Contabilitatea Decontarilor cu Numerar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 12606
Mărime: 924.09KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Argument pag. 3

Capitolul I Prezentarea generală a activităţii SC Xyz srl–

Prahova pag. 4

I.1 Scurt istoric pag. 4

I.2 Modul de organizare şi conducerea contabilităţii pag. 5

Capitolul II Organizarea activităţii de trezorerie pag. 6

Capitolul III Contabilitatea decontărilor în numerar pag. 8

III. 1 Documente justificative privind operaţiunile cu numerar pag. 10

III. 2 Întocmirea registrelor şi jurnalelor pag. 16

Capitolul IV Monografie contabilă pag. 20

Anexa – Registrul jurnal pag. 23

CAPITOLUL V Sistemul informaţional contabil al întreprinderii moderne pag 25

Concluzii pag. 35

Bibliografie pag. 36

Extras din document

ARGUMENT

Se spune că e inutil să opreşti scurgerea timpului şi ca cel mai bine este să înveţi să mergi în aceeaşi direcţie cu el. Succesul deplin nu este asigurat atunci când priveşti dinspre tine spre ceea ce e în jurul tău, ci atunci când priveşti dinspre mediul în care exişti şi acţionezi către eul tău.

Într-un mod asemănător funcţionează şi sistemul economic, cu toate componentele acestuia: pentru a-şi asigura succesul firmele au nevoie de o viziune asupra activităţii lor orientată din exterior către interior. Dacă firma poate înţelege schimbările care intervin permanent în cadrul mediului în care operează, atunci va putea profita din plin de eventualele ocazii favorabile ale pieţei, cu condiţia să se axeze pe reacţia la timp.

Contabilitatea ca ştiinţa are un obiect propriu de cercetare, metode proprii şi o terminologie specifică. Ca disciplina ştiinţifică ea se ocupa de stabilirea principiilor, normelor, regulilor de prelucrare a datelor contabile, de înregistrarea documentată, ordonată şi metodica a operaţiilor economice şi financiare privind mişcările de valori materiale şi băneşti, procesele economice, sursele de provenienţa ale acestora, controlul lor. Utilizând procedeele proprii, contabilitatea asigura informaţiile necesare caracterizării situaţiei economico-financiare şi determinării rezultatelor obţinute.

Informaţiile economice furnizate de contabilitate constituie materia primă cu ajutorul căreia lucrează un conducător indiferent de domeniu său nivel ierarhic.

Informaţia contabilă este o informaţie economică specifică. Ea rezulta din prelucrarea prin metode, procedee şi instrumente proprii a datelor din contabilitate. Informaţia contabilă este reală, precisă, completă, operativa şi reprezintă tabloul de bord, suportul deciziilor economice, financiare şi gestionare luate de managerii agenţilor economici.

Pregătirea cadrelor care lucrează sau vor lucra în domeniul contabilităţii reprezintă o

acţiune de maximă importanţă şi actualitate, ce trebuie susţinută de toţi cei chemaţi prin natura profesiei, să o facă.

Termenul de bun contabil este atribuit astăzi celui care răzbeşte hăţişului legislativ şi menţine acelaşi rezultat: cât mai puţine dari la stat . În măsura în care romanii au tins către statutul de business man , s-a dezvoltat şi piaţa contabilă .

Lucrarea de faţă este elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008. În elaborarea acestui proiect am încercat să folosesc cât mai multe din cunoştinţele şi noţiunile asimilate în perioada celor trei ani de studiu în cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil din cadrul Universităţii Spiru Haret Bucureşti, dar şi cunoştinţele dobândite suplimentar prin munca individuală.

În prezenta lucrare am detaliat şi analizat contabilitatea decontărilor în numerar la Xyz srl, analiza activităţii şi urmărirea modului de organizare şi conducere a contabilităţii acesteia.

Având în vedere că disciplina contabilitate este o disciplină care se adaptează permanent condiţiilor, studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrător în domeniul financiar - contabil .

Finalizând această lucrare, sper că am demonstrat nivelul de cunoştinţe şi abilităţi de care dispun şi că în activitatea viitoare voi putea să realizez lucrări de calitate în domeniul pentru care m-am pregătit şi în care vreau să mă perfecţionez.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII

S.C. XYZ SRL- PRAHOVA

I. 1. SCURT ISTORIC

Xyz srldin localitatea ……i , judeţul Prahova este o societate cu răspundere limitată, cu capital 100% românesc, ce s-a înfiinţat la data de 16.05.2001, la iniţiativa asociaţilor ----------------şi a fost înregistrată la Registrul Comerţului cu nr -------------, cod de identificare fiscală 1----------- , atribut fiscal RO .

Sediul societăţii este în jud Prahova, localitatea --------------, putându-şi organiza puncte de lucru în Bucureşti, în ţară, precum şi în străinătate.

Societatea are ca obiect principal de activitate Comerţ en gros cu materiale de construcţii. Este o societate plătitoare de impozit pe profit şi de TVA.

Politica Xyz srleste aceea de a satisface toate gusturile, printr-o gamă variată de produse la preţuri fără concurenţa. Printr-o organizare eficientă a muncii, precum şi datorită marii cantităţi de produse achiziţionate, Xyz srl este în măsură să ofere clienţilor săi o mare diversitate de materiale de construcţii, piatră, produse ceramică, accesorii . Asociaţii care conduc Swiso Impex sunt apropiaţi de clienţi. Altfel spus, o instituţie care se doreşte orientată spre client, trebuie să fie în aceeaşi măsură orientată spre angajat

Xyz srl din localitatea -------- reprezintă o echipă tânără şi dinamica, 11 persoane la dispoziţia clienţilor săi .

