monitorul Oficial,Partea I nr.27 din 10/01/2005 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii 1
 4. 1.2.Ordinul nr 306 din 26/02/2002.Aprobarea Reglementarilor contabile simplificate,armonizate cu directivele europene. 31.3.Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Europene si standardele Internationale de Contabilitate 5
 5. 1.4.Standardul International de contabilitate IAS 18.Venituri din activitati curente 16
 6. II.DELIMITARI,STRUCTURI SI CONTURI UTILIZATE 36
 7. 2.1.Organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor 36
 8. 2.2Structura cheltuielilor si veniturilor in contabilitatea financiara 37
 9. 2.3.contabilitatea veniturilor 38
 10. 2.4.Contabilitatea cheltuielilor 42
 11. 2.5.Contabilitatea rezultatelor 46
 12. III.NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE
 13. 3.1.Clasa 6:Conturi de cheltuieli 50
 14. 3.2.Clasa 7Conturi de venituri 60
 15. IV.STUDIU DE CAZ LA SC.FENIX IMPORT COMPANY SRL 70
 16. 4.1.Prezentarea societatii 70
 17. 4.2.Politici contabile 76
 18. 4.3.Inregistrarea operatiunilor contabile privind veniturile si cheltuielile Societatii FENIX IMPORT COMPANY SRL 78
 19. 4.4.Contul de Profit si Pierdere la data de 31/12/2006 85
 20. V.REPERE BIBLIOGRAFICE 89

Extras din proiect

Capitolul I

Reglementari contabile privind agentii economici

1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10/01/2005 privind unele reglementari în domeniul contabilitatii

În temeiul art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza art. 3 alin. (1) pct. 40 din Hotarârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru exercitiul financiar al anului 2005 se aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, si Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - Persoanele juridice care îndeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica aceste reglementari începând cu data de 1 ianuarie 2005, astfel:

a) societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si societatile/companiile nationale retrateaza situatiile financiare ale anului 2004, urmând sa aplice efectiv reglementarile contabile mentionate în acest articol de la data de 1 ianuarie 2005;

b) celelalte persoane juridice care îndeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decât cele prevazute la lit. a), pot opta pentru aplicarea reglementarilor contabile prevazute de acest articol sau pentru aplicarea în continuare a reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.

Art. 3. - (1) Situatiile financiare ale anului 2004 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la urmatoarele termene:

a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare, inclusiv microîntreprinderile, în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Persoanele juridice vor procura de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continând formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, urmând sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta si situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, împreuna cu o copie de pe raportul administratorului, raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, dupa caz, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Art. 4. - Pentru asigurarea conformitatii depline cu directivele europene în domeniul contabilitatii, începând cu data de 1 ianuarie 2006, Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale si Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind conturile consolidate fac parte integranta din reglementarile contabile aplicabile agentilor economici care nu intra sub incidenta Standardelor Internationale de Raportare Financiara.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în România, masurile de coordonare prevazute de Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale se aplica urmatoarelor tipuri de persoane juridice:

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 24
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 25
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 26
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 27
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 28
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 29
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 30
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 31
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 32
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 33
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 34
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 35
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 36
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 37
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 38
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 39
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 40
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 41
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 42
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 43
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 44
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 45
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 46
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 47
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 48
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 49
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 50
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 51
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 52
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 53
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 54
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 55
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 56
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 57
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 58
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 59
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 60
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 61
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 62
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 63
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 64
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 65
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 66
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 67
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 68
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 69
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 70
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 71
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 72
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 73
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 74
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 75
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 76
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 77
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 78
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 79
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 80
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 81
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 82
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 83
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 84
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 85
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 86
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 87
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 88
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 89
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 90
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 91
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 92
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 93
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 94
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 95
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 96
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 97
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 98
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 99
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 100
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 101
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 102
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 103
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 104
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 105
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 106
Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • SUPORT.doc
 • FENIX.doc
 • FATA.doc
 • CUPRINS.doc
 • BIBLIOGRAFIE.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea societăților comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Contabilitatea imobilizărilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Contabilitatea clienților

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale, in relatiile acesteia cu : furnizorii,...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la SC Autotrans SA Adjud

INTRODUCERE ÎN LUMEA CONTABILITĂŢII În antichitate s-a folosit contabilitatea pentru a ţine evidenţa vânatului. La Muzeul de Antichităţi Naţionale...

Plan de afaceri SC Just Coffe and Brunch SRL

1. Introducere Ideea de afacere presupune crearea unui spațiu, special amenajat pentru servirea de cafea sau ceai, într-o atmosferă primitoare,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Politici contabile

CAPITOLUL I INFORMAȚII GENERALE 1.1. POLITICI CONTABILE Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

1 STRUCTURI ÎN CONTABILITATEA FINANCIARA PRIVIND CHELTUIELILE SI VENITURILE Contabilitatea financiara a cheltuielilor si veniturilor este...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Impozitul pe profit Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare....

Capitalul propriu și rezultatul exercițiului

Performanţele obţinute de o întreprindere sunt informaţii preţioase pentru majoritatea utilizatorilor , fiind esenţiale în economiile bazate pe...

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

TEMA DE CONTROL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT 1. Politicile contabile: definiție, clasificare,...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Contabilitate aprofundată

1. Definitia contabilitatii financiare Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la...

Ai nevoie de altceva?