Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 17421
Mărime: 755.57KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE CONTABILITATE SI FINANTE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFOMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CREANŢELE ŞI DATORIILE PRIVIND PERSONALUL, ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ 5

1.1 Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Definitii si concepte cheie 5

1.2 Sistemul datoriilor si creantelor privind personalul 6

1.2.1 Datoriile privind personalul 6

1.2.2 Creanţele privind personalul 9

1.3 Sistemul datoriilor si creantelor privind asigurările şi protecţia socială 9

CAPITOLUL II

CONTABILITATEA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR PRIVIND PERSONALUL, ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ LA INDCUP - IPCUP PLOIEŞTI 14

2.1 Statutul juridic al IPCUP Ploieşti 14

2.2 Istoricul IPCUP Ploieşti 14

2.3 Domeniul de activitate 15

2.3.1 Activităţi de cercetare-dezvoltare 15

2.3.2 Activităţi conexe procesului de cercetare–dezvoltare 16

2.4 Structură organizatorică 17

2.5 Sistemul datoriilor si creantelor privind personalul la IPCUP Ploieşti 18

2.5.1 Salarizare si alte drepturi salariale 18

2.5.2 Exemplificarea contabilizării decontărilor privind plata avansului chenzinal la IPCUP PLOIESTI 20

2.5.3 Exemplificarea contabilizării şi calculului reţinerilor din salarii 21

2.5.3.1 Pentru un angajat cu două persoane în intreţinere şi încadrat cu contract de muncă în condiţii normale 21

2.5.3.2 Pentru un angajat fără persoane în întreţinere şi încadrat cu contract de muncă în condiţii normale 22

2.5.3.3 Pentru un salariat angajat în condiţii normale muncă, care în cursul lunii noiembrie a efectuat concediu de odihnă 23

2.5.3.4 Pentru un salariat angajat în condiţii normale muncă, care în cursul lunii noiembrie a beneficiat de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă 24

2.6 Sistemul datoriilor şi creanţelor privind asigurările şi protecţia socială la IPCUP Ploieşti 26

2.6.1 Contribuţia datorată de angajator 26

2.6.1.1 Contribuţia datorată de angajator la fondul asigurărilor sociale de stat 26

2.6.1.2 Contribuţia datorată de angajator la fondul asigurărilor sociale de sănătate. 27

2.6.1.3 Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj 28

2.6.1.4

Contribuţia unităţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 28

2.6.1.5 Contribuţia unităţii la fondul de accidente de muncă si boli profesionale 28

2.6.1.6 Comisionul pentru Camera de Muncă 29

2.6.2 Contribuţii datorate de salariaţi 30

2.6.2.1 Contribuţia datorată de angajaţi la fondul asigurărilor sociale de stat 30

2.6.2.2 Contribuţia datorată de angajaţi la fondul asigurărilor sociale de sănătate 30

2.6.2.3 Contribuţia datorată de angajaţi la bugetul asigurărilor pentru şomaj 31

2.7 Documentele privind organizarea contabilităţii creanţelor şi datoriilor privind personalul, asigurările şi protecţia socială la IPCUP PLOIEŞTI 31

2.7.1 Documentele privind organizarea contabilităţii creanţelor şi datoriilor privind personalul, la IPCUP PLOIEŞTI 31

2.7.2 Documentele privind organizarea contabilităţii creanţelor şi datoriilor privind asigurările şi protecţia socială la IPCUP PLOIEŞTI 32

CAPITOUL III PROGRAMUL INFORMATIC ,,SAGA C3.0.357“ FOLOSIT LA INDCUP - IPCUP PLOIESTI 33

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 45

BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

INTRODUCERE

În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am evidenţiat o parte din multitudinea de informaţii acumulate de-a lungul celor 3 ani de studiu a contabilităţii.

Lucrarea este structurată în 3 Capitole, unde în primul capitol sunt prezentate Fundamente teoretice privind conţinutul lucrării, în Capitolul 2 este prezentată contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind personalul, asigurările şi protecţia socială la INDCUP - IPCUP PLOIEŞTI, iar în capitolul 3 programul informatic ,,SAGA C3.0.357“ folosit la INDCUP - IPCUP PLOIESTI.

În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.

În „Declaraţia universală a drepturilor omului”, adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948 se arată că:

“1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului.

2. Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală.

3. Orice om care munceşte are dreptul la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială.”

Ca urmare a participării sale la eforturile sociale, în articolul 25 se arată că:

“ Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală precum şi serviciile sociale necesare.”

