Contabilitatea Consumurilor si Calculatia Costului Productiei de Baza - In Dependenta de Ramura

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Consumurilor si Calculatia Costului Productiei de Baza - In Dependenta de Ramura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciobanu Maxim

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Inroducere 2
1 Componenţa, caracteristica şi clasificarea consumurilor 5
2 Evaluarea, constatarea şi contabilitatea consumurilor 11
3 Esenţa şi calculaţia costului producţiei de bază la întreprinderea de panificaţie „Elrond-Grup” 21
Încheiere 29
Bibliografie 31

Extras din document

INTRODUCERE

Orice analiză are o importanţă, orice evidenţă este semnificativă, orice înregistrare contează.

Agentul economic care doreşte să obţină profituri considerabile şi să minimizeze cheltuielile sale de producţie sau cele care însoţesc activitatea sa de zi cu zi, trebuie să elaboreze o metodologie de contabilizare a rezultatelor sale în aşa mod ca ea să fie înţeleasă nu numai de utilizatorii interni ai informaţiei contabile, dar şi de cei externi.

Evidenţa consumurilor constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare de contabilitate ale întreprinderii. În cadrul acestui sector se formează atît indicatorii contabilităţii de gestiune (suma totală a consumurilor de producţie, costul produselor fabricate, rentabilitatea producţiei etc.), cît şi ai contabilităţii financiare. În exactitatea şi oportunitatea calculului acestor indicatori sînt consideraţi toţi utilizatorii informaţiei contabile.

În prezenta lucrare este necesar de a evidenţia contabilizarea consumurilor în procesul de producţie, în special aspectele distincte ale acestui proces, inclusiv calculaţia costului de producţie. La finele calculului şi analizei, trebuie de evidenţiat punctele slabe şi forte ale activitaţii întreprinderii determinată sau cauzată de evidenţa contabilă.

Pentru aplicarea practică a teoriei şi cunoştinţelor acumulate, în prezenta lucrare a fost aleasă societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) „Elrond-Grup” cu proprietate mixtă, care desfăsoară o activitate de producţie în Industria alimentară (produse de panificaţie), activitatea sa încapînd-o în 2000 cu un capital statutar de 10 mii lei, licenţa pentru desfăşurarea activităţii fiind eliberată de Centrul de medicină preventivă.

În tabelul ce urmează (tabelul 1) vor fi analizaţi principalii indicatori ai activităţii economice pe ultimii doi ani (2005, 2006), în baza cărora vor fi efectuate concluziile de rigoare.

Tabelul 1

Aprecierea în dinamică a indicatorilor activităţii economice a întreprinderii

Nr.or Indicatorii Anul

precedent Anul curent Abaterea

absolută Ritmul creşterii

1 Venitul din vînzări 149662 225721 76059 150,82

2 Costul vînzărilor 136724 176049 39325 128,76

3 Profitul brut 12938 49672 36734 383,92

4 Rezult din activitatea operaţională (50333) (14756) 35577 29,32

5 Profit pînă la impozitare 1220 (14756) (15976) 8,26

6 Profitul net 1220 (14756) (15976) 8,26

7 Valoarea medie a activelor 251136 262550 11414 104,55

8 Valoarea medie a capitalului propriu (18524.5) 3842 22366,5 482,16

9 Rentabilitatea vînzărilor, % 8,65 22,00 13,35 254,36

10 Rentabilitatea activelor,% 0,49 (5.62) (6,11) 8,72

11 Rentabilitatea capitalului propriu, % (6,59) (384,07) (377,48) 1,72

Din tabelul analizat s-a ajuns la concluzia că pe parcursul a doi ani de activitate, la prima vedere, întreprinderea „Elrond-Grup” a înregistrat o creştere considerabilă a profitului brut (de aproape trei ori). Această creştere se datorează măririi volumului vînzărilor şi reducerii costului de producţie. Însă dacă analizăm următorii indicatori, atunci din cauza cheltuielilor generale şi administrative mari, s-a redus considerabil rezultatul operaţional obţinut de întreprindere, ceea ce a influenţat asupa profitului net la finele anului 2006, care s-a redus cu 91,74% faţă de anul 2005. Acest rezultat este destul de nesatisfacător, înregistrînd pierderi semnificative - întreprinderea nu gestionează eficient cu capitalul său, sau au loc scurgeri nejustificate de capital. Din analiza Raportului financiar pentru anul 2006 (Anexa 1), observăm că majoritatea cheltuielilor întreprinderii sînt legate de amortizarea şi uzura utilajului, de vînzarea activelor curente şi nu în ultimul rînd de plata pentru arendă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Consumurilor si Calculatia Costului Productiei de Baza - In Dependenta de Ramura.doc

Alte informatii

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea „Ştiinţe economice” Catedra „Contabilitate”