Contabilitatea firmelor de construcții

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 45606
Mărime: 145.10KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

1. Contabilitatea capitalurilor

Conceptul de capital ocupă un loc de seamă în ştiinţa şi practica economică. Formele şi accepţiunile date acestui concept sunt numeroase şi, uneori, contradictorii sau discutabile. Vom porni de la una din definiţie generale, aparţinând cunoscutului profesor american de economie, Paul A. Samuelson, laureat al Premiului Nobel pentru economie, potrivit căruia, prin capital, în teoria economică, înţelegem unul din cei trei factori de producţie, constând din bunuri productive de uz îndelungat, utilizate în producerea altor bunuri iar în contabilitate şi finanţe, desemnând suma de bani investită în acţionarii unei corporaţii, în schimbul căreia aceştia obţin acţiuni ale acestei corporaţii” .

Autorii francezi Yves Bernard şi Jean-Claude Colli dau următoarele definiţii: „Capital: La origine: Elementul principal al unei datorii, în opoziţie cu dobânda. Prin extensie: Patrimoniul deţinut de o persoană, la care se poate raporta un venit.

Toate înţelesurile particulare ale termenului derivă din aceste două sensuri fundamentale” .

„Înţelesurile particulare” sunt aşa de multe, încât trebuie să ne rezumăm la cele mai uzuale: capital bănesc şi capital tehnic; capital fix şi capital circulant; capital de exploatare şi capital financiar, capital individual şi capital social; capital statutar ş.a. Multe dintre acestea au fost explicate în lecţiile de teorie economică şi stau la baza noţiunilor din contabilitate.

Cu toate acestea, în contabilitate, noţiunea de capital are şi determinări specifice, utilizându-se nu de puţine ori la plural.

Astfel, în sensul cel mai general, prin capitaluri, în contabilitate se înţelege totalitatea surselor de care dispune o întreprindere pe termen mediu şi lung şi pe care le utilizează în activitatea pe care o desfăşoară. Ele cuprind: a) capitalul propriu; b) capitalul împrumutat.

Capitalul propriu reprezintă „dreptul acţionarilor în activele întreprinderii după deducerea tuturor datoriilor acestei” sau, în concepţia standardelor internaţionale, „interesul rezidual în activele întreprinderii, după deducerea tuturor datoriilor sale”,(potrivit formulei:Cp = Active – Datorii).

Trebuie precizat că această definiţie vizează capitalul propriu net, care apare în finalul situaţiei financiare anuale. Reglementările contabile actuale, amortizate cu directivele europene, reiau prima dintre definiţiile de mai sus, capitalurile proprii cuprinzând:

- aporturile de capital;

- primele de capital;

- rezervele;

- rezultatul reportat;

- rezultatul exerciţiului financiar.

În această enumerare există o identitate între noţiunea de capitaluri proprii şi cea de surse proprii.

Contabilitatea capitalurilor se ţine cu ajutorul conturilor din clasa 1, intitulată „Conturi de capitaluri”. Ea cuprinde următoarele grupe de conturi:

10 Capital şi rezerve

11 Rezultatul reportat

12 Rezultatul exerciţiului financiar

13 Subvenţii pentru investiţii

15 Provizioane

16 Împrumuturi şi datorii asimilate.

Indiferent de formă, prin capital propriu se înţelege totalitatea sumelor şi bunurilor exprimate în bani puse în mod permanent la dispoziţia unei societăţi generatoare de profit.

Organizarea Contabilităţii formării şi mişcării capitalului societăţii comerciale are la bază atât prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată cât şi pe cele ale Legii nr. 31/1990 republicată; ea are în vedere tipurile de operaţiuni implicate şi se bazează pe o serie de principii:

a) înfiinţarea unei societăţi comerciale antrenează înregistrarea atât a actelor juridice care adu incidenţe financiare , cât şi a operaţiunilor implicate.

Prima dintre acestea este dată de formarea capitalului şi reflectarea lui în contabilitate la înfiinţarea societăţii comerciale.

