Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

Proiect
4/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 36150
Mărime: 144.44KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin Nita

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1

TREZORERIA ÎNTREPRINDERII ŞI FLUXURILE DE TREZORERIE 2

1.1 Concepte de bază privind trezoreria întreprinderii 2

1.1.1 Definirea conceptului de trezorerie 2

1.1.2 Elemente de lichidităţi ale agenţilor economici 8

1.1.3 Titlurile de plasament şi provizioanele pentru depreciere 27

1.1.4 Credite pe termen scurt 32

1.1.5 Alte valori gestionate în conturile de trezorerie 35

1.2 Fluxurile întreprinderii 36

1.2.1 Conceptul de flux şi categorii de fluxuri 36

1.2.2 Fluxuri de trezorerie 39

CAPITOLUL 2

ANALIZA FINANCIAR-CONTABILĂ PE BAZA FLUXURILOR DE TREZORERIE

48

2.1 Prezentarea generală a societăţii 49

2.2 Analiza statică a echilibrului financiar 51

2.2.1 Analiza echilibrului financiar pe bază de bilanţ 51

2.2.1.1 Analiza statică a echilibrului financiar pe baza bilanţului financiar

53

2.2.1.2 Analiza statică a echilibrului financiar pe baza bilanţului funcţional

69

2.3 Analiza dinamică a echilibrului financiar 74

2.3.1 Tabloul fluxurilor de trezorerie 74

2.3.1.1 Descrierea tablourilor fluxurilor de trezorerie 74

2.3.1.2 Legătura între tabloul fluxurilor de trezorerie, bilanţul şi contul de profit şi pierdere 80

CAPITOLUL 3

UTILIZĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE ÎN DIAGNOSTICUL FINANCIARAR

82

3.1 Analiza riscului de faliment prin intermediul fluxurilor de trezorerie 83

3.2 Analiza rentabilităţii întreprinderii prin fluxuri de trezorerie 90

3.3 Model de determinare a ratei rentabilităţi economice 93

PROPUNERI ŞI CONCLUZII 96

BIBLIOGRAFIE 98

ANEXE 101

Extras din document

CAPITOLUL 1 TREZORERIA ÎNTREPRINDERII ŞI FLUXURILE

DE TREZORERIE

1.1 Concepte de bază privind trezoreria întreprinderii

Varietatea şi complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei creează un amplu câmp de analiză şi dezbatere pentru specialiştii şi practicienii domeniului, cu atât mai mult, cu cât acest subiect influenţează în mod practic activităţile desfăşurate de toţi agenţii economici.

În perioadele de slăbire a pieţei financiare, de reducere a autofinanţării şi de creştere a inflaţiei, de limitare a creditului şi de creştere a ratei dobânzilor, devine tot mai relevant rolul pe care îl are trezoreria în viaţa unei entităţi economice.

În contextul actual al economiei româneşti, literatura de specialitate abordează din ce în ce mai mult, la nivel conceptual, principalele instrumente, tehnici şi chiar soluţii, general sau parţial valabile, prin intermediul cărora se poate asigura un echilibru economic şi financiar la nivel microeconomic.

1.1.1 Definirea conceptului de trezorerie

În general, prin trezorerie se înţelege ansamblul operaţiilor băneşti şi financiare pe care le efectuează o unitate patrimonială în scopul asigurării mijloacelor băneşti necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale economice

Luând în considerare factorul timp, la operaţiile financiare se disting două mari categorii de operaţii:

- operaţii financiare care generează angajamente pe termen lung, acestea fiind asimilate operaţiilor de capital (credite pe termen lung, împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni etc.);

- operaţii financiare cu caracter operaţional pentru asigurarea lichidităţilor şi efectuarea decontărilor curente

Importanţa mijloacelor băneşti rezultă din funcţiile pe care le îndeplinesc banii, astfel: sunt măsură a valorii bunurilor, lucrărilor şi serviciilor – parte a patrimoniului fiecărei unităţi, precum şi a patrimoniului naţional – funcţie care se realizează prin etalonul preţurilor; sunt mijloc de circulaţie a bunurilor permiţând evaluarea şi astfel schimbul mărfurilor între vânzători şi cumpărători; sunt mijloc de plată şi de decontare a datoriilor şi a drepturilor între partenerii de afaceri, precum şi de decontare a sumelor cuvenite angajaţilor, statului şi altor organisme interne şi internaţionale, sunt mijloc de tezaurizare, atât de către unităţile patrimoniale în scopul cumpărării unor bunuri de folosinţă îndelungată, cât şi sau efectuării unor plasamente aducătoare de venituri suplimentare; bani universali folosind la evaluarea operaţiilor de comerţ exterior şi a altor relaţii externe, precum şi comparaţii ale diverşilor indicatori în cadrul economiei naţionale.