Consider că alcătuirea acestei lucrări, culegerea de materiale necesare realizării ei, efortul depus pentru buna structurare îmi vor fi de folos şi la alte documente referitoare la contabilitatea datoriilor şi creanţelor salariale şi sociale, acte ce le voi întocmi în timpul carierei mele de contabil.

CAPITOLUL I

FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CREANŢELE ŞI DATORIILE PRIVIND PERSONALUL, ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Definitii si concepte cheie

Pentru realizarea obiectului lor de activitate, întreprinderile intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juridice care în contabilitate poartă denumirea generică de terţi. Contabilitatea terţilor asigură evidenţa creanţelor si datoriilor organizatiei in relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, unităţile din cadrul grupului , asociaţii, acţionarii, diverşi debitori si creditori ,şi alte persoane fizice şi juridice.

Creanţele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de mijloace circulante în decontare. Ele reprezintă acele valori economice ce sunt avansate temporar altor persoane fizice sau juridice de către titularul de patrimoniu, în scopul primirii ulterioare a unui echivalent valoric sub forma unei sume de bani, efectuării unei lucrări sau prestării unui serviciu Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valoarea economică avansată şi care urmează să efectueze o prestaţie,să achite numerar sau echivalent de numerar sunt delimitate generic prin noţiunea de debitori. În funcţie de termenul lor de lichiditate creanţele se pot clasifica în creanţe pe termen scurt (în cadrul exerciţiului financiar) şi creanţe pe termen lung (peste un an).

Datoriile exprimă fondurile sau capitalurile străine, furnizate de către terţi (alţi agenţi economici, stat, alte organisme publice, grup,etc.) pentru care unitatea patrimonială trebuie să restituie echivalentul valoric sau să acorde o anumită contraprestaţie. Persoanele fizice şi juridice faţă de care întreprinderea are datorii sunt delimitate generic prin noţiunea de creditori. În funcţie de termenul lor de exigibilitate datoriile sunt grupate în datorii sub un an (pe termen scurt), datorii între 1-5 ani(pe termen mijlociu) şi datorii peste 5 ani (pe termen lung).

Creanţele pe termen scurt sau creanţele curente, reprezintă active ale întreprinderii rezultate în urma tranzacţiilor cu persoane juridice sau fizice, relaţii în urma cărora întreprinderea a livrat un bun, a prestat un serviciu sau a executat o lucrare şi pentru care trebuie să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie, într-o perioadă de timp de până la un an.

Datoriile pe termen scurt provin din tranzacţiile cu persoane fizice sau juridice (cumpărarea de bunuri, lucrări sau servicii, utilizarea forţei de muncă, plata impozitelor şi taxelor etc.), în care întreprinderea trebuie să efectueze o plată sau o contraprestaţie într-o perioadă de timp de până la un an.

Creanţele şi datoriile pe termen scurt pot fi împărţite în următoarele categorii:creanţe şi datorii comerciale, creanţe şi datorii salariale, creanţe şi datorii sociale,creanţe şi datorii fiscale si creanţe şi datorii diverse.

Pornind de la teoria firmei bazată pe cunostinţe, care afirmă că”firma este o structura de piaţă a cărei resursă principală este capitalul uman” ,este evident că se pot determina o multitudine de relaţii între societate şi personalul angajat. Deoarece aceste relaţii sunt generatoare de valori , sunt exprimate în contabilitate sub denumirea de decontări privind personalul.

Preview document

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 1
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 2
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 3
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 4
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 5
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 6
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 7
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 8
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 9
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 10
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 11
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 12
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 13
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 14
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 15
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 16
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 17
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 18
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 19
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 20
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 21
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 22
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 23
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 24
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 25
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 26
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 27
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 28
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 29
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 30
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 31
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 32
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 33
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 34
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 35
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 36
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 37
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 38
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 39
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 40
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 41
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 42
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 43
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 44
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 45
Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul Asigurarile si Protectia Sociala la INDCUP.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Situatii Financiare in Companiile de Asigurari

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Studiu privid Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Asigurarile si Protectia Sociala la SC Med Com Prod SA Calarasi

CAPITOLUL I 1.1 Contabilitatea sintetica privind asigurarile sociale Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile...

Practica Contabilitate Financiara

Societatea comerciala “ALFA” SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991. Sediul societatii este in In toate...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Ai nevoie de altceva?