Contabilitatea Decontarilor cu Personalul

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Decontarilor cu Personalul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere doc, bmp de 78 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 5
Cap. 1: Prezentarea societăţii comerciale 7
1.1. Evoluţia S.C. ARTEGO S.A. Târgu-Jiu şi perspectivele dezvoltării sale în etapa tranzacţiei spre economia de piaţă 7
1.2. Diversificarea producţiei – factor hotărâtor în dezvoltarea viitoare 10
1.3. Baza materială şi folosirea eficientă a capacităţii de producţiei 13
1.4. Structura organizatorică şi diagnosticul resurselor umane 16
Cap. 2: Contabilitatea decontărilor cu personalul 27
2.1. Delimitări şi structuri privind decontările cu terţii 27
2.2. Analiza şi funcţionarea conturilor 29
2.3. Contabilitatea operaţiilor privind decontările cu personalul 30
2.4. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea şi protecţia socială 44
2.4.1. Structura datoriilor şi a creanţelor privind personalul, asigurarea şi protecţia socială 44
2.4.2. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor faţă de personal 46
2.4.3. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor privind asigurarea şi protecţia socială 50
Cap. 3 Studiu privind decontările cu personalul la S.C. ARTEGO S.A. 56
3.1. Monografie contabilă 56
3.2. Concluzii 61
Bibliografie 67
Anexe 69

Extras din document

INTRODUCERE

Studiul disciplinei ,,Bazele contabilităţii” îşi propune introducerea elementelor de bază ale contabilităţii la nivelul firmei.

Această disciplină este utilă tuturor studenţilor care sunt antrenaţi în organizarea, conducerea şi controlul contabilităţii.

Îi iniţiază pe studenţi ca administratori, patroni şi manageri. Dar cunoştinţele de contabilitate trebuie posedate nu numai de către cei care administrează şi răspund de patrimoniul agentului economic. Întrucât informaţiile contabile devin, după publicarea bilanţului un bun public, toţi interesaţi de aceasta trebuie să aibă cunoştinţele minime de contabilitate pentru a fi în măsură să interpreteze şi să înţeleagă mesajul transmis.

Studierea „Contabilităţii decontărilor cu personalul” pune la dispoziţia studentului următoarele competenţe:

- Prezentarea principalelor elemente teoretice;

- Înţelegerea şi aplicarea unor capitole şi articole din ,, Legea Contabilităţii”;

- Întocmirea corectă a documentelor de evidenţă contabilă în care se reflectă operaţiuni economico-financiare şi regulile de întocmire a documentelor contabile;

- Cunoaşterea organizării şi conducerii contabilităţii financiare;

- Însuşirea grupelor, claselor din ,, Planul General de Conturi” precum şi simbolurile utilizate;

- Realizarea unor studii de caz, exerciţii şi aplicaţii practice referitoare la elementele esenţiale ale contabilităţii imobilizărilor.

Trebuie reţinut că între resursele bugetului statului (central şi local), pe seama responsabilităţii agenţilor economici, două – impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată – deţin poziţii ferme. În afara acestora însă, mai sunt şi alte categorii de impozite indirecte şi asimilatele lor, pentru evidenţa cărora sunt rezervate alte conturi.

Obligaţiile fiscale ale agenţilor economici sunt numeroase ca diversitate, dar într-o economie de piaţă sistemul de impozite reprezintă pârghiile fundamentale de realizare a interesului statului în domeniile economic, social, cultural.

Mi-am structurat proiectul în mai multe capitole care abordează problematici diferite şi anume:

- Am prezentat societatea comercială cu obiectul sau de activitate

- Am prezentat elementele definitorii cu privire la decontările cu personalul

- Am reliefat anumite operaţiuni privind decontările cu personalul la S.C. ARTEGO S.A.

Datorită tehnologiei performante şi pregătirii profesionale superioare a salariaţilor, S.C. ARTEGO S.A. va fi tot timpul printre primele firme renumite din oraşul nostru şi acest lucru datorându-se în primul rând produselor de calitate şi diversităţii acestora.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

1.1. Evoluţia S.C. ARTEGO S.A. Târgu-Jiu şi perspectivele dezvoltării sale în etapa tranzacţiei spre economia de piaţă

Societatea comercială S.C. ARTEGO S.A. Târgu-Jiu a fost înfiinţată în baza legilor 15 şi 31/1990 prin H.G. nr. 1224/1990, ca urmare a reorganizării şi preluării integrale a patrimoniului fostei Întreprinderi de Articole Tehnice de Cauciuc şi Cauciuc Regenerat Târgu-Jiu, funcţionează în amplasamentul unic din oraşul Târgu-Jiu, strada Ciocârlău nr.38.

Întreprinderea de Articole Tehnice de Cauciuc şi Cauciuc Regenerat Târgu Jiu s-a înfiinţat în anul 1973 în subordinea Centralei Industriale de Prelucrarea a Cauciucului şi Maselor Plastice Bucureşti sub îndrumarea şi controlul fostului Minister al Industriei Chimice şi Petrochimice şi a avut ca profil de fabricaţie articole tehnice de cauciuc şi accesorii metalice.

În perioada 1975-1976 a intrat in funcţiune Secţia de Matriţe şi Accesorii Metalice care execută S.D.V.- uri pentru prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice, armături pentru produse din cauciuc şi diverse piese metalice.

În 1975 începe să producă instalaţia de oxigen tehnic tip K 015 URSS şi până în 1979 se pune în funcţiune şi se extinde treptat Fabrica de Cauciuc Regenerat.

Fisiere in arhiva (11):

 • anexa 1.doc
 • anexa 2.doc
 • anexa 3.doc
 • anexe sfjkh.doc
 • bibliografie.doc
 • continut decontarile cu personalul.doc
 • cuprins.doc
 • Lista de avans chenzinal.doc
 • nota contabila mica.doc
 • Registru de casa.doc
 • untitled.bmp