Conceptul de trezorerie poate fi analizat din două puncte de vedere, şi anume:

- organizatoric, trezoreria fiind un serviciu ce reprezintă o parte componentă în organigrama unei entităţi economice, căruia îi revin sarcini şi atribuţii, care are personal de specialitate şi care funcţionează după reguli bine stabilite;

- structural, în funcţie de elementele patrimoniale componente ale acesteia

Din punct de vedere organizatoric, în cursul evoluţiei vieţii economice, conceptul de trezorerie a cunoscut mai multe interpretări, generate de rolul pe care l-a avut pe o anumită treaptă de dezvoltare a economiei. Iniţial, funcţionarea serviciului trezoreriei sau a unui responsabil ce purta acest nume făcea dovada existenţei unei mari discreţii asupra întreprinderii. În schimb, necesitatea de a încredinţa unei persoane competente activitatea de supraveghere a relaţiilor cu băncile era recunoscută şi astfel, funcţia clasică de casier este adaptată utilizării mijloacelor de plată bancare. În interiorul întreprinderii, trezorierul era dependent de serviciile contabilităţii de unde îşi prelua informaţiile necesare. Calitatea de controlor al conturilor bancare şi al lichidităţilor nu dădea trezorierului posibilitatea de a participa la deciziile de gestionare a întreprinderii, situaţie care se va schimba treptat pe măsură ce va fi acceptat principiul trezorerie zero în desfăşurarea activităţii economice la nivel microeconomic. Din acel moment, trezorierul a avut un obiectiv clar: menţinerea conturilor bancare cât mai aproape posibil de zero, astfel încât cheltuielile financiare şi costurile de oportunitate legate de soldurile debitoare sau creditoare ale acestor conturi să fie minime. Treptat, trezoreria se organizează într-un serviciu complet a cărui activitate nu se limitează la luarea unor măsuri, ci include şi o activitate de contabilizare, de prelucrare administrativă ( back-office) a informaţiei, precum şi de control. Astfel trezorierul se situează în centrul unui sistem de informaţii specific, manipulând date de natură contabilă, extracontabilă sau previzionale.

Preview document

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 1
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 2
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 3
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 4
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 5
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 6
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 7
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 8
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 9
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 10
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 11
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 12
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 13
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 14
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 15
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 16
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 17
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 18
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 19
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 20
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 21
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 22
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 23
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 24
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 25
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 26
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 27
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 28
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 29
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 30
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 31
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 32
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 33
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 34
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 35
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 36
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 37
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 38
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 39
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 40
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 41
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 42
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 43
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 44
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 45
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 46
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 47
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 48
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 49
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 50
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 51
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 52
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 53
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 54
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 55
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 56
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 57
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 58
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 59
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 60
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 61
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 62
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 63
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 64
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 65
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 66
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 67
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 68
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 69
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 70
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 71
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 72
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 73
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 74
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 75
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 76
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 77
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 78
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 79
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 80
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 81
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 82
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 83
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 84
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 85
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 86
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 87
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 88
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 89
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 90
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 91
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 92
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 93
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 94
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 95
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 96
Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea fluxurilor de trezorerie.doc

Alții au mai descărcat și

Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL

CAPITOLUL I CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI 1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI Prin trezorerie se înţelege...

Contabilitatea Operațiunilor Bănești în Numerar și prin Conturi la Bănci

CAPITOLUL I GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA TREZORERIEI 1.1 Definirea şi obiectivele operaţiunilor băneşti Ansamblul activităţilor desfăşurate de...

Fluxuri de Numerar

Situaţiile finaciare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Aplicarea...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Tot mai multe ţări îşi adaptează legislaţia din domeniul economico-financiar la metodologia reglementată de Standardele Internaţionale...

Politici si Tratamente Contabile privind Trezoreria Intreprinderii - IAS 7

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Dfinitii...

Ai nevoie de altceva?