Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 12934
Mărime: 65.59KB (arhivat)
Publicat de: Ilarie Nicoară
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ieftimie Bogdan, Axinte Liviu

Cuprins

 1. *Argument
 2. *Capitolul I: prezentarea generală a firmei S.C. KENZO S.R.L.
 3. 1.1. Prezentarea unităţii, constituirea capital social, obiect de activitate.
 4. 1.2. Structura organizatorică a S.C. KENZO S.R.L.
 5. 1.3. Activitatea economico-financiară- Funcţia financiar-contabilă.
 6. 1.4. Forma de înregistrare contabilã.
 7. 1.5. Fişa postului pentru contabil.
 8. *Capitolul II: Contabilitatea datoriilor faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat şi alte organisme publice
 9. 1. Noţiuni generale privind impozitele şi taxele
 10. 2. Impozite şi taxe
 11. 3. Rolul şi funcţiile fiscalităţii
 12. 4. Structuri de conturi utilizate pentru reflectarea decontărilor fiscale
 13. 5. Principalele obligaţii fiscale ce trebuie decontate cu Bugetul Statului
 14. 5.1. Impozitul pe profit- consideraţii generale
 15. 5.1.1. Anul fiscal al impozitului pe profit
 16. 5.1.2. Contribuabilii impozitului pe profit
 17. 5.1.3. Stabilirea bazei de calcul a impozitului pe profit
 18. 5.1.4. Cotele de impozitare a impozitului pe profit
 19. 5.1.5. Calculul impozitului pe profit
 20. 5.2. Contabilitatea taxei pe valoare adăugată
 21. 5.2.1. Consideraţii generale privind TVA
 22. 5.2.2. Sfera de aplicare
 23. 5.2.3. Regimul de impozitare
 24. 5.2.4. Baze de impozitare a TVA-ului
 25. 5.2.5. Cotele de impozitare a TVA-ului
 26. 5.2.6. Regimul deducerii TVA
 27. 5.2.7. Obligaţiile plătitorului de TVA
 28. 5.2.8. Operaţii contabile
 29. 5.2.9. Particularităţile înregistrărilor contabile ale TVA
 30. 5.3. Contabilitatea impozitului pe salarii
 31. 5.3.1. Noţiuni generale privind impozitul pe salarii
 32. 5.3.2. Calculul şi determinarea venitului din salarii
 33. 5.3.3. Deducerea salariilor
 34. 5.3.4. Determinarea impozitului lunar
 35. 5.3.5. Obligaţiile plătitorului de venituri şi ale contribuabililor pentru venituri salariale
 36. 6. Accizele
 37. 7. Alte impozite şi taxe
 38. 7.1. Impozitul pe clădiri
 39. 7.2. Impozitul pe terenurile ocupate de clădiri
 40. 7.3. Taxa asupra mijloacelor de transport
 41. 8. Decontări cu bugetul asigurărilor sociale
 42. 8.1. Conturi utilizate
 43. *Capitolul III : Monografia contabilă privind contabilitatea S.C. KENZO S.R.L.
 44. *Bibliografie

Extras din proiect

Argument

Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară.

Se pune un accent deosebit pe reflectarea în contabilitate a relaţiilor agenţilor economici cu statul, cu diverşi parteneri interni şi externi, cu personalul, cu băncile, cu acţionarii şi cu asociaţii şi pe calculul, pe baza informaţiilor furnizate, a indicatorilor financiar-economici privind activitatea desfăşurată şi rezultatul obţinut la încheierea exerciţiului financiar.

Întreprinderea are relaţii cu bugetul statului şi cu bugetele locale în legătură cu diferite impozite – directe şi indirecte- şi taxe datorate asupra, cu eventualele subvenţii de la buget, precum şi cu unele fonduri speciale la a căror constituire contribuie.

În cadrul lucrării au fost prezentate principalele impozite directe şi indirecte din sistemul fiscal românesc : accizele, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice, impozitele şi taxele locale, precum şi reţinerile din salarii datorate atât de unitate, cât şi de salariaţi.

La nivelul fiecărui capitol, lucrarea cuprinde aspecte teoretice referitoare la impozite, la salarii, precum şi aplicaţii precise.

Ultimul capitol cuprinde o monografie contabilă a societăţii, precum şi documente specifice monografiei: balanţa de verificare a conturilor, fişă de conturi, registru jurnal.

Capitolul I - Prezentarea

generală a firmei S.C “KENZO” S.R.L.

Botoşani

1. Prezentarea unităţii, constituire capital social, obiect de activitate

S.C. “KENZO” S.R.L. este persoană juridică română, fiind înregistrată în Registrul Camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani, sub numărul J14/709/1995 şi are unic administrator pe domnul Pânzaru Vasile, domiciliat în judeţul Botoşani, str. Ion Pillat, nr 13, sc. B, bl VB,et I, ap. 8, având cetăţenie română.

Sediul societăţii se află în localitatea Botoşani, str. Mihail Kogălniceanu, nr 28, judeţul Botoşani.

