Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 18682
Mărime: 113.84KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D. Matis, Carmen Giorgiana Bonaci
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ - NAPOCA

Cuprins

Lista tabelelor şi figurilor 3

Lista abrevierilor 4

Introducere 5

Metodologia cercetării 7

Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN CONTABILITATEA CLIENŢILOR ŞI A FURNIZORILOR 8

1.1 Conţinutul şi structura generală a creanţelor şi datoriilor

1.2 Recunoaşterea creanţelor şi a datoriilor în contabilitate 12

1.3 Structura creanţelor 14

1.4 Conţinutul, structura şi organizarea contabilităţii decontărilor cu terţii 15

1.5 Structura datoriilor 16 1.6 Contabilitatea decontărilor comerciale în numerar 17

1.7 Contabilitatea decontărilor comerciale pentru care nu s- au întocmit facturi fiscale 19

1.8 Contabilitatea decontărilor pe bază de efecte comerciale (credit comercial cambial) 23

1.9 Contabilitatea decontărilor prin tehnici bancare clasice 28

1.10 Contabilitatea decontărilor pe baza avansurilor acordate 29

1.11 Contabilitatea creanţelor comerciale incerte 33

1.12 Reflectarea în contabilitate a reducerilor comerciale şi financiare 36

1.13 Contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale externe 39

Capitolul 2. STUDIU DE CAZ LA NIVEL DE ENTITATE 46

2.1 Imagine de ansamblu asupra entităţii SC HIROS ROM SRL 46

2.1.1 Date generale privind societatea 46

2.1.2 Forma de înregistrare contabilă şi principiile contabilităţii 53

2.2 Analiza economico- financiară 64

Capitolul 3. GESTIONAREA RELAŢIEI CU CLIENŢII ŞI FURNIZORII ÎN CADRUL ENTITĂŢII ANALIZATE 68

3.1 Consideraţii generale 68

3.2 Exemplificare la nivel de operaţiuni contabile 69

Concluzii şi perspective ale cercetării 79

Referinţe bibliografice 82

Extras din document

INTRODUCERE

Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în vedere faptul că în activitatea practică se pot întâlni operaţii contabile pentru care nu există stabilite reguli sau proceduri de rezolvare, iar soluţionarea lor se poate înfăptui numai prin apelarea la unul sau mai multe principii contabile, ceea ce justifică necesitatea existenţei, cunoaşterii şi înţelegerii corecte a conţinutului lor.

Contabilitatea entităţilor economice din România este organizată în dublu circuit. Informatiile publicate terţilor, utilizate şi de unitate sunt furnizate de contabilitatea financiară, iar informaţiile confidenţiale, utilizate numai de unitate, sunt furnizate de contabilitatea de gestiune. Contabilitatea financiară numită şi generală, are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor care afectează patrimoniul unităţii, spre a determina rezultatul financiar al acesteia.

In categoria decontărilor cu terţii sunt delimitate toate datoriile şi creanţele faţă de terţe persoane. De asemenea, sunt incluse şi decontările între exerciţiile financiare determinate de valorile de regularizare de la un exerciţiu la altul. Contabilitatea terţilor asigură informaţia necesară pentru evidenţa datoriilor şi creanţelor întreprinderii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările şi protecţia socială, bugetul statului, unităţile din cadrul grupului, asociaţii respectiv acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi. Informaţiile legate de scadenţa activelor şi datoriilor sunt utile pentru evaluarea lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. Nu sunt incluse în categoria decontărilor cu terţii datoriile şi creanţele financiare determinate de creditele pe termen scurt primite, respectiv acordate de întreprindere.

Aşadar, putem aprecia că obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă furnizarea de informaţii utile luării deciziilor menite să asigure o imagine fidelă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.

.

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă fiind fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă, cu dorinţa de a aduce la cunoştiinţă importanţa acestui domeniu.

