Contabilitatea de Gestiune

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 18871
Mărime: 106.64KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

Organizarea generala a contabilitatii de gestiune

1.1. Trăsăturile economico-financiare ale activităţii de comerţ interior

1.2. Evoluţia conceptului de contabilitate a întreprinderii

1.3. Structura contabilităţii financiare şi structura contabilităţii de gestiune

CAPITOLUL II

Evaluarea stocurilor şi mişcării mărfurilor

2.1. Reguli de evaluare

2.2. Facturarea mărfurilor. Elemente comerciale, financiare şi fiscale ale facturii

CAPITOLUL III

Contabilitatea comertului interior

3.1. Contabilitatea comerţului cu ridicata

3.1.1. Circuitul comercial al mărfurilor în comerţul cu ridicata

3.1.2. Metode de evidenţă operativă şi analitică a gestiunilor de mărfuri în comerţul cu ridicata

3.1.3. Contabilitatea fluxurilor de intrare-ieşire a mărfurilor în comerţul cu ridicata

3.1.4. Metode de gestiune a stocurilor de mărfuri în comerţul cu ridicata

CAPITOLUL IV

Contabilitatea de gestiune in intreprinderile de comercializare cu ridicata a marfurilor

4.1. Particularităţi ale organizării contabilităţii de gestiune în întreprinderile de comercializare cu ridicata a mărfurilor

4.2. Organizarea contabilităţii de gestiune pe centre de responsabilitate în întreprinderile de comercializare cu ridicata a mărfurilor

4.3. Model de organizare a contabilităţii de gestiune pe centre de responsabilitate într-o întreprindere de comercializare cu ridicata a mărfurilor

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de inregistrare a schimburilor comerciale, într-un mijloc de control şi prevedere, apoi într-un instrument de gestiune, iar în zilele noastre constituie din ce în ce mai mult o garanţie socială

Contabilitatea este în general prezentată ca un instrument de măsura a profitului, sau, mai bine zis, a rezultatului, mijloc de apreciere a situaţiei patrimoniale şi, în consecinţă, ca instrument de gestiune şi de calcul economic.

Cu toate avantajele pe care le prezintă contabilitatea financiară sau generală, se poate aprecia că nu este adaptată pentru a răspunde noilor informaţii născute din complexitatea structurilor economice şi juridice contemporane. Ea nu contribuie la clarificarea naturii şi calităţii produselor, eficienţei comerciale, performanţelor tehnice ale capacitaţilor de producţie, productivităţii muncii. Prin urmare, apare necesitatea dezvoltării unor instrumente complementare, cum ar fi contabilitatea analitică şi de gestiune.

Informatia contabilă deţine un rol important în procesul de conducere a întreprinderilor din comert si turism. În concordanţă cu necesitatea şi rolul acesteia în luarea deciziilor operative, în cuprinsul lucrării s-au reunit într-un tot coerent conceptele fundamentale, metodele şi procedeele de lucru aplicabile în comerţul interior, mai exact in comertul cu ridicata.

Un domeniu specific de cercetare si aplicare a stiintei contabile si analizei economice, comertul - activitate complexa de intermediere a schimbului de marfuri prin unitatile de comert cu ridicata. Desfasurarea cu succes a comercializarii marfurilor cere anumite cheltuieli de munca vie si materializata, care formeaza costurile intreprinderii – indicator important ce caracterizeaza criteriul de baza aleficientei economice a activitatii unitatilor de comert cu ridicata. Evidenta contabila si analiza economica constitue un important mijloc de cercetare , gestionare si reglare a modului de calculare, inregistrare si control al cheltuielilor, in deosebi a cheltuielilor comerciale generale si administrative si altor cheltuieli operationale.

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA GENERALA A CONTABILITATII DE GESTIUNE

1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR

Circulaţia mărfurilor prin comerţul interior constituie un domeniu deosebit de important pentru activitatea de cercetare şi aplicare a contabilităţii. Ca parte componentă a sectorului terţiar al economiei, comerţul este format din ansamblul activităţilor de mijlocire a schimbului de mărfuri între producătorii şi consumatorii de bunuri materiale. Comerţul este o activitate continuă de cumpărare a mărfurilor şi revânzare a lor, în scopul obţinerii unui profit. De regulă, traseul urmat de bunurile materiale în activitatea de comerţ se înscrie în relaţia: aprovizionare-stocare-vânzare.