Societatea a fost înfiinţată în luna martie a anului 1995, având profilul comerţ cu amănuntul şi funcţionează din momentul înregistrării în Registrul Comerţului.

S.C. KENZO S.R.L. are un capital subscris împărţit astfel: numerar 1000 RON, bunuri mobile şi imobile 30.000 RON, divizat în 3100 părţi sociale a 10 RON fiecare, cu menţiunea că la data autentificării actului constitutiv al firmei, capitalul social a fost integral vărsat.

Activitatea de bază a societăţii este comerţul cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare.

Societatea îşi desfăşoară activitatea la sediul social mai sus menţionat , dar mai are şi un alt punct de lucru; situat în str. Primăverii, nr. 13, Botoşani.

1.2. Structura organizatorică a S.C. KENZO S.R.L.

S.C. KENZO S.R.L. este o societate cu gestiune proprie şi personalitate juridică. Această unitate, pe lângă mijloacele materiale şi băneşti cu care este dotată, cuprinde şi un anumit număr de oameni ai muncii care sunt grupaţi şi fixaţi pe posturi, ceea ce se reflectă în structura organizatorică a societăţii.

În cadrul unităţii distingem mai multe categorii de activităţi comerciale, de aceea şi personalul se grupează astfel:

- Gestionari – 4

- Contabil – 1

- Administrator – 1

- Personal întreţinere – 2

- Mecanic de întreţinere utilaje –1

1.3 Activitatea economico-financiară – Funcţia financiar contabilă

La S.C. KENZO , fiind o firmă cu autonomie economico – finanaciară, funcţia financiar- contabilă deţine un rol important în procesul managerial, datorită atât rolului său în luarea şi fundamentarea deciziilor directorului , cât şi a faptului că prezintă patrimonial, rezultatele şi situaţiile financiare la un moment dat.

Activitatea financiar-contabilă este condusă de către contabil şi cuprinde biroul contabilitate, serviciul financiar, serviciul preţuri şi oficiul de calcul.

În cadrul politicii financiare se realizează activităţile de prevedere financiară şi de urmărire a îndeplinirii indicatorilor financiari, se întocmesc documentele financiare pt. obţinerea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii, se execută controlul asupra disciplinei financiare şi legalităţii acesteia, se efectuează analize economico-financiare.

Biroul contabilitate realizează activităţi de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, asigurând:

- Înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute;

- Controlul operaţiilor patrimoniale;

- Întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil al societăţii;

Principalele sarcini ale sectorului financiar-contabil sunt:

- asigurarea organizării contabile a valorilor materiale şi băneşti din patrimonial societăţii;

- asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor contabile privind:

- mijloacele fixe;

- activele circulante;

- fondurile proprii şi alte fonduri;

-datoriile şi creanţele;

-cheltuielile de circulaţie;

-calculaţia costurilor;

-investiţiile;

-rezultatele financiare;

Preview document

Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 1
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 2
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 3
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 4
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 5
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 6
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 7
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 8
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 9
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 10
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 11
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 12
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 13
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 14
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 15
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 16
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 17
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 18
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 19
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 20
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 21
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 22
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 23
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 24
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 25
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 26
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 27
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 28
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 29
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 30
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 31
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 32
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 33
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 34
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 35
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 36
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 37
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 38
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 39
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 40
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 41
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 42
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 43
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 44
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 45
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 46
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 47
Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Contabilitatea relațiilor cu bugetul statului la SC Severnav SA

CAPITOLUL I. CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂSURARE A ACTIVITĂŢII LA S.C. SEVERNAV S.A. 1.1 Scurt istoric Societatea comercială SEVERNAV S.A. este...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor salariale - SC Com Romtop Industries SA Toplița

A R G U M E N T Informaţia economică este prezentă astăzi în toate domeniile de activitate. Dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de...

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Contabilitatea datoriilor și creanțelor salariale față de bugetul asigurărilor sociale

MEMORIUL JUSTIFICATIV Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea intreprinderii, asa...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL

CAPITOLUL I Prezentarea firmei 1.1. Date generale privind SC "ITAL-KOL" SRL Şag Denumirea societăţii este SC "ITAL-KOL" SRL sediul social este...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Organizarea contabilității creanțelor și datoriilor la SC Electrocarbon SA

Economia concurentiala functioneaza ca un mecanism prin intermediul caruia se realizeaza un ansamblu coerent de schimburi de valori. Aceste valori...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Studiu Privind Recunoașterea în Contabilitate a Reducerilor Comerciale și Financiare

Capitolul I Contabilitatea decontărilor cu terţii 1.1 Noţiuni generale Întreprinderile îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem...

Resurse temporare ale întreprinderii - contabilizare și prezentare

CAP. I – ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA ŞI RESURSELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Conceptul de întreprindere – definire şi clasificare...

Organizarea generală a contabilității la SC Pop Industry SRL

Capitolul I Cadru de prezentare a societăţii comerciale 1.1 Date informative despre întreprindere Societatea comercială S.C. POP INDUSTRY S.R.L....

Ai nevoie de altceva?