Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 110 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE4
CAPITOLUL I. STUDIUL CADRULUI JURIDIC ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII5
1.1.Prezentarea generală a SC LAMADORS SRL5
1.1.1.Elemente de identificare5
1.1.2.Obiect de activitate8
1.2.Structura organizatorică şi funcţională9
1.2.1.Funcţiile întreprinderii şi compartimentele care le realizează9
1.2.2.Structura organizatorică a firmei12
1.2.3.Componentele organizatorice care au ca responsabilităţi pe linie de resurse umane17
CAPITOLUL II. CADRUL GENERAL AL DATORIILOR ŞI CREANŢELOR SALARIALE, ASIGURĂRILE SOCIALE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ18
2.1.Sistemul de salarizare şi formele sale18
2.1.1.Principii de bază privind salarizarea.18
2.1.2.Strctura drepturilor salariale23
2.1.3.Formele de salarizare26
2.2.Sistemul de asigurări sociale şi protectia socială29
2.2.1.Consideraţii generale privind sistemul de asigurări sociale şi protecţia socială29
2.2.2.Bugetul asigurărilor sociale de stat30
2.2.3.Surse de constituire a fondului de asigurări sociale şi protectie sociala32
2.2.3.1.Contributia la asigurarile sociale de stat33
2.2.3.2.Contribuţia la asigurările sociale de sănătate34
2.2.3.3.Contributia la fondul de şomaj35
2.2.3.4.Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale36
2.2.3.5.Comision datorat Inspecţiei Teritoriale a Muncii37
2.2.4.Formele de protecţie prin asigurări sociale38
2.3.Consideraţii generale privind stabilirea şi plata salariilor45
CAPITOLUL III. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND DECONTĂRILE CUANGAJAŢII ASIGURĂRILE SOCIALE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ48
3.1.Documente de evidenţă a drepturilor şi creanţelor rezultate în urma salarizării precum şi obligaţiile de plată49
3.2.Contabilitatea decontărilor cu personalul62
3.2.1.Contabilitatea decontărilor cu personalul66
3.2.2.Contabilitatea ajutoarelor materiale datorate67
3.2.3.Contabilitatea participării personalului la profit68
3.2.4.Contabilitatea avansurilor acordate68
3.2.5.Contabilitatea drepturilor de personal neridicate69
3.2.6.Contabilitatea reţinerilor din salarii datorate terţilor69
3.2.7.Contabilitatea altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul70
3.2.8.Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariilor71
3.3.Contabilitatea operaţiilor privind decontările cu asigurările sociale şi protecţia socială71
3.3.1.Contabilitatea decontărilor cu asigurările sociale72
3.3.1.1.Contabilitatea decontării unităţii cu asigurările sociale72
3.3.1.2.Contribuţia decontarii personalului cu asigurările sociale73
3.3.2.Contabilitatea decontarilor cu asigurările sociale de sănătate73
3.3.2.1.Contabilitatea decontării unităţii cu asigurările sociale de sănătate73
3.3.2.2.Contribuţia decontarii personalului cu asigurările sociale de sănătate74
3.3.3.Contabilitatea decontărilor privind protecţia socială74
3.3.3.1.Contabilitatea decontării unităţii cu fondul de şomaj75
3.3.3.2.Contribuţia decontării personalului cu fondul de şomaj75

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului, determină mărimea acestor modificări, delimitează cauzele care le-au generat, stabilind în final natura rezultatelor obţinute.

Contabilitatea înregistrează prin intermediul conturilor toate mişcările de valori relative la ansamblul activităţilor desfăşurate, fiind un sistem de înregistrare a informaţiilor şi un sistem de prelucrare şi valorificare a acestora.

Activitatea economică, atât cea de la nivelul companiei, cât şi cea de la nivelul naţional, realizează cu participarea celor trei factori de producţie : munca, pământul şi capitalul determină în final producerea venitului total. Potrivit teoriei moderne a repartiţiei, în funcţie de aportul fiecărui factor, urmează o redirijare a fluxului de venituri către posesorii de capital, obiectivându-se astfel ceea ce ştiinţa economică denumeşte recompensarea factorilor de producţie. Corelaţia salariul-profit-rentă se răsfrânge la nivelul activităţii productive, ea definind sursele de întreţinere şi acumulare ale agentului economic. Este de neconceput realizarea oricărei activităţi economico-socială fără prezenţa şi intervenţia omului, care nu este doar purtătorul unor nevoi de consum, ci şi un posesor al unor abilităţi ce-i permit să acţioneze în scopul satisfacerii acestor nevoi.

Resursele umane sau capitalul uman au un rol important în asigurarea performanţelor economico-financiare a întreprinderii. Recompensarea angajaţilor este un instrument important al managementului prin care se influenţează eficienţa activităţii unei firme.

În teoria şi practica economică, problematica recompensării muncii deţine un loc de o importanţă deosebită. Fiind legată de relaţiile ocazionate de angajarea, utilizarea şi plata muncii ca factor de producţie, suscită puternic şi perpetuu atenţia, deoarece de modul în care se realizează recompensarea muncii depinde asigurarea cu mijloace de existenţă a unei părţi semnificative din populaţia planetei.

Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă a necesitat schimbări esenţiale şi în domeniul recompensării resurselor umane, apariţia şi dezvoltarea pieţei muncii, privatizarea societăţilor comerciale, perfecţionarea managementului sunt premise favorabile pentru realizarea unui sistem de recompense curent.

Capitolul I. STUDIUL CADRULUI JURIDIC ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII

1.1. Prezentarea generală a SC LAMADORS SRL

1.1.1.Elemente de identificare

SC LAMADORS se înfiinţează cu respectarea legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 50/30.01/1996 de către următorii asociaţi fondatori : Mosca Nicoleta şi Gribanela Vicenza.

Sediul societăţii este în România, comuna Dumbrava-Roşie, jud. Neamţ. În funcţie de necesităţi firma va deschide birouri sucursale sau agenţii în alte localităţi pe baza hotărârii AGA şi-n conformitate cu legislaţia română.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată începând cu data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.

În momentul constituirii societatea a avut un capital social de 20.000 RON subscris şi vărsat în numerar la data constituirii societăţii. Capitalul social poate fi majorat prin aport în numerar şi în natură pe baza hotărârii AGA – cu respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată.

AGA este organul de conducere a SC LAMADORD SRL şi decide prin votul reprezentativ majoritatea asociaţilor şi a părţilor sociale. Aceasta aprobă:

-propunerile privind strategia de dezvoltare, tehnologizare, modernizare şi restructurare economico - financiară pe termen scurt, mediu şi lung;

-stabileşte structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi necesare desfăşurării activităţii, angajează şi concediază personalul angajat, stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;

-alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii societăţii;

-stabileşte nivelul de indemnizaţie a consiliului de administraţie şi a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie;

-aprobă b

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala .doc