Aprovizionarea se defineşte ca fiind actul comercial de trecere a bunurilor materiale din proprietatea producătorului în proprietatea comerciantului, în baza unui contract de vânzare-cumpărare. Din punct de vedere fiscal, transferul proprietăţii bunurilor materiale de la vânzător la cumpărător are loc în momentul emiterii facturii sau chitanţei fiscale. Comparând momentul transferului proprietăţii cu momentul intrării efective, pe bază de recepţie, a mărfurilor în unităţile comerciale, se pot identifica următoarele situaţii:

- primirea facturii şi recepţia mărfurilor urmate de achitarea contravalorii lor;

- primirea facturii furnizorului, recepţia efectuându-se ulterior, ceea ce determină apariţia mărfurilor facturate, dar nerecepţionate;

- recepţia mărfurilor în lipsa facturii, ceea ce generează apariţia mărfurilor recepţionate, dar nefacturate.

Având în vedere momentul şi modalitatea de plată a contravalorii mărfurilor, aprovizionarea poate fi cu plată imediată (în numerar) şi cu plată ulterioară (pe credit sau prin bancă).

Stocarea este operaţia de formare a rezervelor de mărfuri destinate asigurării continuităţii vânzărilor. Analizat în raport cu exerciţiul de exploatare, stocul de mărfuri poate fi iniţial, curent sau final. Privit din perspectiv contabilă, stocul de mărfuri constituie elementul principal al patrimoniului unităţii comerciale şi obiectul calculaţiei costurilor de aprovizionare a mărfurilor vândute.

Vânzarea mărfurilor reprezintă, din punct de vedere juridic, actul de comerţ în urma căruia marfa trece din proprietatea unităţii de comerţ în proprietatea consumatorului final, pe baza unui acord încheiat între parteneri cu privire la obiectul vânzării şi la preţul vânzării. Din punct de vedere contabil, momentul vânzării este considerat cel al facturării mărfurilor sau încasării contravalorii lor. Similar aprovizionării, pot să apară decalaje între vânzare şi livrare care determină apariţia mărfurilor livrate, dar nefacturate şi a mărfurilor facturate, dar nelivrate.

Cele trei elemente ale circuitului mărfurilor în comerţ (aprovizionare, stocare, vânzare) se intercondiţionează reciproc, relaţia dintre ele fiind exprimată de “balanţa fluxului (circulaţiei) mărfurilor” şi anume:

Si + A = V + Sf

în care: Si = stoc iniţial; A= aprovizionare; V = vânzare; Sf = stoc final

Această relaţie permite stabilirea mărimii oricărui element în condiţiile cunoaşterii celorlalte trei.

În ţara noastră, activitatea de comerţ se desfăşoară pe principiile descentralizării şi liberalizării prin societăţile comerciale şi întreprinderile individuale autorizate. Descentralizarea constă în desfăşurarea activităţii de comerţ de către societăţile comerciale şi întreprinderile individuale pe baza propriului program de activitate. Liberalizarea constă în acordarea dreptului de a se angaja în relaţii comerciale a tuturor firmelor legal constituite şi persoanelor fizice care solicită autorizarea de a efectua operaţiuni de comerţ.

Preview document

Contabilitatea de Gestiune - Pagina 1
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 2
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 3
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 4
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 5
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 6
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 7
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 8
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 9
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 10
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 11
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 12
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 13
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 14
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 15
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 16
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 17
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 18
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 19
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 20
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 21
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 22
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 23
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 24
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 25
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 26
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 27
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 28
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 29
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 30
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 31
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 32
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 33
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 34
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 35
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 36
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 37
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 38
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 39
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 40
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 41
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 42
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 43
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 44
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 45
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 46
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 47
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 48
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 49
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 50
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 51
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea de Gestiune
    • bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • DISERTATIE.doc

Alții au mai descărcat și

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Contabilitatea de Gestiune în Unitatea SC Cristine AP SRL

ARGUMENT În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi...

Caiet de practică - studiu de caz SC Comat Bacău SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. COMAT BACĂU S.A. 1.1 Obiectivul, organizarea şi funcţionarea S.C. COMAT BACĂU S.A....

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Contabilitatea operațiunilor generate de divizarea societăților comerciale - studiu de caz

Aspecte generale ale operaţiunilor de divizare Restructurarea, retehnologizarea, dorinţa de sporire a gradului de profitabilitate sau existenţa...

Metodele contabilității consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Rolul contabilității de gestiune în activitatea financiar-contabilă a enttăților economice

1. Contabilitatea de gestiune - sursă de informații pentru activitatea de conducere Complexitatea vieții economice, criza economico-financiară și...

Ai nevoie de altceva?