Ca viitor contabil este inevitabil să se ţină contabilitatea unei firme fără a se cunoaşte în profunzime conturile de furnizori şi clienţi. Aceştia sunt unii dintre principalii factori care stau la baza funcţionării unei firme.

Am fost tentată de ideea de a prezenta contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi clienţii, în special datorită influenţei trecute, prezente şi viitoare a standardelor internaţionale de contabilitate (IAS/ IFRS), care sunt aplicate şi în ţara noastră prin intermediul reglementărilor Uniunii Europene (în special Directivele a IV-a şi a VII-a, actualizate).

Lucrez şi în mare parte la locul meu de muncă cu asta mă ocup, să verific cum s- au făcut decontările între clienţi şi entitatea la care sunt angajată sau în ce fel sunt plătiţi furnizorii. Studierea sau întocmirea unor contracte sau a unor acte adiţionale este una din responsabilităţile mele, de acea ştiu practic cum funcţionează aceste decontări. Modul de aplicare al lor nu este întotdeauna respectat de către toţi managerii, deoarece sunt unele persoane care nu îşi respectă obligaţiile din contracte, şi astfel se ajunge la procurarea lor pe cale legală.

Dintotdeauna contabilitatea şi-a atras calitatea de matrice sau punct de referinţă pentru tot ceea ce este cercetare de detaliu şi implicit practica în domeniu. O preocupare principală a fost utilizarea şi valorificarea unei bibliografii actuale, de cel mai înalt nivel, opera unor specialişti recunoscuţi în România şi pe plan internaţional.

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

În această lucrare am încercat să aplic principiile contabilităţii şi să fac înregistrările contabile aferente fiecărei operaţiuni, exact la fel cum se fac ele în contabilitate. Am încercat de asemenea să arăt că în România se foloseşte sistemul dualist, adică se ţine şi contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune. În toate rapoartele date către autorităţi vor fi predate datele existente în contablitatea financiară, deoarece aceasta este cea mai importantă, cea de gestiune fiind folosită doar de entitate.

În primul capitol voi face o introducere în contabilitatea clienţilor şi a furnizorilor şi voi încerca să descriu pe rand toate principiile contabilităţii şi toate regulile care trebuie respectate pentru a se putea face înregistrările corecte în contablitate. Tot în acest capitol voi arăta care sunt documentele pe baza cărora se pot face decontări în contabilitate şi procedura de lucru utilizată de majoritatea entităţilor comerciale din România.

Preview document

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 1
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 2
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 3
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 4
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 5
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 6
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 7
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 8
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 9
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 10
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 11
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 12
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 13
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 14
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 15
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 16
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 17
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 18
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 19
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 20
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 21
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 22
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 23
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 24
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 25
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 26
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 27
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 28
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 29
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 30
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 31
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 32
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 33
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 34
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 35
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 36
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 37
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 38
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 39
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 40
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 41
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 42
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 43
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 44
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 45
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 46
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 47
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 48
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 49
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 50
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 51
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 52
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 53
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 54
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 55
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 56
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 57
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 58
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 59
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 60
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 61
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 62
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 63
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 64
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 65
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 66
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 67
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 68
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 69
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 70
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 71
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 72
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 73
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 74
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 75
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 76
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 77
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 78
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 79
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 80
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 81
Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor cu Clientii si Furnizorii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Aspecte Teoretice si Practice privind Decontarile cu Furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Contabilitatea Furnizorilor

ARGUMENT Lucrarea de fata îşi propune sã redea într-o maniera detaliata ansamblul de operaţiuni economice şi financiare realizate de o...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Decontarile cu Tertii La O Institutie Publica

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Contabilitatea Decontarilor cu Clientii si Furnizorii

Cap I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GRIMEX S.A. 1.1. Caracterizarea societăţii din punct de vedere organizatoric Pentru atingerea scopului...

Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii la SC Siemens VDO Romania SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Contabilitatea Clientilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale, in relatiile acesteia cu : furnizorii,...

Ai nevoie de altceva?