Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 31023
Mărime: 269.65KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE4

CAPITOLUL I. STUDIUL CADRULUI JURIDIC ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII5

1.1.Prezentarea generală a SC LAMADORS SRL5

1.1.1.Elemente de identificare5

1.1.2.Obiect de activitate8

1.2.Structura organizatorică şi funcţională9

1.2.1.Funcţiile întreprinderii şi compartimentele care le realizează9

1.2.2.Structura organizatorică a firmei12

1.2.3.Componentele organizatorice care au ca responsabilităţi pe linie de resurse umane17

CAPITOLUL II. CADRUL GENERAL AL DATORIILOR ŞI CREANŢELOR SALARIALE, ASIGURĂRILE SOCIALE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ18

2.1.Sistemul de salarizare şi formele sale18

2.1.1.Principii de bază privind salarizarea.18

2.1.2.Strctura drepturilor salariale23

2.1.3.Formele de salarizare26

2.2.Sistemul de asigurări sociale şi protectia socială29

2.2.1.Consideraţii generale privind sistemul de asigurări sociale şi protecţia socială29

2.2.2.Bugetul asigurărilor sociale de stat30

2.2.3.Surse de constituire a fondului de asigurări sociale şi protectie sociala32

2.2.3.1.Contributia la asigurarile sociale de stat33

2.2.3.2.Contribuţia la asigurările sociale de sănătate34

2.2.3.3.Contributia la fondul de şomaj35

2.2.3.4.Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale36

2.2.3.5.Comision datorat Inspecţiei Teritoriale a Muncii37

2.2.4.Formele de protecţie prin asigurări sociale38

2.3.Consideraţii generale privind stabilirea şi plata salariilor45

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND DECONTĂRILE CUANGAJAŢII ASIGURĂRILE SOCIALE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ48

3.1.Documente de evidenţă a drepturilor şi creanţelor rezultate în urma salarizării precum şi obligaţiile de plată49

3.2.Contabilitatea decontărilor cu personalul62

3.2.1.Contabilitatea decontărilor cu personalul66

3.2.2.Contabilitatea ajutoarelor materiale datorate67

3.2.3.Contabilitatea participării personalului la profit68

3.2.4.Contabilitatea avansurilor acordate68

3.2.5.Contabilitatea drepturilor de personal neridicate69

3.2.6.Contabilitatea reţinerilor din salarii datorate terţilor69

3.2.7.Contabilitatea altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul70

3.2.8.Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariilor71

3.3.Contabilitatea operaţiilor privind decontările cu asigurările sociale şi protecţia socială71

3.3.1.Contabilitatea decontărilor cu asigurările sociale72

3.3.1.1.Contabilitatea decontării unităţii cu asigurările sociale72

3.3.1.2.Contribuţia decontarii personalului cu asigurările sociale73

3.3.2.Contabilitatea decontarilor cu asigurările sociale de sănătate73

3.3.2.1.Contabilitatea decontării unităţii cu asigurările sociale de sănătate73

3.3.2.2.Contribuţia decontarii personalului cu asigurările sociale de sănătate74

3.3.3.Contabilitatea decontărilor privind protecţia socială74

3.3.3.1.Contabilitatea decontării unităţii cu fondul de şomaj75

3.3.3.2.Contribuţia decontării personalului cu fondul de şomaj75

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului, determină mărimea acestor modificări, delimitează cauzele care le-au generat, stabilind în final natura rezultatelor obţinute.

Contabilitatea înregistrează prin intermediul conturilor toate mişcările de valori relative la ansamblul activităţilor desfăşurate, fiind un sistem de înregistrare a informaţiilor şi un sistem de prelucrare şi valorificare a acestora.

Activitatea economică, atât cea de la nivelul companiei, cât şi cea de la nivelul naţional, realizează cu participarea celor trei factori de producţie : munca, pământul şi capitalul determină în final producerea venitului total. Potrivit teoriei moderne a repartiţiei, în funcţie de aportul fiecărui factor, urmează o redirijare a fluxului de venituri către posesorii de capital, obiectivându-se astfel ceea ce ştiinţa economică denumeşte recompensarea factorilor de producţie. Corelaţia salariul-profit-rentă se răsfrânge la nivelul activităţii productive, ea definind sursele de întreţinere şi acumulare ale agentului economic. Este de neconceput realizarea oricărei activităţi economico-socială fără prezenţa şi intervenţia omului, care nu este doar purtătorul unor nevoi de consum, ci şi un posesor al unor abilităţi ce-i permit să acţioneze în scopul satisfacerii acestor nevoi.

Resursele umane sau capitalul uman au un rol important în asigurarea performanţelor economico-financiare a întreprinderii. Recompensarea angajaţilor este un instrument important al managementului prin care se influenţează eficienţa activităţii unei firme.

