Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ieftimie Bogdan, Axinte Liviu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

*Argument
*Capitolul I: prezentarea generală a firmei S.C. KENZO S.R.L.
1.1. Prezentarea unităţii, constituirea capital social, obiect de activitate.
1.2. Structura organizatorică a S.C. KENZO S.R.L.
1.3. Activitatea economico-financiară- Funcţia financiar-contabilă.
1.4. Forma de înregistrare contabilã.
1.5. Fişa postului pentru contabil.
*Capitolul II: Contabilitatea datoriilor faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat şi alte organisme publice
1. Noţiuni generale privind impozitele şi taxele
2. Impozite şi taxe
3. Rolul şi funcţiile fiscalităţii
4. Structuri de conturi utilizate pentru reflectarea decontărilor fiscale
5. Principalele obligaţii fiscale ce trebuie decontate cu Bugetul Statului
5.1. Impozitul pe profit- consideraţii generale
5.1.1. Anul fiscal al impozitului pe profit
5.1.2. Contribuabilii impozitului pe profit
5.1.3. Stabilirea bazei de calcul a impozitului pe profit
5.1.4. Cotele de impozitare a impozitului pe profit
5.1.5. Calculul impozitului pe profit
5.2. Contabilitatea taxei pe valoare adăugată
5.2.1. Consideraţii generale privind TVA
5.2.2. Sfera de aplicare
5.2.3. Regimul de impozitare
5.2.4. Baze de impozitare a TVA-ului
5.2.5. Cotele de impozitare a TVA-ului
5.2.6. Regimul deducerii TVA
5.2.7. Obligaţiile plătitorului de TVA
5.2.8. Operaţii contabile
5.2.9. Particularităţile înregistrărilor contabile ale TVA
5.3. Contabilitatea impozitului pe salarii
5.3.1. Noţiuni generale privind impozitul pe salarii
5.3.2. Calculul şi determinarea venitului din salarii
5.3.3. Deducerea salariilor
5.3.4. Determinarea impozitului lunar
5.3.5. Obligaţiile plătitorului de venituri şi ale contribuabililor pentru venituri salariale
6. Accizele
7. Alte impozite şi taxe
7.1. Impozitul pe clădiri
7.2. Impozitul pe terenurile ocupate de clădiri
7.3. Taxa asupra mijloacelor de transport
8. Decontări cu bugetul asigurărilor sociale
8.1. Conturi utilizate
*Capitolul III : Monografia contabilă privind contabilitatea S.C. KENZO S.R.L.
*Bibliografie

Extras din document

Argument

Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară.

Se pune un accent deosebit pe reflectarea în contabilitate a relaţiilor agenţilor economici cu statul, cu diverşi parteneri interni şi externi, cu personalul, cu băncile, cu acţionarii şi cu asociaţii şi pe calculul, pe baza informaţiilor furnizate, a indicatorilor financiar-economici privind activitatea desfăşurată şi rezultatul obţinut la încheierea exerciţiului financiar.

Întreprinderea are relaţii cu bugetul statului şi cu bugetele locale în legătură cu diferite impozite – directe şi indirecte- şi taxe datorate asupra, cu eventualele subvenţii de la buget, precum şi cu unele fonduri speciale la a căror constituire contribuie.

În cadrul lucrării au fost prezentate principalele impozite directe şi indirecte din sistemul fiscal românesc : accizele, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice, impozitele şi taxele locale, precum şi reţinerile din salarii datorate atât de unitate, cât şi de salariaţi.

La nivelul fiecărui capitol, lucrarea cuprinde aspecte teoretice referitoare la impozite, la salarii, precum şi aplicaţii precise.

Ultimul capitol cuprinde o monografie contabilă a societăţii, precum şi documente specifice monografiei: balanţa de verificare a conturilor, fişă de conturi, registru jurnal.

Capitolul I - Prezentarea

generală a firmei S.C “KENZO” S.R.L.

Botoşani

1. Prezentarea unităţii, constituire capital social, obiect de activitate

S.C. “KENZO” S.R.L. este persoană juridică română, fiind înregistrată în Registrul Camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani, sub numărul J14/709/1995 şi are unic administrator pe domnul Pânzaru Vasile, domiciliat în judeţul Botoşani, str. Ion Pillat, nr 13, sc. B, bl VB,et I, ap. 8, având cetăţenie română.

Sediul societăţii se află în localitatea Botoşani, str. Mihail Kogălniceanu, nr 28, judeţul Botoşani.

Societatea a fost înfiinţată în luna martie a anului 1995, având profilul comerţ cu amănuntul şi funcţionează din momentul înregistrării în Registrul Comerţului.

S.C. KENZO S.R.L. are un capital subscris împărţit astfel: numerar 1000 RON, bunuri mobile şi imobile 30.000 RON, divizat în 3100 părţi sociale a 10 RON fiecare, cu menţiunea că la data autentificării actului constitutiv al firmei, capitalul social a fost integral vărsat.

Activitatea de bază a societăţii este comerţul cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare.

Societatea îşi desfăşoară activitatea la sediul social mai sus menţionat , dar mai are şi un alt punct de lucru; situat în str. Primăverii, nr. 13, Botoşani.

1.2. Structura organizatorică a S.C. KENZO S.R.L.

S.C. KENZO S.R.L. este o societate cu gestiune proprie şi personalitate juridică. Această unitate, pe lângă mijloacele materiale şi băneşti cu care este dotată, cuprinde şi un anumit număr de oameni ai muncii care sunt grupaţi şi fixaţi pe posturi, ceea ce se reflectă în structura organizatorică a societăţii.

În cadrul unităţii distingem mai multe categorii de activităţi comerciale, de aceea şi personalul se grupează astfel:

- Gestionari – 4

- Contabil – 1

- Administrator – 1

- Personal întreţinere – 2

- Mecanic de întreţinere utilaje –1

1.3 Activitatea economico-financiară – Funcţia financiar contabilă

La S.C. KENZO , fiind o firmă cu autonomie economico – finanaciară, funcţia financiar- contabilă deţine un rol important în procesul managerial, datorită atât rolului său în luarea şi fundamentarea deciziilor directorului , cât şi a faptului că prezintă patrimonial, rezultatele şi situaţiile financiare la un moment dat.

Activitatea financiar-contabilă este condusă de către contabil şi cuprinde biroul contabilitate, serviciul financiar, serviciul preţuri şi oficiul de calcul.

În cadrul politicii financiare se realizează activităţile de prevedere financiară şi de urmărire a îndeplinirii indicatorilor financiari, se întocmesc documentele financiare pt. obţinerea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii, se execută controlul asupra disciplinei financiare şi legalităţii acesteia, se efectuează analize economico-financiare.

Biroul contabilitate realizează activităţi de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, asigurând:

- Înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute;

- Controlul operaţiilor patrimoniale;

- Întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil al societăţii;

Principalele sarcini ale sectorului financiar-contabil sunt:

- asigurarea organizării contabile a valorilor materiale şi băneşti din patrimonial societăţii;

- asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor contabile privind:

- mijloacele fixe;

- activele circulante;

- fondurile proprii şi alte fonduri;

-datoriile şi creanţele;

-cheltuielile de circulaţie;

-calculaţia costurilor;

-investiţiile;

-rezultatele financiare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice.doc