Contabilitatea Circulatiei Marfurilor la SC Niadal Abatex Company SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Circulatiei Marfurilor la SC Niadal Abatex Company SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dumitru Cotlet

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA S.C . NIADAL ABATEX COMPANY SRL 3
1.1. Profilul şi obiectul de activitate. Scurt istoric. 3
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITÃŢII MÃRFURILOR ÎN CADRUL FIRMEI 5
2.1. Evaluarea stocurilor si mişcãrii mãrfurilor în comerţ 5
2.1.1. Delimitãri şi structuri privind stocurile 5
2.1.2. Reguli de evaluare a mãrfurilor 6
2.2. Formele şi documentele aprovizionãrii de mãrfuri 11
2.2.1. Facturarea mãrfurilor, elementele comerciale, financiare si fiscale ale
facturii 11
2.2.2. Formele şi documentele aprovizionãrii de mãrfuri 12
2.2.3. Formele şi documentele vânzãrii de mãrfuri 13
2.2.4. Organizarea evidenţei operative a mãrfurilor 14
2.3. Contabilitatea sinteticã a mãrfurilor. Prezentarea conturilor 14
2.4. Caracterizarea generalã a metodei de contabilitate privind operaţiunile
cu mãrfuri 17
2.4.1. Metoda inventarului permanent 18
2.4.2.Metoda inventarului intermitent 19
2.4.3. Contabilitatea analiticã a mãrfurilor 20
2.5. Contabilitatea mãrfurilor la firmelor comerciale 21
2.5.1. Contabilitatea la firmele comerciale cu ridicata (en-gross) atât în inventarul permanent cât şi intermitent 21
2.5.2. Contabilitatea mãrfurilor la firmele comerciale cu amãnuntul 25
2.5.3. Contabilitatea mãrfurilor la firmele comerciale cu dublã activitate 27
CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA ALTOR OPERAŢII PRIVIND
MÃRFURILE 30
3.1. Contabilitatea vânzãrii mãrfurilor 30
3.1.1. Contabilitatea mãrfurilor primite spre vânzare în consignaţie 30
3.1.2. Contabilitatea mãrfurilor vândute prin magazinele proprii 31
3.1.3. Contabilitatea mãrfurilor vândute cu plata în rate 34
3.2. Contabilitatea aprovizionãrii vânzãrii de marfuri în condiţiile constatãrii
de diferenţe la recepţie şi din distribuţie 35
3.3. Contabilitatea mãrfurilor aflate la terţi 36
3.4. Contabilitatea importului şi exportului de mãrfuri 37
3.5. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi a creanţelor
clienţi 42
CAPITOLUL 4. PARTICULARITÃŢI ŞI POSIBILITÃŢI DE PERFECŢIONARE A CONTABILITÃŢII MÃRFURILOR LA S.C. NIADAL ABATEX COMPANY SRL 45
4.1. Reflectarea în contabilitate a circulaţiei mãrfurilor la S.C. NIADAL
ABATEX COMPANY SRL 45
4.2. Analiza utilizãrii stocului de marfuri la S.C. NIADAL ABATEX
COMPANY SRL 52
4.3. Concluzii şi propuneri 56
Structura organizatorica şi de conducere la S.C. NIADAL ABATEX
COMPANY SRL ANEXA 1 59
ANEXA 2 60
Bibliografie 63

Extras din document

1. PREZENTAREA S.C. NIADAL ABATEX COMPANY S.R.L

1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

SCURT ISTORIC

Denumirea societăţii este „SC NIADAL ABATEX COMPANY“ SRL

Este o societate cu raspundere limitată sau prescurtat SRL având sediul social in Deta strada Înfratirii nr. 18 si capital subscris si vărsat in suma de 500 Ron.

Societatea comerciala este persoana juridica ramâna având formă juridică de societate cu răspundere limitată care îsi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia româna în vigoare cu contractul de societate.

Obiectul de activitate :

- servicii de alimentaţie publică (bar, cafe-bar, night-bar, restaurant terasa)

- transport marfă cu mijloace de transport proprii şi inchiriate,

- activităţi hoteliere,

- activităţi de impresariat artistic şi organizarea de spectacole cultural sportive,

- organizarea de activităţi cultural distractive (spectacole, discoteci şi alte activităţi admise de legea româna),

