Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6357
Mărime: 40.34KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII, poate fi folosit atat ca proiect in cursul anului cat si ca o baza de pornire pentru licenta

Extras din document

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CREANŢELE Şl DATORIILE

Pentru realizarea obiectului lor de activitate, agenţii economici intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juridice, care în contabilitate se numesc terţi.

Exemple: furnizori, clienţi, salariaţi, asociaţi, bugetul statului, diverşi creditori şi debitori;

Aceste relaţii se reflectă în contabilitate sub forma datoriilor şi creanţelor, a căror durată nu depăşeşte, de regulă, 1 an. în sfera decontărilor cu terţii reflectate de clasa 4 de conturi se includ datorii şi creanţe de exploatare, financiare şi excepţionale, mai puţin creditele şi dobânzile aferente acestora.

a) DATORIILE reprezintă surse externe (străine) de finanţare puse la dispoziţia unităţii de către terţi. Datoriile sunt reflectate în contabilitate din momentul creării angajamentelor până în momentul stingerii (plăţii.) lor.

b) CREANŢELE sunt drepturi cuvenite unor persoane numite creditori de a pretinde de la alte persoane numite debitori achitarea sau restituirea unor bunuri sau sume de bani, realizarea unor servicii. Creanţele se reflectă în contabilitate din momen¬tul creării dreptului faţă de terţi până în momentul stingerii (încasării) lor.

Datoriile şi creanţele de exploatare se pot grupa astfel:

- datorii şi creanţe comerciale faţă de furnizori sau/şi clienţi;

- datorii şi creanţe faţă de salariaţi;

- datorii şi creanţe faţă de bugetul de asigurări sociale;

- datorii şi creanţe faţă de bugetul statului;

- datorii şi creanţe faţă de asociaţi.

Datoriile şi creanţele excepţionale faţă de diverşi creditori şi debitori pot fi generate de operaţii, precum:

- cumpărări sau vânzări de titluri de plasament pe credit;

- vânzări de imobilizări pe credit;

- depunere de mărfuri pentru vânzare în consignaţii;

- sume încasate şi necuvenite.

CONTABILITATEA DATORIILOR Şl CREANŢELOR COMERCIALE

CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII

a) CLASIFICAREA DATORIILOR COMERCIALE

Operaţiile comerciale presupun legătura dintre doi agenţi economici: furnizorul care vinde şi clientul care cumpără. Furnizorul are, de regulă creanţe, iar clientul, datorii.

În funcţie de momentul decontării, cumpărările de bunuri şi servicii se pot clasifica astfel:

- cumpărări cu decontarea imediată în numerar;

- cumpărări pe credit (comercial sau cambial), când decontarea se va face ulterior.

Creditul comercial este amânarea la plată acordată de către furnizor clientului, amânare care, de regula, este prevăzută într-un contract.

Creditul cambial este un credit prevăzut într-un efect comercial, de obicei o cambie, în care se consemnează suma de plata, scadenţa şi banca unde se va face decontarea.

În funcţie de natura activelor cumpărate pe credit, se disting datorii care provin din cumpărări de:

- stocuri şi servicii (conturile 401 şi 403);

- imobilizări (conturile 404 şi 405).

În funcţie de natura creditelor primite, există datorii din cumpărări pe:

- credit comercial (conturile 401 şi 404);

- credit cambial (conturile 403 şi 405).

În funcţie de moneda în care se evaluează cumpărările, se disting datorii faţă de furnizori:

- interni;

- externi.

b) REDUCERI Şl MAJORĂRI DE PREŢURI ACORDATE DE FURNIZORI

Reducerile de preţuri care se pot acorda de către furnizori clienţilor se clasifică astfel:

- reduceri comerciale: rabatul, remiza, risturnul;

- reduceri financiare: scontul;

Rabatul reprezintă reducerea pe care o poate acorda furnizorul pentru calitatea inferioară a bunurilor livrate.

Preview document

Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 1
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 2
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 3
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 4
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 5
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 6
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 7
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 8
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 9
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 10
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 11
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 12
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 13
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 14
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 15
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 16
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 17
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 18
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 19
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 20
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 21
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 22
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 23
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 24
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 25
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 26
Contabilitatea Decontărilor cu Terții - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor cu Tertii.doc

Alții au mai descărcat și

Decontarile cu Tertii La O Institutie Publica

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Prezentarea societăţii de asigurări ARDAF S.A. Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Contabilitatea Clientilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale, in relatiile acesteia cu : furnizorii,...

Contabilitatea Decontarilor fara Numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate decontarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Contabilitatea Operatiilor cu Tertii

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND RELATIILE CU TERTII Creantele si datoriile fata de terte persoane constituie doua categorii importante de...

Contabilitatea Decontarilor cu Tertii

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Contabilitatea Salariilor

Argument Contabilitatea este cea mai veche dintre toate ştiinţele de gestiune, ea constituind un obiect foarte interesant pentru istoric....

Ai nevoie de altceva?