Principiul general cunoscut de normele legale în vigoare este cel potrivit căruia „capitalul subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a societăţii şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital”.

b) Operaţiunile legate de formarea şi mărirea capitalului, care fac obiectul înregistrărilor în contabilitate, sunt:

1. subscrierea capitalului;

2. vărsarea capitalului subscris;

3. lansarea şi subscrierea de noi acţiuni;

4. încorporarea rezervelor la capital şi alte operaţiuni, potrivit legii.

c) operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, următoarele:

1. reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari/asociaţi;

2. răscumpărarea acţiunilor:

3). Acoperirea pierderilor din anii precedenţi ş.a.

d) În cazul fuziunii sau încetării activităţii unei unităţi patrimoniale, înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de aceste transformări se face pe baza documentelor corespunzătoare.

În cazul fuziunii, principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate sunt:

- majorarea capitalului la unitatea patrimonială cu care are loc fuziunea (unitatea absorbantă);

- evaluarea părţilor de contribuţie ale societăţilor şi stabilirea parităţii între acestea, precum şi alte operaţiuni conform contractului de fuziune.

e) În cazul lichidării, se înregistrează în contabilitate următoarele operaţiuni legate de lichidare.

f) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor legate de lichidarea unităţii patrimoniale se efectuează în registre contabile distincte, care se întocmesc potrivit regulilor stabilite pentru registrele folosite în mod curent.

g) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor subscrise şi vărsate, domiciliul etc.; pentru aceasta se utilizează „Registrul acţionarilor”, respectiv „registrul asociaţilor”.

În baza prevederilor Legii nr. 31, societatea pe acţiuni se poate constitui numai dacă întregul capital a fost subscris şi fiecare acceptat a vărsat cotele din prima tranşă a valorii acţiunilor subscrise.

Preview document

Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 1
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 2
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 3
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 4
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 5
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 6
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 7
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 8
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 9
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 10
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 11
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 12
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 13
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 14
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 15
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 16
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 17
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 18
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 19
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 20
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 21
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 22
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 23
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 24
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 25
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 26
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 27
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 28
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 29
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 30
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 31
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 32
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 33
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 34
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 35
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 36
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 37
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 38
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 39
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 40
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 41
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 42
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 43
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 44
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 45
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 46
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 47
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 48
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 49
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 50
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 51
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 52
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 53
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 54
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 55
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 56
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 57
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 58
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 59
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 60
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 61
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 62
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 63
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 64
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 65
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 66
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 67
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 68
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 69
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 70
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 71
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 72
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 73
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 74
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 75
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 76
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 77
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 78
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 79
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 80
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 81
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 82
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 83
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 84
Contabilitatea firmelor de construcții - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Firmelor de Constructii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Monografie contabilă

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

IAS 40 - investiții imobiliare

Introducere Standardele internationale de contabilitate Istoricul elaborarii standardelor internationale de contabilitate incepe cu formarea, in...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitilui pe profit

Impozitul pe profit Impozitul pe profit este un impozit direct ce se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil....

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Plan de Afaceri - SC Bugs SRL Motru

Sinteza planului de afaceri S.C. Bugs S.R.L Motru cu sediul în Motru, str. Macului nr.8 , judeţul Gorj ,reprezentată prin Vionescu Razvan, Vaduva...

Contabilitatea Imobilizărilor

Imobilizarile sunt bunuri economice, parte a activului patrimonial, care sunt destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea...

Te-ar putea interesa și

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a...

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza financiară a firmei

CAP I. PREZENTAREA FIRMEI S.C. ARABESQUE S.R.L. GALATI a luat fiinta in anul 1994 si este inregistrata la ORC sub nr. J17/666/1994, avand sediul...

Elemente de contabilitate a operațiunilor privind capitalurile, la o firmă producătoare de motoare electrice

CAPITOLUL 1 ACŢIONAREA ELECTRICĂ A MAŞINILOR DE RIDICAT 1.1 Motoare electrice Dintre sistemele de acţionare a maşinilor de ridicat, cea mai...

Bazele contabilității

1. Bilant initial la o societate comerciala profil productie Bilant contabil la o firma profil productie Nr. crt. Simbol cont Denumire cont Sume...

Studiu Monografic - Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Optim Construct SRL

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la S.C. Optim Construct S.R.L. 1.1. Scurt istoric S.C. Optim Construct S.R.L. s-a înfiinţat la data de...

Studiu de Fezabilitate al Firmei Top Construct

1. Prezentarea firmei si a programului de investitii propus de aceasta Societatea comercială Top Construct S.R.L., s-a înfiinţat în anul 2003...

Ai nevoie de altceva?