Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4648
Mărime: 22.70KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Raluca PIOARU
Contabilitatea creditelor si imprumuturilor, Artifex, 10

Extras din document

1. Cadrul conceptual al contabilit`ii

Contabilitatea a ap`rut din nevoia de a r`spunde [n plan informaional ]i decizional la problema gestion`rii [n condiii de eficien` a valorilor economice separate patrimonial. Dintotdeauna, patrimoniul a constituit obiectul reprezent`rii [n contabilitate, iar entit`ile patrimoniale s-au delimitat ca spaiu de cunoa]tere ]i de aciune al contabilit`ii.

Patrimoniul reprezint` totalitatea drepturilor ]i a obligaiilor cu valoare economic`, [mpreun` cu bunurile la care se refer`, aparin@nd [ntreprinderii ca persoan` fizic` sau juridic`.

{ntre bunurile economice ca obiecte de drepturi ]i obligaii, pe de o parte, ]i relaiile de drepturi ]i obligaii, pe de alt` parte, se afl` [ntreprinderea ca subiect de drepturi ]i obligaii. Bunurile formeaz` realitatea economic` a [ntreprinderii, iar drepturile ]i obligaiile exprim` realitatea juridic`.

{n contabilitate masa patrimoniului este reprezentat` prin prisma raporturilor de echilibru dintre bunurile economice ca obiecte de drepturi ]i obligaii, pe de o parte ]i drepturile ]i obligaiile cu valoare economic`, pe de alt` parte. Ecuaia creat` [n acest sens este de forma:

La nivelul obiectului contabilit`ii primul termen al ecuaiei , bunurile economice, este delimitat prin structura de activ, iar cel de al doilea termen, drepturile ]i obligaiile, prin cea de pasiv. Ca urmare, ecuaia general` a patrimoniului, implicit ecuaia fundamental` a contabilit`ii, devine:

{n mod distinct [n contabilitate sunt delimitate ]i reprezentate operaiile economice ]i financiare care produc modific`ri [n masa patrimoniului. Astfel, pentru a dezv`lui situaia financiar` a [ntreprinderii, operaiile sunt grupate pe urm`toarele categorii: investiii, finan`ri ]i exploat`ri.

Operaiile de investiie au ca obiect alocarea sau utilizarea surselor de finanare pentru procurarea bunurilor, activelor de folosin` [ndelungat` denumite imobiliz`ri.

Operaiile de finanare vizeaz` crearea resurselor de finanare a imobiliz`rilor. Ele pot proveni din aportul de capital propriu realizat de proprietar ]i din fondurile furnizate de tere persoane [n raport cu patrimoniul [ntreprinderii.

Operaiile de exploatare au ca obiect achiziionarea – producia – v@nzarea de bunuri, sub form` de “produse”, achiziionarea – rev@nzarea de m`rfuri.

{n concordan` cu cele trei categorii de operaii, valorile economice componente ale masei patrimoniului sunt grupate astfel:

- capitaluri sau fonduri proprii asigurate de proprietarii ca titulari de patrimoniu;

- datorii financiare sub forma creditelor bancare pe termen lung ]i scurt;

- datorii din exploatare sub forma finan`rilor temporare, asigurate de tere persoane, altele dec@t cele din credite bancare;

- imobiliz`ri, adic` toate bunurile de investiie aflate [n patrimoniul [ntreprinderii ]i destinate a fi utilizate pe termen lung (cl`diri, mijloace de transport, utilaje, instalaii, etc);

- activul circulant format din totalitatea bunurilor, lucr`rilor ]i serviciilor care intervin [n ciclul de exploatate ca utiliz`ri temporare.

Contabilitatea din Rom@nia este reglementat` prin:

- Legea Contabilit`ii nr. 82/1991, modificat` ]i completat`;

- Ordinul nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglement`rilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit`ilor Economice Europene ]i cu Standardele Internaionale de Contabilitate

- Ordinul nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglement`rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

Contabilitatea reprezint` instrumentul principal de cunoa]tere, gestiune ]i control al patrimoniului ]i al rezultatelor obinute.

Preview document

Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 1
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 2
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 3
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 4
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 5
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 6
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 7
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 8
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 9
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 10
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 11
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 12
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 13
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 14
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 15
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 16
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 17
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 18
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 19
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 20
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 21
Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Necesitatea Creditelor Bancare pentru Continuitatea Activitatii Intreprinderii si Inregistrarea Lor in Contabilitate

CAPITOLUL I I. CREDITUL BANCAR ŞI TREZORERIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Definirea şi structura trezoreriei unităţii patrimoniale. ,,Trezoreria...

Surse Straine de Finantare

CAPITOLUL 1. Noţiuni introductive După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderilor o gamă de mijloace de...

Metoda ABC

1. Metode de calculaţie a costurilor complete Metodologia de calcul a costurilor complete este construită pe baza obiectelor de calculaţie şi este...

Contabilitatea creditelor și a împrumuturilor

INTRODUCERE În sistemul bancar contabilitatea creditelor şi a împrumuturilor are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale...

Leasing-ul Financiar. Aspecte Contabile și Fiscale Aplicate

Introducere Leasing-ul este un contract prin care proprietarul unui activ îl închiriază pentru folosinţa unei alte părţi, pe o perioadă...

Practica Tehnologica la BC Banca de Economii SA

Cap. I Iniţiere în activitatea băncii comerciale 1.1 Structura organelor de conducere a băncii Organele de conducere ale Băncii sunt: - Adunarea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Contabilitatea Împrumuturilor Acordate Clientelei de Către Cooperativele de Credit - Paralelă între Sistemul Contabil al Cooperațiilor de Credit și Cel al Băncilor

CAP.1. TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA COOPERATIVELOR DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. APARIŢIA COOPERATIVELOR DE CREDIT Cooperativa de credit este o...

Contabilitatea creditelor și a împrumuturilor

INTRODUCERE În sistemul bancar contabilitatea creditelor şi a împrumuturilor are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate Generala

VENITURILE reprezintă fondurile ce revin titularului de patrimoniu ca rezultat al propriei sale activităţi; sunt constituite din expresia bănească...

Conturi Utilizate de Institutiile Publice Locale

Se crediteaza cu:-imprumuturile acordate prin debitul contului 201”Imprumuturi temporare din fondul de tezaur”; -sumele acordate unitatilor...

Contabilitate Bancara

1. Particularitatile planului de conturi ale bancilor. Institutiile de credit, persoanele juridice romane cu sediul in Romania au, potrivit legii...

Ai nevoie de altceva?