În teoria şi practica economică, problematica recompensării muncii deţine un loc de o importanţă deosebită. Fiind legată de relaţiile ocazionate de angajarea, utilizarea şi plata muncii ca factor de producţie, suscită puternic şi perpetuu atenţia, deoarece de modul în care se realizează recompensarea muncii depinde asigurarea cu mijloace de existenţă a unei părţi semnificative din populaţia planetei.

Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă a necesitat schimbări esenţiale şi în domeniul recompensării resurselor umane, apariţia şi dezvoltarea pieţei muncii, privatizarea societăţilor comerciale, perfecţionarea managementului sunt premise favorabile pentru realizarea unui sistem de recompense curent.

Capitolul I. STUDIUL CADRULUI JURIDIC ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII

1.1. Prezentarea generală a SC LAMADORS SRL

1.1.1.Elemente de identificare

SC LAMADORS se înfiinţează cu respectarea legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 50/30.01/1996 de către următorii asociaţi fondatori : Mosca Nicoleta şi Gribanela Vicenza.

Sediul societăţii este în România, comuna Dumbrava-Roşie, jud. Neamţ. În funcţie de necesităţi firma va deschide birouri sucursale sau agenţii în alte localităţi pe baza hotărârii AGA şi-n conformitate cu legislaţia română.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată începând cu data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.

În momentul constituirii societatea a avut un capital social de 20.000 RON subscris şi vărsat în numerar la data constituirii societăţii. Capitalul social poate fi majorat prin aport în numerar şi în natură pe baza hotărârii AGA – cu respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată.

AGA este organul de conducere a SC LAMADORD SRL şi decide prin votul reprezentativ majoritatea asociaţilor şi a părţilor sociale. Aceasta aprobă:

-propunerile privind strategia de dezvoltare, tehnologizare, modernizare şi restructurare economico - financiară pe termen scurt, mediu şi lung;

-stabileşte structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi necesare desfăşurării activităţii, angajează şi concediază personalul angajat, stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;

-alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii societăţii;

-stabileşte nivelul de indemnizaţie a consiliului de administraţie şi a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie;

-aprobă b

Preview document

Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 1
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 2
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 3
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 4
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 5
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 6
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 7
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 8
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 9
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 10
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 11
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 12
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 13
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 14
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 15
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 16
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 17
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 18
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 19
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 20
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 21
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 22
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 23
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 24
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 25
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 26
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 27
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 28
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 29
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 30
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 31
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 32
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 33
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 34
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 35
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 36
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 37
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 38
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 39
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 40
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 41
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 42
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 43
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 44
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 45
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 46
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 47
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 48
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 49
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 50
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 51
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 52
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 53
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 54
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 55
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 56
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 57
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 58
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 59
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 60
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 61
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 62
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 63
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 64
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 65
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 66
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 67
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 68
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 69
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 70
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 71
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 72
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 73
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 74
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 75
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 76
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 77
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 78
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 79
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 80
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 81
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 82
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 83
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 84
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 85
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 86
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 87
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 88
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 89
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 90
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 91
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 92
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 93
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 94
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 95
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 96
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 97
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 98
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 99
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 100
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 101
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 102
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 103
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 104
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 105
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 106
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 107
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 108
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 109
Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala .doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Studiu privid Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Asigurarile si Protectia Sociala la SC Med Com Prod SA Calarasi

CAPITOLUL I 1.1 Contabilitatea sintetica privind asigurarile sociale Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile...

Organizarea Evidentei si Contabilitatii Salariilor la SC Turism Banatul SA

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea Salariilor si a Contributiilor asupra Acestora, Cu Exemplificare la SC Jolidon Import Export SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTEIA 1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE FIRMĂ...

Salarizarea

CAPITOLUL I Notinea de salariu . I . 1 Definitie ; Caracteristici . Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Implicațiile Politicii Salariale asupra Eficienței Întreprinderii și Gestiunii Resurselor Umane

1.1 Mediul intern Compania ARABESQUE este o companie cu capital privat autohton care a fost înfiinţată in anul 1994 ca răspuns al necesităţii unei...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Sistemul Informational Economic - S.C. Apaca S.A.

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, cu Asigurarile si Protectia Sociala - Pe Exemplul SC Confectia SCM Botosani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII LA S.C. MERIDIAN S.R.L. LUPENI 1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. MERIDIAN S.R.L....

Sistemul Informatic Privind Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor cu Personalul

Introducere Există o importanţă a veniturilor de natura salariilor atât la nivelul microeconomic cât şi macroeconomic. Reglementările impuse de...

Ai nevoie de altceva?