Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 10188
Mărime: 54.29KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. dr. Odi Mihaela Zărnescu
Proiectul a fost prezentat in anul 2010, in cadrul Facultatii de Contabilitate si Finante, specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune Campulung-Muscel

Cuprins

1. OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII pag. 3

1.1. Cunoaşterea concreta a întreprinderii(istoricul activităţii) -pag.3

1.2. Delimitarea obiectivului de activitate pag.3

1.3. Regimul juridic al proprietăţii pag.3

1.4. Discutarea factorilor de influentă pag.4

1.5. Structura capitalului social pag.5

1.6. Administrarea societăţii pag.5

1.7. Organizarea si conducerea societăţii pag.6

2. STRUCTURA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR PRIVIND PERSONALUL ŞI BUGETELE DE ASIGURĂRI ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

2.1. Structura datoriilor şi creanţelor privind personalul şi bugetele de asigurări şi protecţie socială pag.8

2.2. Determinarea salariului impozabil şi a impozitului pe venitul din salarii pag.15

2.3. Documente privind evidenta salariilor. pag.18

2.4. Conturi utilizate pag.18

2.5. Operaţii privind decontările cu personalul şi cu bugetele de asigurări sociale şi protecţie socială pag.27

3. CONTABILITATEA REMUNERĂRII PERSONALULUI pag.30

Extras din document

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII

1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul activităţii)

În perioada 1957-1960 a luat fiinţa sub denumirea,,Prodlacta’’ unitatea se Industrializare a laptelui Dâmboviţa. Până la împărţirea teritorială a ţării în judeţe a funcţionat ca oficiul raional Târgovişte al Întreprinderii de Colectare şi Industrializare a Laptelui Prahova. În anul1967, împreună cu alte întreprinderi de profil alimentar au fost unificate sub denumirea de IAD(Industria Alimentară Dâmboviţa), transformându-se ulterior în Întreprinderea de Industrializare a Laptelui, având ca sferă de activitate colectarea şi industrializarea laptelui. În anul 1990 societatea s-a transformat în S.C. Industrializarea Laptelui Dâmboviţa S.A.ca urmare a aplicării H.G.1353/1990

Fabrica de produse lactate Târgovişte a fost pusă în funcţiune cu o capacitate de prelucrare de 15000 litri lapte/zi şi având ca principal obiect de activitate, industrializarea laptelui de consum şi produse acidofile. După implementarea proiectului de finanţare SAPARD”Modernizarea fabricii de produse lactate-Târgovişte”fabrica a obţinut o capacitate reală de procesare de 127.750hl/an.

1.2.Delimitarea obiectivului de activitate

Obiectivul principal de activitate al societăţii conform codificării ordin337/2007 este:

1051-Fabricarea produselor lactate proaspete şi a brânzeturilor

Ca obiecte de activitate secundare(conform codificării ordin337/2007)menţionăm:

4633-Comertul cu ridicata al produselor lactate,ouălor,uleiurilor şi grăsimilor comestibile

4711-Comertul cu amănuntul în magazine nespecializate,cu vânzare predominantă de produse alimentare,băuturi şi tutun.

4729-Comertul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate

5210-Depozitări

5224-Manipulări

5621-Activităţi de alimentaţie pentru evenimente

5629-Alte activităţi de alimentaţie

6920-Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

9292-Activităţi de ambalare

8299-Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi

1.3.Regimul juridic al proprietăţii

S.C. Industrializarea Laptelui Dâmboviţa S.A. a luat fiinţa la data de 27.12.1990 fiind înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr.J15/376/1991.Societatea este persoană juridică română,fiind organizată în forma societăţi pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu actul constitutiv.

Prin cesionarea intervenită între F.P.S.- Bucureşti şi S.I.F. Oltenia S.A., conform actelor de cesiune nr.21/1/1997 şi 8/c/1/1998,S.I.F. Oltenia a cumpărat55,86% din acţiunile S.C.I.L. Dâmboviţa,devenind acţionar majoritar. În prezent S.I.F. Oltenia deţine76,56% din capitalul social al S.C.I.L. Dâmboviţa S.A.

1.4.Discutarea factorilor de influenţă

S.C. Industrializarea Laptelui Dâmboviţa S.A. desfăşoară activitatea de realizare a produselor alimentare promovând un management al calităţii bazat pe îmbunătăţirea eficacităţii sistemului calităţii în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor sale, respectând astfel recomandările Standardului ISO 9001.

Unul dintre obiectivele de bază ale S.C. Industrializarea Laptelui Dâmboviţa S.A.,îl constitue alinierea produselor sale la standardele europene şi internaţionale. Societatea urmăreşte,în primul rând fidelizarea clienţilor actuali şi atragerea altora noi.

