Contabilitatea Decontarilor Cu Personalul la SC Elmi 94 SRL

Imagine preview
(7/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Decontarilor Cu Personalul la SC Elmi 94 SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII SC ELMI 94 SRL: 2
PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. 3
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA S.C. ELMI 94 S.R.L. 5
CAPITOLUL II ASPECTE TEORETICE: 11
I.CONTABILITATEA CAPITALURILOR 12
II. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 13
III. CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 14
IV. CONTABILITATEA DECONTURILOR CU TERTII 15
V. CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR 17
ASPECTE TEORETICE PRIVIND SALARIZAREA LA S.C. ELMI 94 S.R.L. 20
GESTIONAREA FONDURILOR DE SALARII 25
CONTRIBUTIILE SALARIATILOR LA BUGETUL STATULUI 26
ASPECTE TEORETICE PRIV. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL 30
CAPITOLUL III MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND SALARIILE: 31
CAPITOLUL IV INTOCMIREA LUCRARILO CONT. DE INCH. A EXERC. FIN. : 37

Extras din document

CAPITOLUL I :

PREZENTAREA SOCIETATII

S.C. ELMI 94 S.R.L.

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L.

In vederea efectuarii de acte de comert, persoane fizice si persoane juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale cu respectarea dispozitiilor legii nr 31/1990. Societatea are ca obiect de activitate :

-servicii in domeniul financiar-contabil, scop in care societatea tine si/sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si certifica bilantul contabil;

-acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;

-efectueaza analize economico-financiare, expertize contabile in conditiile legii, lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativa si informatica.

Societatea este persoana juridica romana avand forma juridica de societate cu raspundere limitata din momentul inregistrarii in Registrul Comertului.

Prezenta societate are ca structura:

Adunarea generala a actionarilor

Asociatul 1- Barbulescu L.

Asociatul 2- Delean M.

AdministratorAsociat 1

EconomistAsociat 2 Director generalAsociat 2

Capitalul social este de 2000000 lei, detinut de catre cei doi asociati astfel: 55% si 45%, respectiv 11 parti sociale si 9 parti sociale. Profitul s-a repartizat pe dividente.

Societatea comerciala ELMI 94 SRL este conform OG 24/2001, microintreprindere. Regiile autonome, societatile comerciale, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant cu obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991.

Contabilitatea ca instrument principal de cunoastere, gestiune si de control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute, trebuie sa asigure :

-inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii ale persoanelor prevazute mai sus, cat si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile organele fiscale si alte persoane juridice si fizice.

-controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate.

-furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national, precum si intocmirii balantelor financiare si al bilantului pe ansamblul economiei nationale.

Conform prevederilor Normelor metodologice, in organizarea si conducerea microintreprinderilor se utilizeaza modelul Planului de Conturi simplificat si, ca sistem de raportare, modelele de bilant si de profit si pierdere. Microintreprinderile intocmesc bilantul si contul de profit si pierdere anual, precum si cu ocazia lichidarii, fuziunii sau incetarii activitatii, potrivit legii. Dupa caz, acestea pot fi insotite de raportul administratorilor.

Utilizrea de catre microintreprinderi si a altor conturi cuprinse in Planul de conturi general si dezvoltarea conturilor utilizate in conturi sintetice de gradul II sau in analitice sunt la latitudinea acestora.

Veniturile trimestriale asupra carora se aplica cota de 1,5% sunt cele evidentiate in creditul conturilor din clasa a 7-a, <Conturi din venituri> ,

Cu exceptia celor inregistrate in conturile 711 <Venituri din productia stocata>, 722 <Venituri din productia de imobilizari corporale> si 781 <Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare > , deaorece acestea nu reprezinta venituri efective, ci au rolul de echilibrare a unor cheltuieli efectuate.

Impozitul se calculeaza prin alicarea cotei de 1,5% asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obtinute din orice sursa, respectiv asupra veniturilor descrise in contul de profit si pierderi pentru microintreprinderi.

Microintreprinderile care desfasoara activitate producatoare de bunuri materiale si/sau presteaza servicii si care efectueaza investitii din profit, in active corporale si necorporale amortizabile, beneficiaza de scaderea acestora din impozitul datorat.

Suma reducerii nu poate depasi impozitul datorat pe intregul an fiscal. Sumele stabilite cu titlu de obligatii fiscale constituie venituri la bugetul de stat.

Cu privire la alte aspecte legate de societatile comerciale cu raspundere limitata incluse in Legea nr.31/1990 se au in vedere urmatoarele:

-fiecare parte sociala da drept la un vot;

-pot fi transmise intre asociati in forma autentica;

-daca numarul asociantilor trece de cinsprezece, numirea cezorilor este obligatorie;

-societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni;

-socieatatea cu raspundere limitata se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul sau social sau, dupa caz, al reducerii lui sub minimul legal;

-societatile cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datoria acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur;

-dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare;

-durata societatii este nelimitata cu incepere de la inmatricularea societatii in Registrul Comertului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Decontarilor Cu Personalul la SC Elmi 94 SRL.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE