Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL

Proiect
8.9/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 22106
Mărime: 148.52KB (arhivat)
Publicat de: Vasilica Baciu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BUCUR ION
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE DEPARTAMENTUL ÎNVÂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A
 2. INTREPRINDERII S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L PLOIEŞTI 3
 3. 1.1. Prezentarea întreprinderii
 4. S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L. PLOIEŞTI 3
 5. 1.2. Caracterizarea societăţii comerciale 4
 6. 1.2.1. Scopul şi obiectul de activitate al societăţii 4
 7. 1.2.2. Obiectul de activitate 4
 8. 1.3. Piaţa agentului economic 6
 9. 1.3.1. Piaţa internă 6
 10. 1.3.2. Piaţa externă 7
 11. 1.4. Structura organizatorică a
 12. S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L. PLOIEŞTI 7
 13. 1.5. Indicatori economico-financiari la
 14. S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L. PLOIEŞTI stabiliţi la
 15. restructurare 13
 16. CAPITOLUL II CONTABILITATEA DECONTARILOR IN
 17. NUMERAR SI PRIN CONTURI LA BANCI 22
 18. 2.1. Caracterizarea generală a trezoreriei 22
 19. 2.2. Organizarea sistemului informaţional al trezoreriei 23
 20. 2.3. Contabiliatea decontărilor prin conturile la bănci 24
 21. 2.3.1. Conturi de disponibilităţi păstrate la bănci în lei 24
 22. 2.3.2. Conturi de disponibilităţi păstrate la bănci în devize 26
 23. 2.3.3. Conturi curente la bănci 28
 24. 2.3.3.1. Conturi curente la bănci în lei 28
 25. 2.3.3.2. Conturi curente la bănci în devize 29
 26. 2.3.4. Instrumente de decontare a operaţiilor de
 27. vânzare-cumpărare, executare de lucrări şi servicii 30
 28. 2.3.4.1. Efectul de comerţ în relaţiile de plăţi 30
 29. 2.3.4.1.1. Cecul 31
 30. 2.3.4.1.2. Cambia 31
 31. 2.3.4.1.3. Biletul la ordin 32
 32. 2.3.4.1.4. Trata 32
 33. 2.3.4.1.5. Mandatul 32
 34. 2.3.4.1.6. Warantul 33
 35. 2.3.4.2. Acreditivele 33
 36. 2.3.4.3. Valorile de încasat 35
 37. 2.3.4.3.1. Cecurile de încasat 35
 38. 2.3.4.3.2. Efectele de încasat 36
 39. 2.3.4.3.3. Efectele remise spre scontare 37
 40. 2.4. Contabilitatea decontarilor numerarului din caserie 37
 41. 2.4.1. Decontări în numerar în lei 38
 42. 2.4.2. Decontări în numerar în valută 40
 43. 2.4.3. Alte valori păstrate în caseriile unităţii 41
 44. 2.4.4. Avansurile de trezorerie 41
 45. CAPITOLUL III SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 46. SAU MODIFICAREA POZITIEI FINANCIARE 42
 47. 3.1. Prezentarea fluxurilor de numerar 42
 48. 3.2. Metode de întocmire şi prezentare a situaţiei
 49. fluxurilor de numerar 47
 50. 3.2.1. Metoda directă 47
 51. 3.2.2. Metoda indirectă 48
 52. 3.3. Clasificarea fluxurilor de numerar 48
 53. 3.3.1. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare 48
 54. 3.3.2. Fluxuri de numerar din investiţii 49
 55. 3.3.3. Fluxuri de numerar din activitatea de finanţare 49
 56. 3.4. Stadiul normării, armonizării şi normalizării
 57. contabile în România 51
 58. 3.5. Prezentarea şi descrierea instrumentelor financiare 53
 59. 3.5.1. Clasificarea instrumentelor financiare 54
 60. 3.5.1.1. Clasificarea instrumentelor financiare în
 61. primare şi derivate 54
 62. 3.5.1.2. Clasificarea instrumentelor financiare în active financiare şi datorii financiare 55
 63. 3.5.1.3. Clasificarea instrumentelor financiare după scopul deţinerii 56
 64. 3.6. Recunoaşterea şi evaluarea instrumentelor financiare 57
 65. 3.6.1. Recunoaşterea iniţială a unui instrument financiar 58
 66. 3.6.2. Anularea recunoaşterii unui instrument financiar 59
 67. 3.6.2.1. Anularea recunoaşterii unui activ financiar 59
 68. 3.6.2.2. Anularea recunoaşterii unui activ/datorie
 69. financiară. 60
 70. 3.6.2.3. Anularea recunoaşterii unei datorii financiare 60
 71. 3.6.3. Evaluarea instrumentelor financiare 60
 72. CAPITOLUL IV TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE 63
 73. CAPITOLUL V CONCLUZII SI PROPUNERI 78
 74. BIBLIOGRAFIE 94

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI

1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI

Prin trezorerie se înţelege ansamblul operaţiilor băneşti şi financiare pe care le efectuează o unitate patrimonială în scopul asigurării mijloacelor băneşti necesare desfăşurării normale a activităţii sale. Noţiunea de trezorerie cuprinde toate mijloacele de care o unitate dispune pentru a face faţă plăţilor cum sunt: numerarul aflat în caseria unităţii şi prin disponibilităţile aflate în conturi la bănci atăt în lei cât şi în valută.