Fabrica de produse lactate va desfăşura o activitate de aprovizionare a populaţiei cu diverse sortimente de produse lactate corespunzând, din punct de vedere calitativ,normelor şi standardelor interne şi europene în vigoare(DirectivaU.E.92/46 referitoare la lapte şi produse lactate,ISO 9001/2000,HACCP şi GMP).Asigurarea protecţiei igienice bazată pe evaluarea şi prevenirea riscurilor asociate producţiei,prin respectarea cerinţelor sistemului HACCP, reprezintă o metodă sistematică de identificare, evaluare şi control al riscurilor.

S.C. Industrializarea Laptelui Dâmboviţa S.A. a implementat sistemul de asigurare a calităţii HACCP în conformitate cu standardele ISO 9001 ceea ce va însemna, pe lângă respectarea tehnologiilor şi a reţetelor de fabricaţie, aplicarea obligatorie a unor standarde de producţie igienică şi a codurilor de bune practici de lucru GMP( GOOD MANUFACTURING PRACTICES).

Piaţa produselor lactate se subordonează ansamblului de legi care vizează producţia de bunuri alimentare(înţelegând prin aceasta şi elemente care ţin de protecţia mediului sau de cea a consumatorului).

Conform O.G.42/1995”Producţia de produse alimentare destinate comercializării” urmăreşte în principal,protecţia vieţii,sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător,satisfacerea necesităţilor de consum ale tuturor categoriilor de consumatori şi respectarea condiţiilor de igienă şi de mediu la fabricarea,manipularea depozitarea şi transportul produselor.

Fabrica de produse lactate Târgovişte are Avizul favorabil nr.50 din data de 11.05.2006 emis de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa şi Aviz favorabil nr.1025 din 05.05.2006 eliberat de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Dâmboviţa şi se angajează să respecte prescripţiile Legii98/1994 cu privire la emanaţii de mirosuri respingătoare,respectarea limitelor de zgomot maxime, a igienei şi controlul poluării prin analize specifice.

În concordanţă cu H.G. 784/1996 pentru aprobarea normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare se stabileşte că eticheta este material scris,imprimat, care conţine elemente de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul când acesta este prezentat consumatorilor pentru vânzare sau este aderent la ambalajul acestuia. Pe etichetă se precizează limita de timp stabilită de către producător în care produsul poate fi consumat, lotul de fabricaţie care a fost fabricat în condiţii identice. Eticheta poate conţine marca de fabrică. Informaţiile scrise pe etichetă trebuie să fie corecte.

S.C. Industrializarea Laptelui Dâmboviţa S.A. asigură dezvoltarea durabilă prin realizarea unei strategii de mediu, conform legii137/2000 privind protecţia mediului, pe baza următoarelor principii:

- principiul precauţiei în luarea deciziei;

- principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor;

- principiul conservării biodiversităţii;

- principiul poluatorul plăteşte;

- înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează sănătatea oamenilor;

- utilizarea durabilă;

1.5.Structura capitalului social

Capitalul social al societăţii la data de 31 decembrie 2008 era de 6.174.515 RON reprezentând capitalul subscris în totalitate vărsat.

Preview document

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 1
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 2
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 3
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 4
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 5
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 6
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 7
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 8
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 9
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 10
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 11
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 12
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 13
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 14
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 15
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 16
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 17
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 18
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 19
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 20
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 21
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 22
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 23
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 24
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 25
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 26
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 27
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 28
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 29
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 30
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 31
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala

Introducere Mi-a făcut o deosebită plăcere să realizez această lucrare cu tema "Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul,...

Modalitati de Majorare si Diminuare a Capitalurilor Sociale

Tema proiectului pe care am ales-o este ,,Modalitati de majorare si diminuare a capitalurilor sociale”. Majorarea capitalului social al unei...

Bazele Contabilitatii

I)Obiectul ,metoda si principiile contabilitatii Contabilitatea-repr o activitate specializata in evaluarea masurarea, evidentza si controlul...

Probleme Contabilitate Financiara

Societatea A prezintă la 31.12.N următoarele informaţii, preluate din balanţa de verificare finală (u.m.): 1. Cheltuieli de constituire 5.000 2....

Impozitul pe Profit

IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1. Continutul si rolul impozitelor 2. Principiile de impozitare 3. Clasificarea impozitelor Continutul si rolul...

Expertiza - Raspunsuri Grile

154. Suspendare – neplata cotizatiei profesioanle si/sau a celorlale obligatii banesti in cursul unui an calendaristic Interdictie –...

Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile

1. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RASPUNS: Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se...

Te-ar putea interesa și

Crearea unei Intreprinderi - SC Fin Consult SRL

PROIECTUL DUMNEAVOASTRA Generalităţi despre proiect Proiectul de creare a unei firme de consultanta financiara in municipiul Targoviste se afla...

Ai nevoie de altceva?