Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL

Proiect
8.9/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 22106
Mărime: 148.52KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BUCUR ION
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE DEPARTAMENTUL ÎNVÂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A

INTREPRINDERII S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L PLOIEŞTI 3

1.1. Prezentarea întreprinderii

S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L. PLOIEŞTI 3

1.2. Caracterizarea societăţii comerciale 4

1.2.1. Scopul şi obiectul de activitate al societăţii 4

1.2.2. Obiectul de activitate 4

1.3. Piaţa agentului economic 6

1.3.1. Piaţa internă 6

1.3.2. Piaţa externă 7

1.4. Structura organizatorică a

S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L. PLOIEŞTI 7

1.5. Indicatori economico-financiari la

S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L. PLOIEŞTI stabiliţi la

restructurare 13

CAPITOLUL II CONTABILITATEA DECONTARILOR IN

NUMERAR SI PRIN CONTURI LA BANCI 22

2.1. Caracterizarea generală a trezoreriei 22

2.2. Organizarea sistemului informaţional al trezoreriei 23

2.3. Contabiliatea decontărilor prin conturile la bănci 24

2.3.1. Conturi de disponibilităţi păstrate la bănci în lei 24

2.3.2. Conturi de disponibilităţi păstrate la bănci în devize 26

2.3.3. Conturi curente la bănci 28

2.3.3.1. Conturi curente la bănci în lei 28

2.3.3.2. Conturi curente la bănci în devize 29

2.3.4. Instrumente de decontare a operaţiilor de

vânzare-cumpărare, executare de lucrări şi servicii 30

2.3.4.1. Efectul de comerţ în relaţiile de plăţi 30

2.3.4.1.1. Cecul 31

2.3.4.1.2. Cambia 31

2.3.4.1.3. Biletul la ordin 32

2.3.4.1.4. Trata 32

2.3.4.1.5. Mandatul 32

2.3.4.1.6. Warantul 33

2.3.4.2. Acreditivele 33

2.3.4.3. Valorile de încasat 35

2.3.4.3.1. Cecurile de încasat 35

2.3.4.3.2. Efectele de încasat 36

2.3.4.3.3. Efectele remise spre scontare 37

2.4. Contabilitatea decontarilor numerarului din caserie 37

2.4.1. Decontări în numerar în lei 38

2.4.2. Decontări în numerar în valută 40

2.4.3. Alte valori păstrate în caseriile unităţii 41

2.4.4. Avansurile de trezorerie 41

CAPITOLUL III SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

SAU MODIFICAREA POZITIEI FINANCIARE 42

3.1. Prezentarea fluxurilor de numerar 42

3.2. Metode de întocmire şi prezentare a situaţiei

fluxurilor de numerar 47

3.2.1. Metoda directă 47

3.2.2. Metoda indirectă 48

3.3. Clasificarea fluxurilor de numerar 48

3.3.1. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare 48

3.3.2. Fluxuri de numerar din investiţii 49

3.3.3. Fluxuri de numerar din activitatea de finanţare 49

3.4. Stadiul normării, armonizării şi normalizării

contabile în România 51

3.5. Prezentarea şi descrierea instrumentelor financiare 53

3.5.1. Clasificarea instrumentelor financiare 54

3.5.1.1. Clasificarea instrumentelor financiare în

primare şi derivate 54

3.5.1.2. Clasificarea instrumentelor financiare în active financiare şi datorii financiare 55

3.5.1.3. Clasificarea instrumentelor financiare după scopul deţinerii 56

3.6. Recunoaşterea şi evaluarea instrumentelor financiare 57

3.6.1. Recunoaşterea iniţială a unui instrument financiar 58

3.6.2. Anularea recunoaşterii unui instrument financiar 59

3.6.2.1. Anularea recunoaşterii unui activ financiar 59

3.6.2.2. Anularea recunoaşterii unui activ/datorie

financiară. 60

3.6.2.3. Anularea recunoaşterii unei datorii financiare 60

3.6.3. Evaluarea instrumentelor financiare 60

CAPITOLUL IV TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE 63

CAPITOLUL V CONCLUZII SI PROPUNERI 78

BIBLIOGRAFIE 94

Extras din document

CAPITOLUL I

CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI

1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI

Prin trezorerie se înţelege ansamblul operaţiilor băneşti şi financiare pe care le efectuează o unitate patrimonială în scopul asigurării mijloacelor băneşti necesare desfăşurării normale a activităţii sale. Noţiunea de trezorerie cuprinde toate mijloacele de care o unitate dispune pentru a face faţă plăţilor cum sunt: numerarul aflat în caseria unităţii şi prin disponibilităţile aflate în conturi la bănci atăt în lei cât şi în valută.

