Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 13862
Mărime: 63.55KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Introducere

Mi-a făcut o deosebită plăcere să realizez această lucrare cu tema "Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială", astfel să evidențiez o parte din multitudinea de informații primite de-a lungul celor trei ani de studiu a contabilității.

Consider că alcătuirea acestei lucrări , culegerea de materiale necesare realizării ei, efortul depus pentru buna structurare îmi vor fi de folos și la alte documente referitoare la contabilitatea datoriilor și creanțelor salariale și sociale, acte ce le voi întocmi în timpul carierei mele de contabil.

Aceasta este prima mea lucrare pe care am realizat-o privitor la cele studiate la contabilitate si îmi doresc să fi îndeplinit toate standardele cerute.

Am lucrat cu multă atenție, plăcere și devotament deoarece mi-a plăcut foarte mult tema dezbătută în această lucrare.

Contabilitatea este mai mult decât o materie în plus în orarul nostru de elevi, e o materie de viitor, iar atâta timp cât vor exista firme și asociații va exista și contabilitatea.

Mă bucur că am avut plăcuta ocazie să studiez această materie și să colaborez cu profesori bine pregătiți.

Cap. 1. Delimitări și fundamente teoretice privind datoriile și creanțele salariale și sociale

1.1. Delimitări și structuri privind decontările cu terți

Terții reprezintă în contabilitate persoanele fizice sau juridice cu care unitatea patrimonială intră în relații pentru realizarea obiectului său de activitate ( de exemplu :furnizori, clienți, salariați, bugetul statului .etc). Prin categoria de decontări cu acești terți sunt delimitate toate datoriiile și creanțele a căror durată de decontare este pe termen scurt.

Din punct de vedere financiar-contabil, datoriile reprezintă surse străine de finanțare pe termen scurt care funcționează din momentul nașterii angajamentelor față de terți și până în momentul plății lor. Toate datoriile ale căror termene de decontare depășesc un an sunt purtătoare de dobândă. Datoriile se pot concretiza în forme complexe și variate în cadrul unor relații de decontare ale unității patrimoniale care generează obligații față de persoane fizice sau juridice (furnizori, clienți, salariați etc) pentru livrările sau prestațiile ca echivalent al acestora, fie în cadrul unor obligații bănești ce decurg din reglementări legale (impozite și taxe la buget, contribuții la asigurări și protecția socială etc).

Ansamblul obligațiilor în relațiile cu terții constituie relațiile cu creditorii unei unități patrimoniale. Creditorul reprezintă persoana care în cadrul unui raport patrimonial a avansat o valoare economică și urmează să primească un echivalent valoric sau o compensație.

Creanțele reprezintă drepturi cuvenite unui titular de patrimoniu sub forma unui echivalent valoric pentru valorile economice avansate temporar altor persoane fizice sau juridice. Acest echivalent ce urmează să-l primească poate reprezenta o sumă de bani, o lucrare sau un serviciu. De exemplu : pentru mărfurile vândute clienților echivalentul valoric constă într-o sumă de bani egală cu valoarea mărfii facturate, în schimb pentru un avans de bani acordat salariațiilor care se deplasează în interes de serviciu, echivalentul valoric primit constă în munca prestată care este evaluată prin însumarea cheltuielilor privind transportul, cazarea și diurna delegatului.

Ansamblul relațiilor unei unități patrimoniale cu terții ca persoane fizice sau juridice generate de operațiile privind valorile economice avansate temporar pentru care urmează să primească echivalentul valoric sau contraprestație, constituie debitorii unității patrimoniale respective.

Evidența relațiilor de decontare cu terții se ține cu ajutorul conturilor din clasa a 4-a din Planul de conturi general, denumită Conturi de terți.

Prin Planul general de conturi sunt delimitate următoarele categorii de datorii și creanțe pe termen scurt :

Datorii și creanțe - comerciale

- salariale

- sociale

- fiscale

1.2. Referențialul contabil. Standarde și reglementări contabile în domeniu

Standardele internaționale de raportare financiară sunt acele standarde emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB).

Primele situații financiare întocmite în conformitate cu IFRS sunt primele situații financiare anuale în care o entitate adoptă IFRS-urile și în care face o declarație de conformitate cu IFRS-urile explicită și fără rezerve.

Cel care adoptă pentru prima data IFRS-uri este acea entitate care adoptă pentru prima dată standardele IFRS ca referențial de elaborare a situațiilor financiare.

Costul istoric prin convenție desemnează valoarea utilizată în locul costului, pentru determinarea unei evaluări la cost istoric, atunci când acesta nu poate fi reconstituit cu ușurință.

Bilanțul de deschidere întocmit în baza IFRS-urilor reprezintă bilanțul elaborat în conformitate cu cerințele IFRS 1, cu începere de la data adoptării IFRS. În IFRS 1 se stipulează că cel care adoptă pentru prima data standardele IFRS să elaboreze un bilanț de deschidere ăi, deși nu este obligat să publice acest bilanț, se va considera în continuare ca fiind un bilanț de deschidere întocmit în conformitate cu IFRS.

Referențialul precedent se referă la orice bază de contabilizare (de exemplu, standardele naționale) pe care un adoptant pentru prima dată o aplică anterior adoptării standardelor IFRS.

Data de adoptare a IFRS-urilor se referă la începutul primei perioade pentru care o entitate prezintă informații comparative complete în conformitate cu IFRS-urile, în cadrul „primelor situații financiare întocmite în conformitate cu IFRS”.

Data de închidere este dată de sfârșitul ultimei perioade acoperită de către situațiile financiare intermediare sau anuale.

Preview document

Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 1
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 2
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 3
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 4
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 5
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 6
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 7
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 8
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 9
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 10
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 11
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 12
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 13
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 14
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 15
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 16
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 17
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 18
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 19
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 20
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 21
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 22
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 23
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 24
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 25
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 26
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 27
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 28
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 29
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 30
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 31
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 32
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 33
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 34
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 35
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 36
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 37
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 38
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 39
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 40
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 41
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 42
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 43
Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

Argument Desfășurarea activității agenților economici, generează în mod implicit datorii față de bugetul statului precum și unele creanțe privind...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea Drepturilor Salariale

Capitolul 1 Prezentarea S.C. Hidroelectrica S.A Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale Cluj 1.1 Scurt Istoric In procesul de dezvoltare al...

Sistemul Informational privind Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul si Asigurarile Sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Aspecte Juridice si Financiare Generate de Creantele si Datoriile unei Societati

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA SNP PETROM SUCURSALA ARPECHIM PITEŞTI- CA ENTITATE ECONOMICĂ LA NIVELUL ECONOMIEI...

Noțiuni Generale privind Relația Întreprinderii cu Personalul

Introducere Lucrarea de faţă, este concepută şi structurată pe o problematică relativ complexă, cu un cuprins teoretic şi practic, partea finală...

Ai nevoie de altceva?