Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc, ppt
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 8195
Mărime: 81.08KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Moldovan Elvira

Cuprins

Capitolul I – Diagonosticul juridic al S.C.”COM ROMTOP

INDUSTRIES”S.A.Topliţa 6

1.1. Obiectul de activitate al S.C.”COM ROMTOP INDUSTRIES” S.A. Topliţa 6

1.2. Structura organizatorică a S.C.”COM ROMTOP INDUSTRIES” S.A. Topliţa 7

Capitolul II – Noţiuni privind contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale 8

2.1. Definiţia şi necesitatea datoriilor şi creanţelor 8

2.2. Clasificarea datoriilor şi creanţelor 9

2.2.1. Clasificarea datoriilor 9

2.2.2. Clasificarea creanţelor 12

2.3. Documente privind datoriile şi creanţele comerciale 13

Capitolul III – Contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale 21

3.1. Prezentarea conturilor de datorii şi creanţe comerciale 21

3.1.1. Prezentarea conturilor specifice datoriilor comerciale 21

3.1.2. Prezentarea conturilor specifice creanţelor comerciale 36

3.2. Înregistrările contabile privind contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale 41

Capitolul IV – Diverse

4.1. Concluzii 49

4.2. Bibliografie 50

Extras din document

A R G U M E N T

Informaţia economică este prezentă astăzi în toate domeniile de activitate. Dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia impune şi dezvoltarea corespondenţei informaţiei economice ca şi arie, conţinut şi operativitate. Prinicpala sursă de date a sistemului informatic economic este contabilitatea a cărei sferă de acţionare o reprezintă întreprinderea. Realizarea obiectului activităţii, numit patrimoniu, determină angajarea de relaţii juridico-patrimoniale, cu o multitudine de persoane juridice şi fizice.

Aceste relaţii dau naştere la obligaţii şi drepturi de creanţă cu influenţă directă asupra mărimii şi structurii patrimoniale a unităţii.

Contabilitatea unităţii trebuie să refelcte naştere şi stingerea atât a obligaţiei, cât şi a drepturilor unităţii, obiectivul oricărei unităţi patrimoniale este acela de a obţine profit. Poentru realizarea acestui obiectiv, este necesară stabilirea unor relaţii caqre implică drepturi şi obligaţii, din acest motiv orice firmă se va înfăptui pe piaţă cu un număr mai mic sau mai mare de furnizori şi clienţi.

Faptul de a vizualiza şi de a înţelege în mod concret aceste relaţii pe care întreprinderea le are cu furnizorii şi cu clienţii săi, este esenţială pentru bunul mers al acesteia. În acest sens, lucrarea va evidenţia aspecte necesare pentru stabilirea unor relaţii optime, atât pentru întreprindere, cât şi pentru furnizorii săi.

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale îşi găseşte atribuţie în fiecare aspect al unei întreprinderi. Cert este însă că acesta este practic indispus pentru crearea unei întreprinderi sau reactualizarea ei.

Din aceste motive am considerat că un viitor contabil este absolut necesar să cunoască noţiunile privind contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale.

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICUL JURIDIC AL SOCIETĂŢII

„COM ROMTOP INDUSTRIES”S.A.

1.1. Obiectul de activitate al societăţii

S.C.”COM ROMTOP INDUSTRIES”S.A. Topliţa îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei unităţi de producţie cu sediul în oraşul Topliţa, str.Ştefan cel Mare, nr.80, telefon nr.0266-141482, fax nr.0266-144065.

Societatea a fost înfiinţată pe baza statutului autentificat de Notariatul de Stat al Sectorului V Bucureşti, sub nr.51534 din 09.12.1994. S.C.”COM ROMTOP INDUSTRIES”S.A. s-a constituit prin contractul de societate având acţionarii:

-S.C.”ROMANOEXPORT”S.A.

-Acţionari persoane fizice

Sediul societăţii este în localitatea Topliţa, str.Ştefan cel Mare, nr.80, judeţul Harghita, nr.de înregistrare la Registrul Comerţului J19-1636-1994, cod fiscal R+6755289. Numărul mediu de salariaţi la sfârşitul anului 1995 era de 780. Întreprinderea este profilată pe realizarea de tricotaje tip lână, pentru copii şi adulţi, pe maşini de tricoltat rectilinii electrice UNIVERSAL, tip MC 512, maşini de tricotat FULLZ PASHION COTTOn 2199, maşini circulare cu comandă electrică JUMBERCA TLJ6E.

Obiectul de activitate al societăţii este producerea şi comercializarea produselor de tricotaje tip lână la export şi intern.

Furnizori societăţii în cauză sunt: S.C.”ROMANOTEX”S.A., S.A.”TEXA”S.A. şi persoane fizice, iar clienţi: S.C.”TRICOT”S.A., S.C. ”MANPEL” S.A., S.C.”TEXTILA”S.A.

Firma are contul 5002340146700, deschis la Banca „Transilvania”

1.2. Structura organizatorică a societăţii „COM ROMTOP INDUSTRIES”S.A.

CAPITOLUL II –NOŢIUNI PRIVIND CONTABILITATEA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE

2.1. Definiţia şi necesitatea datoriilor şi creanţelor

În cadrul relaţiilor societăţii comerciale cu terţii (furnizori, clienţi, salariaţi, buget, acţionari), se nasc datorii şi creanţe – sume de plătit, respectiv de încasat.

O datorie reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii, ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire din resurse care încorporează beneficii economice.

Ca urmare, o caracteristică esenţială a unei datorii este faptul că întreprinderea are o obligaţie actuală pentru sume ce trebuiesc plătite pentru bunuri şi servicii primite, credite, impozite şi taxe datorate.

Datoriile rezultă din tranzacţii sau alte evenimente trecute.

Preview document

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 1
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 2
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 3
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 4
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 5
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 6
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 7
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 8
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 9
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 10
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 11
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 12
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 13
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 14
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 15
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 16
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 17
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 18
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 19
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 20
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 21
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 22
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 23
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 24
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 25
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 26
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 27
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 28
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 29
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 30
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 31
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 32
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 33
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 34
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 35
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 36
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 37
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 38
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 39
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 40
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 41
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 42
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 43
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 44
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 45
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 46
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 47
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 48
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 49
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 50
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 51
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 52
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 53
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale - SC COM ROMTOP INDUSTRIES SA Toplita - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Salariale.doc
  • COPERT1.doc
  • organigrama.doc
  • prezentare.ppt
  • Relatia furnizor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Surse Straine de Finantare

CAPITOLUL 1. Noţiuni introductive După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderilor o gamă de mijloace de...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Ai nevoie de altceva?