Fluxurile de trezorerie (de lichidităţi, cash-flow-uri) reprezintă suma fluxurilor de lichidităţi degajate într-o anumită perioadă şi se calculează ca şi diferenţa între încasările şi plăţile perioadei. Ele trebuie să reprezinte pentru orice manager, o stiinţa permanentă în vederea adoptării unei strategii financiare, care să menţină firma în afaceri.

O componentă importantă a analizei situaţiei patrimoniale o constituie cercetarea fluxului de disponibilităţi deoarece, în practica economică se consideră că orice activitate trebuie să “degaje” bani , să rezulte un surplus de capital faţă de cel investit în afacere. O societate comercială poate fi rentabilă, poate obţine profit, dar să nu fie solvabilă din cauza lipsei de lichidităţi ca urmare a decalajului dintre încasările şi plăţile pe care le face în cadrul ciclului financiar.

Pentru a reflecta în contabilitate activele băneşti, se foloseşte clasa a 5-a “Conturi de trezorerie”.

1.2. ORGANIZAREA SISTEMELULUI INFORMATIONAL AL TREZORERIEI

La organizarea sistemului informaţional al trezoreriei şi al operaţiilor de trezorerie trebuie avute în vedere, îndeosebi, documentele primare utilizate, evidenţa operativă a unor elemente patrimoniale, contabilitatea analitică, dar mai ales cea sintetica a acestora.

Informaţiile ce vizează fluxurile de trezorerie ale unei întreprinderi sunt folositoare utilizatorilor situaţiilor financiare pentru că oferă acestora o bază de evaluare a capacităţii întreprinderii de a genera elemente de trezorerie, cât şi nevoile de utilizare a acestora de către întreprindere.

Documentele primare sunt specifice elementelor de trezorerie si operaţiilor efectuate:

1) Pentru încasările şi plăţile în numerar se folosesc:

- cecuri de numerar

- chitanţe

- dispoziţii de încasare-plata în numerar

- liste de plată

2) Pentru operaţiile de încasări şi plăţi fără numerar se utilizează:

- ordine de plată

- dispoziţii de plată

- cecuri cu sau fară limită de sumă

- facturi fiscale

3) Pentru alte operaţii de trezorerie se pot folosi:

- extrase de cont

- contracte de credit

- note contabile ale băncilor

- facturi fiscale.

1.3. CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIN CONTURILE DE LA BANCI

Decontările prin conturile de la bănci sunt cunoscute sub denumirea de decontări fără numerar. Ele deţin ponderea cea mai mare în cazul decontărilor între agenţii economici. In acest scop, unităţiile economice îşi păstrează disponibilităţile băneşti la bănci şi îşi deschid la ele conturi de decontare sau conturi curente.

Preview document

Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 1
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 2
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 3
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 4
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 5
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 6
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 7
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 8
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 9
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 10
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 11
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 12
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 13
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 14
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 15
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 16
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 17
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 18
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 19
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 20
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 21
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 22
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 23
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 24
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 25
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 26
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 27
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 28
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 29
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 30
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 31
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 32
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 33
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 34
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 35
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 36
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 37
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 38
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 39
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 40
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 41
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 42
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 43
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 44
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 45
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 46
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 47
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 48
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 49
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 50
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 51
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 52
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 53
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 54
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 55
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 56
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 57
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 58
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 59
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 60
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 61
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 62
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 63
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 64
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 65
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 66
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 67
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 68
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 69
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 70
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 71
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 72
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 73
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 74
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 75
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 76
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 77
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 78
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 79
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 80
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 81
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 82
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 83
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 84
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 85
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 86
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 87
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 88
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 89
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 90
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 91
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 92
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 93
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 94
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 95
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 96
Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL
  • Bibliografie -Decontari2.doc
  • capitol 1-.DOC
  • capitol 2.DOC
  • capitol 3.DOC
  • capitol 4.DOC
  • capitol 5.DOC
  • CUPRINS.doc
  • PAG2 .doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Contabilitatea operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturi curente și în numerar

INTRODUCERE Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea...

Reflectarea financiar-contabilă a stocurilor de natura mărfurilor și ambalajelor în unitățile comerciale cu amănuntul

Argument Aritmetică a afacerilor, contabilitatea este un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme...

Caiet practică

Potrivit regulamentului scolar al anului III de studii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice am efectuat practica in productie la societatea...

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Calculul și înregistrarea salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Contabilitatea salariilor și a contribuțiilor asupra acestora, cu exemplificare la SC Jolidon Import Export SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTEIA 1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE FIRMĂ...

Caiet de practică în domeniul întreprindere - compartiment finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al...

Ai nevoie de altceva?