Fluxurile de trezorerie (de lichidităţi, cash-flow-uri) reprezintă suma fluxurilor de lichidităţi degajate într-o anumită perioadă şi se calculează ca şi diferenţa între încasările şi plăţile perioadei. Ele trebuie să reprezinte pentru orice manager, o stiinţa permanentă în vederea adoptării unei strategii financiare, care să menţină firma în afaceri.

O componentă importantă a analizei situaţiei patrimoniale o constituie cercetarea fluxului de disponibilităţi deoarece, în practica economică se consideră că orice activitate trebuie să “degaje” bani , să rezulte un surplus de capital faţă de cel investit în afacere. O societate comercială poate fi rentabilă, poate obţine profit, dar să nu fie solvabilă din cauza lipsei de lichidităţi ca urmare a decalajului dintre încasările şi plăţile pe care le face în cadrul ciclului financiar.

Pentru a reflecta în contabilitate activele băneşti, se foloseşte clasa a 5-a “Conturi de trezorerie”.

1.2. ORGANIZAREA SISTEMELULUI INFORMATIONAL AL TREZORERIEI

La organizarea sistemului informaţional al trezoreriei şi al operaţiilor de trezorerie trebuie avute în vedere, îndeosebi, documentele primare utilizate, evidenţa operativă a unor elemente patrimoniale, contabilitatea analitică, dar mai ales cea sintetica a acestora.

Informaţiile ce vizează fluxurile de trezorerie ale unei întreprinderi sunt folositoare utilizatorilor situaţiilor financiare pentru că oferă acestora o bază de evaluare a capacităţii întreprinderii de a genera elemente de trezorerie, cât şi nevoile de utilizare a acestora de către întreprindere.

Documentele primare sunt specifice elementelor de trezorerie si operaţiilor efectuate:

1) Pentru încasările şi plăţile în numerar se folosesc:

- cecuri de numerar

- chitanţe

- dispoziţii de încasare-plata în numerar

- liste de plată

2) Pentru operaţiile de încasări şi plăţi fără numerar se utilizează:

- ordine de plată

- dispoziţii de plată

- cecuri cu sau fară limită de sumă

- facturi fiscale

3) Pentru alte operaţii de trezorerie se pot folosi:

- extrase de cont

- contracte de credit

- note contabile ale băncilor

- facturi fiscale.

1.3. CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIN CONTURILE DE LA BANCI

Decontările prin conturile de la bănci sunt cunoscute sub denumirea de decontări fără numerar. Ele deţin ponderea cea mai mare în cazul decontărilor între agenţii economici. In acest scop, unităţiile economice îşi păstrează disponibilităţile băneşti la bănci şi îşi deschid la ele conturi de decontare sau conturi curente.

Preview document

Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 1
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 2
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 3
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 4
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 5
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 6
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 7
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 8
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 9
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 10
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 11
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 12
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 13
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 14
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 15
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 16
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 17
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 18
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 19
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 20
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 21
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 22
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 23
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 24
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 25
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 26
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 27
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 28
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 29
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 30
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 31
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 32
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 33
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 34
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 35
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 36
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 37
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 38
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 39
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 40
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 41
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 42
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 43
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 44
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 45
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 46
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 47
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 48
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 49
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 50
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 51
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 52
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 53
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 54
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 55
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 56
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 57
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 58
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 59
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 60
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 61
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 62
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 63
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 64
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 65
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 66
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 67
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 68
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 69
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 70
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 71
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 72
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 73
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 74
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 75
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 76
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 77
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 78
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 79
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 80
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 81
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 82
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 83
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 84
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 85
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 86
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 87
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 88
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 89
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 90
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 91
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 92
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 93
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 94
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 95
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 96
Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL
  • Bibliografie -Decontari2.doc
  • capitol 1-.DOC
  • capitol 2.DOC
  • capitol 3.DOC
  • capitol 4.DOC
  • capitol 5.DOC
  • CUPRINS.doc
  • PAG2 .doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Contabilitatea Operatiunilor de Incasari si Plati Efectuate prin Conturi Curente si in Numerar

INTRODUCERE Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea...

Reflectarea Financiar-Contabila a Stocurilor de Natura Marfurilor si Ambalajelor in Unitatile Comerciale cu Amanuntul

Argument Aritmetică a afacerilor, contabilitatea este un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme...

Caiet Practica

Potrivit regulamentului scolar al anului III de studii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice am efectuat practica in productie la societatea...

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Calculul si Inregistrarea Salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Contabilitatea Salariilor si a Contributiilor asupra Acestora, Cu Exemplificare la SC Jolidon Import Export SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTEIA 1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE FIRMĂ...

Caiet de Practica in Domeniul Intreprindere - Compartiment Finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al...

Ai nevoie de altceva?