Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 35214
Mărime: 289.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL 1 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 3

1.1.Conţinut, trăsături, funcţii ale pieţei forţei de muncă 3

1.2.Ocuparea forţei de muncă şi şomajul 10

1.3. Migraţia forţei de muncă 21

CAPITOLUL 2 SALARIZAREA 33

2.1.Consideraţii generale 33

2.1.1.Fundamente teoretice privind salariile 33

2.1.2.Formele salariului 36

2.2.Sistemul de salarizare 38

2.2.1.Noţiunea şi principiile sistemului de salarizare 38

2.2.2.Conţinutul sistemului de salarizare 42

2.2.3.Formele sistemului de salarizare 45

CAPITOLUL 3 DETERMINAREA SALARIILOR 49

3.1.Determinarea salariilor brute 49

3.1.1.Fondul de salarii 50

3.2.Determinarea salariului net 51

3.3.Documente privind evidenţa prezenţei, muncii prestate şi calculul drepturilor salariale 52

CAPITOLUL 4 CONTRIBUTII INDIVIDUALE SI ANGAJATOR 59

4.1.Contribuţii individuale 59

4.1.1Contribuţia individuală de asigurări sociale 59

4.1.2.Contribuţia individuală pentru asigurări de sănătate 59

4.1.3.Contribuţia individuală pentru şomaj 60

4.1.4.Impozit pe veniturile din salarii 60

4.2.Contribuţiile angajatorului ………………………… 63

4.2.1.Contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor sociale 63

4.2.2.Contribuţia angajatorului la fondul asigurărilor sociale de sănătate 68

4.2.3.Contribuţia angajatorului la fondul de şomaj 68

4.2.4.Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 68

4.2.5.Fondul pentru garantarea creanţelor salariale 70

4.2.6.Fondul pentru susţinerea persoanelor cu handicap 71

4.2.7.Comisionul pentru Camera de muncă 71

CAPITOLUL 5 CONTURILE UTILIZATE PENTRU REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A SALARIILOR 72

5.1.Conturile de obligaţii salariale şi bugetare 72

5.2.Conturile de cheltuieli 76

5.3.Declaraţii fiscale 78

CAPITOLUL 6 STUDIU DE CAZ PRIVIND REMUNERAREA PERSONALULUI LA SC STARMOD SA SUCEAVA 84

6.1.Prezentarea firmei 84

6.1.1.Scurt istoric 84

6.1.2.Sediu social, obiect de activitate 84

6.1.3.Situaţia economico-financiară 90

6.2.Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind remunerarea muncii 95

6.2.1.Determinarea salariilor pe luna martie 95

6.2.2.Înregistrarea în contabilitate 97

CONCLUZII 104

BIBLIOGRAFIE 107

Extras din document

CAPITOLUL 1

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

1.1. Conţinut, trăsături, funcţii ale pieţei forţei de muncă

Factorul muncă – condiţie generală a oricărei activităţi – se asigură, ca şi ceilalţi factori de producţie, prin intermediul pieţei.

Piaţa muncii funcţionează după acelaşi mecanism ca şi piaţa unui bun. Structurile ei pot fi analizate sub forma tuturor modelelor şi tipurilor de piaţă: concurenţă perfectă, monopol, monopson, monopol-monopson, concurenţă monopolistică, oligopol, oligopson, oligopol-oligopson. Totodată, fiind principala componentă a pieţei factorilor, structurile şi principiile de funcţionare sunt asemănătoare cu cele ale celorlalte componente, piaţa resurselor naturale şi piaţa capitalului. Ca şi aceste componente, piaţa muncii asigură derularea fluxurilor reale şi monetare, desfăşurarea proceselor de producţie, distribuire şi consum. Dar, avînd în vedere că în cadrul posesorilor de factori ponderea cea mai mare o deţin lucrătorii salariaţi, ca salariul are cea mai mare pondere în totalul veniturilor realizate, piaţa muncii determină în ultimă instanţă volumul şi structura bunurilor produse, precum şi procesul de distribuire a acestor bunuri.

În general, piaţa muncii reprezintă spaţiul economic în care tranzacţionează în mod liber utilizatorii de muncă (deţinătorii de capital) în calitate de cumpărători şi posesorii resursei de muncă, în calitate de vânzător, în care, prin mecanismul preţului muncii al concurenţei libere între agenţii economici, al altor mecanisme specifice se ajustează cererea şi oferta de muncă.

