Contabilitatea Decontarilor cu Clientii - SC Buster SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Decontarilor cu Clientii - SC Buster SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1.Prezentarea firmei 2
2.Obiectul şi metoda contabilităţi 3
2.1Obiectul de studiu al contabilităţi 4
2.2.Metoda contabilităţi 5
2.3.Documente contabile şi justificative 6
3.Introducere în contabilitatea Clienţilor 7
3.1.Structura creanţelor 9
4.Contabilitatea decontărilor cu clienţi 12
4.1.Contul 411 „Clienţi” 12
4.2. Contul 418 „ Clienţi – facturi de întocmit „ 18
4.3. 4.3.Contul 413 „Efecte de primit” 20
4.4. Contul 416 „ Clienţi incerţi ” 22
4.5.Contul 419 „ Clienţi – creditori” 24
5. Monografia contabilă 27
6. CONCLUZII 30
7. BIBLIOGRAFIE 31

Extras din document

1.Perzentarea firmei

SC BUSTER SRL a fost a luat naştere în 25.12.1998, ca urmare a asocierii a două persoane Badea Mircea şi Ştefănescu Mihai. Fiecare acţionar vărsându-şi aportul subscris atât în numerar cât şi în natură.

Unitatea are ca principale activităţi prelucrarea materiilor prime în vederea comercializării acestora pe piaţă, creşterea de animale şi păsări în scopul valorificări lor, precum şi comercializarea diferitelor mărfuri achiziţionate la un preţ mai mic de la diferiţi furnizori. Adaosul comercial practicat fiind de 20%.

În anul 1999, societatea şi-a mărit capitalul social cu încă 5.000.000 lei prin aportul în natură şi numerar al celor doi asociaţi. Prin urmare, gama de servicii oferite clienţilor s-au diversificat, urmată fiind de creşterea cifrei de afaceri şi ocuparea unor noi segmente ale pieţei, care au dus la creşterea profitului şi a importanţei firmei.

Unitatea promovează produsele de calitate superioară deservind o masă mai pretenţioasă de clienţi.

Principalele date referitoare la societate

Atenţie datele referitoare la firmă din monografia contabila aferentă lucrări sunt ireale şi au fost inventate de către autorul acestei lucrări.

Această lucrare a fost creată tehnoredactată de către Mirci Ciprian.

2.Obiectul si metoda contabilităţii

Obiectul şi metoda contabilităţii. Contabilitatea face parte din evidenţa economică. Evidenţa economică reprezintă un sistem de înregistrare, de urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a activităţii şi fenomenelor social economice ce se produc intr-un anumit timp şi loc. Ea ocupă un loc central în sistemul informaţional şi constituie o pârghie deosebit de importantă în conducerea activităţii economice. Pentru a-şi îndeplini rolul, ea trebuie să fie clară, precisă, simplă şi ţinută la zi.

Evidenţa economică cuprinde trei forme:

- Evidenţa operativă

- Evidenţa statistică

- Evidenţa contabilă

a) Evidenţa operativă se înregistrează la locul şi în momentul în care se produc procesele ce se desfăşoară în cadrul unităţilor patrimoniale şi furnizează informaţiile necesare contabilităţii şi statisticii.

b) Statistica realizează o informare postoperativă a rezultatelor activităţii de ansamblu a unităţilor patrimoniale, pe baza datelor furnizate de evidenţa operativă, contabilă sau culese direct.

c) Contabilitatea furnizează cele mai multe şi importante informaţii ale activităţii manageriale şi constituie principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului unităţii şi activităţii desfăşurate, ocupând locul central în cadrul evidenţei economice.

Contabilitatea are două funcţii importante:

- Funcţia de reflectare, oglindire fidelă a patrimoniului şi proceselor economice care au loc, de gestiune şi control al patrimoniului unităţilor şi al rezultatelor obţinute de către acestea.

- Funcţia de informare cu date certe, a conducerii unităţii patrimoniale, cât şi a asociaţilor, acţionarilor, băncilor, organelor fiscale, clienţilor , furnizorilor, altor persoane juridice sau fizice.

În condiţiile economiei de piaţă, o parte din informaţiile contabile devin transparente. Ele privesc situaţia patrimonială, rezultatele şi situaţia financiară, relaţiile unităţi cu terţi şi sunt produsul contabilităţii financiare. Cealaltă parte a informaţiilor contabile sunt confidenţiale , privesc numai conducerea unităţii şi sunt produsul contabilităţii de gestiune. Separarea celor două categorii de informaţii contabile generează dualismul în contabilitate.

Pentru a-şi îndeplini funcţiile contabilitatea trebuie să satisfacă anumite cerinţe: să fie organizată şi condusă în mod corespunzător normelor legale, să fie ţinută la zi, să fie clară şi precisă să cuprindă date complete care să fie furnizate la timp conducerii unităţii şi celor interesaţi în cunoaşterea rezultatelor obţinute şi gestionarea patrimoniului.

Dat fiind importanţa contabilităţii, atât pentru conducerea activităţii unităţilor patrimoniale cât şi pentru îndeplinirea datoriilor faţă către bugetul de stat şi a altor obligaţii, ea trebuind să fie condusă şi organizată după principii unitare pe întreaga economie naţională. La noi în ţară, prin Legea contabilităţii nr. 82 din 24 Decembrie din anul 1991, prin regulamentul de aplicare al acestei legi şi alte acte normative elaborate de Ministerul Finanţelor, sunt stabilite normele generale şi unitare de organizare şi conducere a contabilităţii generale, obligatorii pentru toţi agenţii economici, persoane fizice sau juridice care au calitatea de comerciant.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Decontarilor cu Clientii - SC Buster SRL.doc