- 2 asociaţi ;

- 1 director economic (contabil şef)

- 2 contabili cu studii de specialitate;

- 1 lucrător comercial ;

- 1 merceolog – aprovizionare marfa ;

- 3 agenţi comerciali ;

- 1 conducător auto.

I. 2. MODUL DE ORGANIZARE ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Contabilitatea în cadrul SC Xyz srlse ţine în compartiment distinct, cu personal angajat cu pregătire de specilalitate. Organizarea şi ţinerea contabilităţii revine contabilului şef, iar coordonarea activităţii în cadrul societăţii este asigurată de către asociaţi în strânsă colaborare cu contabilul şef.

Asociaţii societăţii, principala autoritate în cadrul Xyz srl, au următoarele responsabilităţi :

- comunica în cadrul S.C Xyz srl importanta satisfacerii cerinţelor clienţilor;

- defineşte şi comunica în cadrul societăţii responsabilitatiile şi autoritatiile pentru implementarea şi mentinera unui Sistem de Menegement eficace şi eficient ;

- reprezintă firma în relaţiile cu părţile externe interesate ;

- analizează şi aproba contractele.

Şeful departamentului financiar-contabil:

- coordonează activitatea contabilă în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare şi politica economică a firmei ;

- coordonează activitatea de calcul a salariilor şi a altor obligaţii şi drepturi financiare a salariatiilor ;

- întocmeşte documentele specifice domeniului de activitate ;

- analizează indicatorii economico-financiari ai activităţii societăţii,propune şi/sau ia măsuri de corecţie ; întocmeşte prognoze lunare şi participa la planificarea bugetului de venituri şi cheltuieli în baza obiectivelor şi a planurilor de dezvoltare stabilite;

- organizează şi efectuează controlul financiar prevantiv la nivelul societăţii ;

- îndeplineşte sarcinile de serviciu stabilite de şefii ierarhici privind bună desfăşurare a activităţilor în societate.

Aplicarea normelor metodologice privind organizarea contabilităţii revine biroului financiar-contabil. Activităţile principale ale angajaţilor din compartimentul contabilitate sunt:

- operarea documentelor contabile primare – achiziţia su recepţia mărfurilor ;

- întocmirea şi verificarea balanţelor contabile şi a situaţiilor financiare semestriale şi anuale (bilanţul contabil) ;

- gestiunea vânzărilor, lichidităţilor etc.;

- calcularea drepturilor salariale, întocmirea statelor de plată şi întocmirea documentelor de virament aferente acestora ;

- întocmirea şi depunerea la termen a declaraţiilor privind impozitele şi taxele ;

- întocmirea şi înregistrarea la termenele legale a declaraţiilor privind contribuţiile sociale ;

- completarea registrului jurnal şi a registrului cartea mare ;

- completarea la zi a jurnalului de vânzări , a jurnalului de cumpărări şi a reigstrului inventar ;

- calcularea şi analiza principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare ;

- reprezentarea societăţii cu ocazia verificării evidentei contabile de către organele abilitate prin lege a efectua controale financiar-fiscale.

- salariile angajaţilor şi alte venituri/cheltuieli ale acestora;

- plata facturilor şi tranzacţiile bancare;.

Preview document

Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 1
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 2
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 3
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 4
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 5
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 6
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 7
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 8
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 9
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 10
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 11
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 12
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 13
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 14
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 15
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 16
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 17
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 18
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 19
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 20
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 21
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 22
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 23
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 24
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 25
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 26
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 27
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 28
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 29
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 30
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 31
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 32
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 33
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 34
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 35
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 36
Contabilitatea Decontarilor cu Numerar - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor cu Numerar.doc

Alții au mai descărcat și

Decontari in Numerar si prin Conturile Curente

Capitolul I Aspecte legislative 1.1. Problematica decontărilor în accepţiunea legislaţiei în vigoare Contabilitatea trezoreriei are ca obiect...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Contabilitatea Imobilizărilor

Tranzitia tarii noastre spre economia de piata a impus adaptari corespunzatoare în organizarea si conducerea contabilitatii agentilor...

Contabilitatea Decontarii cu Bugetul Statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

Introducere ,,Contabilitatea datoriilor comerciale” reprezintă o temă de interes deoarece în cadrul activităţii oricărei societăţi, după procesele...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Operatiunilor de Incasari si Plati Efectuate prin Conturi Curente si in Numerar

INTRODUCERE Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea...

Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL

CAPITOLUL I CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI 1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI Prin trezorerie se înţelege...

Contabilitatea Decontarilor fara Numerar

Argument Lucrarea cu titlul "Contabilitatea decontarilor fara numerar" a fost sugerata de problemele complexe teoretice si practice din cadrul...

Organizarea contabilității trezoreriei la SC Electrică Muntenia Sud sucursală de distribuție și furnizare a energiei electrice Giurgiu

Denumirea de trezorerie isi are originea in limba latina unde "thesaurus" se traduce prin "comoara" sau " depozit pentru obiecte de valoare ". In...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii la SC Siemens VDO Romania SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Contabilitatea Decontarilor fara Numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate decontarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Sistemul Informational al Operatiunilor in Numerar

ARGUMENT Sistemul informational economic reprezinta un ansamblu organizat de informatii economice complexe,care se obtin prin prelucrarea datelor...

Ai nevoie de altceva?