Într-o formulare restrânsă, piaţa muncii este expresia reglării cererii şi ofertei de muncă prin deciziile libere ale agenţilor economici

Agenţii economici întâlniţi pe piaţa muncii sunt:

a) ofertanţii, respectiv cei ce oferă marfa reprezentată de capacitatea de muncă şi competenţa profesională, contra unui anumit preţ stabilit de piaţă;

b) cumpărătorii, adică întreprinderile care au nevoie de muncă, într-o anumită cantitate şi structură profesională, pentru a-şi desfaşura activitatea şi pentru care sunt dispuşi să plătească preţul specific-salariul;

c) intermediarii, care pot fi oficiile de plasare, specializate într-o gama largă de servicii, prin intermediul cărora ofertanţii sunt puşi în contact cu cumpărătorii de muncă şi care, evident, pentru serviciile lor solicită un preţ.

Rezultatul tranzacţiei pe piaţa muncii se materializează în contractul de angajare şi în salariu.

Deci, piaţa forţei de muncă sau a factorului muncă este constituită din indivizi care cumpără şi vând forţa de muncă şi din angajamentele care fac posibilă desfăşurarea acestor activităţi.

Aceşti indivizi beneficiază de timp liber şi de timp de muncă. Din punct de vedere economic timpul liber reprezintă timpul cheltuit în alte activităţi decât cea economică (munca). În timp ce primul permite dezvoltarea personalităţii umane, timpul alocat muncii permite obţinerea venitului, ce este folosit pentru acoperirea trebuinţelor de consum. La rândul său, venitul este împărţit între consum şi economii, care la rândul lor include în final şi investiţii productive.

Piaţa muncii se întemeiază, de asemenea, pe întâlnirea şi confruntarea cererii cu oferta.

Ea funcţionează în fiecare ţară, pe diferite grupuri de ţări şi la scară mondială.

Orice activitate, care se iniţiază sau există în societate, generează nevoia de muncă. Aceasta reprezintă volumul total de muncă necesar activitaţilor dintr-o ţară pe o perioadă dată. Dar ea nu constituie în întregime o cerere care se exprimă (manifestă) pe piaţa muncii. Condiţia generală pentru ca nevoia de muncă să ia forma cererii de muncă este remunerarea sa, salarizarea ei. De aceea, în cererea de muncă nu se includ activităţile care se pot realiza de către femeile casnice, miliari în termen, studenţi, alţi nesalariaţi.

Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat într-o economie de piaţă.

Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă.

Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării disponibilităţilor de muncă existente în societate, adică a volumului de muncă ce poate fi depus de populaţia aptă de muncă a ţării respective, în perioada dată. Şi în acest caz, trebuie să avem în vedere că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în ofertă, ci numai acelea care urmează să fie remunerate, salarizate.

Preview document

Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 1
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 2
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 3
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 4
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 5
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 6
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 7
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 8
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 9
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 10
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 11
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 12
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 13
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 14
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 15
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 16
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 17
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 18
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 19
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 20
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 21
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 22
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 23
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 24
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 25
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 26
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 27
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 28
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 29
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 30
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 31
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 32
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 33
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 34
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 35
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 36
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 37
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 38
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 39
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 40
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 41
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 42
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 43
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 44
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 45
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 46
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 47
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 48
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 49
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 50
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 51
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 52
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 53
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 54
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 55
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 56
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 57
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 58
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 59
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 60
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 61
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 62
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 63
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 64
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 65
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 66
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 67
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 68
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 69
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 70
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 71
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 72
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 73
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 74
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 75
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 76
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 77
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 78
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 79
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 80
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 81
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 82
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 83
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 84
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 85
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 86
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 87
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 88
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 89
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 90
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 91
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 92
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 93
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 94
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 95
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 96
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 97
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 98
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 99
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 100
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 101
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 102
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 103
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 104
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 105
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 106
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 107
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 108
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 109
Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor cu Salariatii la SC Starmod SA Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Contabilitatea Decontarii cu Salariatii

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Contabilitatea Remunerarii Personalului si Analiza Utilizarii Fortei de Munca

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, cu Asigurarile si Protectia Sociala - Pe Exemplul SC Confectia SCM Botosani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Salarizarea

CAPITOLUL I Notinea de salariu . I . 1 Definitie ; Caracteristici . Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza...

Ai nevoie de altceva?