Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Raluca PIOARU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Cadrul conceptual al contabilit`ii

Contabilitatea a ap`rut din nevoia de a r`spunde [n plan informaional ]i decizional la problema gestion`rii [n condiii de eficien` a valorilor economice separate patrimonial. Dintotdeauna, patrimoniul a constituit obiectul reprezent`rii [n contabilitate, iar entit`ile patrimoniale s-au delimitat ca spaiu de cunoa]tere ]i de aciune al contabilit`ii.

Patrimoniul reprezint` totalitatea drepturilor ]i a obligaiilor cu valoare economic`, [mpreun` cu bunurile la care se refer`, aparin@nd [ntreprinderii ca persoan` fizic` sau juridic`.

{ntre bunurile economice ca obiecte de drepturi ]i obligaii, pe de o parte, ]i relaiile de drepturi ]i obligaii, pe de alt` parte, se afl` [ntreprinderea ca subiect de drepturi ]i obligaii. Bunurile formeaz` realitatea economic` a [ntreprinderii, iar drepturile ]i obligaiile exprim` realitatea juridic`.

{n contabilitate masa patrimoniului este reprezentat` prin prisma raporturilor de echilibru dintre bunurile economice ca obiecte de drepturi ]i obligaii, pe de o parte ]i drepturile ]i obligaiile cu valoare economic`, pe de alt` parte. Ecuaia creat` [n acest sens este de forma:

La nivelul obiectului contabilit`ii primul termen al ecuaiei , bunurile economice, este delimitat prin structura de activ, iar cel de al doilea termen, drepturile ]i obligaiile, prin cea de pasiv. Ca urmare, ecuaia general` a patrimoniului, implicit ecuaia fundamental` a contabilit`ii, devine:

{n mod distinct [n contabilitate sunt delimitate ]i reprezentate operaiile economice ]i financiare care produc modific`ri [n masa patrimoniului. Astfel, pentru a dezv`lui situaia financiar` a [ntreprinderii, operaiile sunt grupate pe urm`toarele categorii: investiii, finan`ri ]i exploat`ri.

Operaiile de investiie au ca obiect alocarea sau utilizarea surselor de finanare pentru procurarea bunurilor, activelor de folosin` [ndelungat` denumite imobiliz`ri.

Operaiile de finanare vizeaz` crearea resurselor de finanare a imobiliz`rilor. Ele pot proveni din aportul de capital propriu realizat de proprietar ]i din fondurile furnizate de tere persoane [n raport cu patrimoniul [ntreprinderii.

Operaiile de exploatare au ca obiect achiziionarea – producia – v@nzarea de bunuri, sub form` de “produse”, achiziionarea – rev@nzarea de m`rfuri.

{n concordan` cu cele trei categorii de operaii, valorile economice componente ale masei patrimoniului sunt grupate astfel:

- capitaluri sau fonduri proprii asigurate de proprietarii ca titulari de patrimoniu;

- datorii financiare sub forma creditelor bancare pe termen lung ]i scurt;

- datorii din exploatare sub forma finan`rilor temporare, asigurate de tere persoane, altele dec@t cele din credite bancare;

- imobiliz`ri, adic` toate bunurile de investiie aflate [n patrimoniul [ntreprinderii ]i destinate a fi utilizate pe termen lung (cl`diri, mijloace de transport, utilaje, instalaii, etc);

- activul circulant format din totalitatea bunurilor, lucr`rilor ]i serviciilor care intervin [n ciclul de exploatate ca utiliz`ri temporare.

Contabilitatea din Rom@nia este reglementat` prin:

- Legea Contabilit`ii nr. 82/1991, modificat` ]i completat`;

- Ordinul nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglement`rilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit`ilor Economice Europene ]i cu Standardele Internaionale de Contabilitate

- Ordinul nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglement`rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

Contabilitatea reprezint` instrumentul principal de cunoa]tere, gestiune ]i control al patrimoniului ]i al rezultatelor obinute.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Creditelor si Imprumuturilor.doc

Alte informatii

Contabilitatea creditelor si imprumuturilor, Artifex, 10