- difuzare de carte, reviste, presa,

- operaţiuni de import-export şi achiziţionarea de pe piaţa internă de materii prime, materiale, utilaje, produse şi mărfuri alimentare (inclusiv cafea, bere, băuturi alcoolice, nealcoolice, răcoritoare, fructe citrice şi exotice, produse zaharoase, dulciuri, ulei comestibil, lapte şi produse lactate), nealimentare (textile, încaltăminte confectii, tricotaje, marochinărie, piele şi articole din piele), industriale, agricole (vegetale si animale: legumicole horticole, viticole, sericicole, apicole, avicole, cereale), agroindustriale (inclusiv tutun şi produse din tutun), îngrasaminte, pesticide, ierbicide, seminţe ierbicide, seminţe, răsaduri, aparatură electrică, electronică, electrotehnică, electrocasnică, echipamente şi instalaţii, tehnică de calcul , bunuri de larg consum de scurtă şi lungă întrebuinţare, materiale de schimb şi accesorii, piese auto-moto-velo, produse din lemn, sticlărie, porţelan, ceramică, produse cosmetice, produse din mase plastice, produse de papetărie, jucării, artizanat şi în general diverse materii prime, materiale, utilaje, echipamente, instalaţii, produse şi mărfuri, admise de legea română şi comercializarea lor en gros, en detail şi ambulant în locuri autorizate prin magazine, tonete, chioscuri, în locuri publice depozite, magazii proprii.

Nu fac obiectul de activitate al societatii, activităţile interzise de legea româna sau cele care constituie monopol de stat.

Obiectul de activitate respectă prevederile legale care interzic anumite activităţi fară obţinerea avizelor legale de la organele competente.

Sediul social al societatii „SC NIADAL ABATEX COMPANY“ SRL, localitatea Deta strada Înfrăţirii nr. 18, judeţul Timiş.

Societatea are mai multe puncte de lucru pe baza aprobării Adunării Generale şi în conformitate cu legile în vigoare.

Durata de funcţionare a societătii este nelimitată.

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale, hotărâre publicată in Monitorul Oficial.

Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice şi sociale.

Administratorul societătii „SC NIADAL ABATEX COMPANY“ SRL, este numit prin contractul de societate, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a primi un nou mandat prin hotarârea Adunării Generale.

Administratorul reprezintă societatea în toate raporturile patrimoniale cu puteri depline şi nelimitate.

Acţionarii „SC NIADAL ABATEX COMPANY“ SRL sunt : Ioţcov Lucian Nicuşor şi Ioţcov Elisabeta.

Angajarea personalului societătii se va face de către administrator pe bază de contracte individuale de muncă prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile acestui personal.

Serviciul contabil al societatii „SC NIADAL ABATEX COMPANY“ SRL este condus de d-na Iankulov Ileana.

„SC NIADAL ABATEX COMPANY“ funcţioneaza începând din 12 decembrie 1994, având cod unic de inregistrare RO 6553905 înregistrat la Oficiul Registrul Comerţului Timiş sub J 35/3420/1994, este plătitor de TVA începând cu februarie 1995.

Pentru buna desfăşurare a obiectului de activitate unitatea a avut nevoie să deschidă conturi la diverse bănci pentru o mai buna şi rapidă încasare a clienţilor şi efectuare de plată către furnizori.

Societatea îşi desfaşoară activitatea cu un număr de 57 de angajati.

Contabilitatea societătii comerciale este organizată în compartimente distincte, conform Legii contabilităţii nr. 82/ 1991 şi a regulamentului de aplicare a acesteia, a Planului general de conturi şi a Normelor de utilizare a acestuia cu modificările ulterioare în vigoare şi a codului fiscal cu modificările ulterioare.

În anii de cănd s-a înfiinţat unitatea şi-a lărgit mereu obiectul de activitate şi şi-a înfiinţat noi puncte de lucru atât în oraşul Deta cât şi în localităţile învecinate, constituindu-şi o piata de desfacere pe care a dezvoltat-o an de an.

Gama de produse ce fac obiectul vânzării este dată de cerinţele clienţilor pentru vânzările cu amănuntul, vânzărilor in rate, precum şi clienţilor persoane juridice.

Activitatea societăţii cu clienţi persoane juridice se desfăşoară pe bază de contracte scrise.

Vânzările se efectueaza cu termene de plată ce variază de la termene la vedere şi termene de până la 30 de zile, în funcţie de tipul clientului, continuitatea colaborării si a volumului de marfă.

Gama de produse ce se comercializează prezintă fluctuaţii în funcţie de sezon pentru aprovizionarea ritmică şi diversificată în functie de cerere.

Unitatea are ca furnizori permanenţi un număr de 257 furnizori stabili, cu care are încheiate contracte de livrare, iar plata mărfurilor achiziţionate se face atât numerar cât şi prin viramente bancare sau filă C.E.C..

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Circulatiei Marfurilor la SC Niadal Abatex Company SRL.doc

Alte informatii

FUNDAŢIA PENTRU CULTURÃ ŞI ÎNVÃŢÃMÂNT “IOAN SLAVICI” TIMISOARA - UNIVERSITATEA IOAN SLAVICI TIMIŞOARA - FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE