Contabilitatea Furnizorilor

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 991
Mărime: 287.75KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Carmen

Cuprins

Argument.pag 3

CAPITOLUL I

CONTABILITATEA FURNIZORILOR

1 Delimitari privind datoriile.pag 4

2 Clasificarea datoriilor .pag 6

3 Documente specific .pag 8

4 Organizarea contabilitatii privind decontarile cu furnizorii .pag 12

5 Reduceri de preturi acordate de catre furnizori clientilor.pag 24

CAPITOLUL II

PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE.pag 29

CAPITOLUL III

MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND DATORIILE COMERCIALE

1 Bilant initial. .pag 35

2 Aplicatia .pag 36

Concluzii.pag 49

Bibliografie.pag 50

Extras din document

ARGUMENT

Lucrarea de fata îşi propune sã redea într-o maniera detaliata ansamblul de operaţiuni economice şi financiare realizate de o întreprindere în cadrul relaţiilor sale cu una dintre componentele mediului extern, şi anume furnizorii.

Activitatea oricarei întreprinderi, este puternic influenţata de aceasta colaborare cu furnizorii, întrucât este singura modalitate de a desfaşura o activitate eficientã din punct de vedere economic şi care totodata sa aducã profitul aşteptat întreprinzatorului.

Inca de la constituire o societate trebuie sa creeze o serie de datorii pentru a putea demara activitatea, datorii care împreunã cu capitalul social formeaza capitalul permanent al întreprinderii. Pe lângã aceste datorii pe termen lung exista si o alta categorie deosebit de importanta si anume aceea a datoriilor pe termen scurt ocazionate de relatiile intreprinderii cu bugetul Asigurarilor Sociale, cu bugetul statului, cu proprii sai angajaţi şi nu în ultimul rând cu furnizorii.

Lucrarea îşi propune sa dezvolte aceasta ultima categorie de datorii şi sa prezinte importanţa sa în activitatea desfaşuratã de întreprindere. Sunt prezentate pe larg clasificãri ale datoriilor faţa de furnizori, metode detaliate de evaluare a acestor datorii şi diferite variaţii ale cuantumului lor aparute în cadrul relaţiilor dintre firme. Totodata, lucrarea încearca sa explice mecanismele înregistrarii acestor date în contabilitate prin realizarea unei analize a conturilor care ţin evidenţa decontãrilor cu furnizorii, şi pentru ca aceastã analiza sa fie mai bine înteleasa am realizat o monografie contabila care surprinde în diversitatea lor operaţiunile legate de aceasta categorie deosebit de importanta, a datoriilor pe termen scurt.

Monografia este însoţita de o serie de documente fundamentale legate de desfasurarea unei activitãţi comerciale, în regim de legalitate, care contribuie astfel la o mai buna funcţionare a economiei în ansamblul sãu.

În concluzie, prin aceasta lucrare se incearca sa se scoata în evidenţa rolul incontestabil pe care îl are contabilitatea decontarilor cu furnizorii în activitatea întreprinderii.

CAPITOLUL I

1.DELIMITARI PRIVIND DATORIILE

Ĩn activitatea oricãrei întreprinderi datoriile pe care aceasta le are joacã un rol important şi contribuie decisiv la buna funcţionare a activitãţii acesteia.

Datoriile exprimã fondurile sau capitalurile furnizate de terţi pentru care unitatea acordã o prestaţie sau un echivalent valoric. Ele sunt "obligaţii actuale ale întreprinderii" ce decurg din evenimentele trecute şi prin decontarea cãrora se aşteaptã sã rezulte o ieşire de resurse care încorporeazã beneficii economice. O consecinţã esenţialã a unei datorii este faptul cã întreprinderea are o obligaţie actualã.

O obligaţie reprezintã un angajament sau o responsabilitate de a acţiona într-un anumit fel. Legea poate impune întreprinderii sã-şi respecte obligaţiile ca o consecinţã a unui contract sau a unei cerinţe legale.

Creditorul este denumirea genericã datã oricãrei persoane fizice sau juridice faţã de care întreprinderea are obligaţii bãneşti. Definit prin aceastã prismã, el reprezintã persoana care, în cadrul unui raport patrimonial a avansat o valoare economicã şi urmeazã sã primeasã un echivalent valoric sau o contraprestaţie. Din acest punct de vedere se poate afirma ca furnizorii sunt creditori ai întreprinderii pe termen scurt.

Datoriile, ca sursã de finanţare sunt prezente şi funcţioneazã din momentul naşterii obligaţiilor faţã de terţi şi pânã în momentul rambursãrii şi plãţii lor. Stingerea unei datorii se poate face prin mai multe moduri, cum ar fi: plata în numerar, transformarea altor active, prestarea de servicii, înlocuirea respectivei obligaţii cu o altã obligaţie.

Toate datoriile ce trebuiesc plãtite într-o perioadã mai mare de un an sunt purtãtoare de dobândã. De asemenea sunt purtãtoare de dobândã creditele primite de la bancã sau alte instituţii financiare, chiar dacã sunt pe termen scurt, acestea însã nu fac obiectul decontãrilor cu terţii.

Datoriile sunt elemente ale pasivului patrimonial, însã nu se includ în categoria capitalurilor.

Conturile de datorii funcţioneazã dupã regula de pasiv, încep sã funcţioneze prin a se credita, se crediteazã cu existentul iniţial şi cu creşterile de pasiv (la înregistrarea datoriilor faţã de terţi), se debiteazã cu diminuãrile de pasiv (la diminuarea sau plata datoriilor cãtre terţi), iar soldul final creditor reflectã datoriile neachitate încã.

Datoriile pot fi în lei sau devize. Cele în devize se înregistreazã în contabilitate în lei la cursul zilei. Deoarece cursul valutar este fluctuant de la o perioadã la alta apar frecvent situaţii în care datoria se înregistreazã la un anumit curs (curs iniţial), iar plata se face la un alt curs. Apare astfel necesitatea de a reflecta în contabilitate diferenţele de curs valutar, care pot fi favorabile (când cursul de platã e mai mic decât cel iniţial) sau nefavorabile (când cursul de platã e mai mare decât cel iniţial).

Notã: In momentul reevaluãrii şisau inventarierii datoriilor în devize se ia ca punct de referinţã în stabilirea cursului de schimb cotaţia Bãncii Naţionale a României la data efectuãrii inventarierii sau la 31 decembrie.

Preview document

Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 1
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 2
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 3
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 4
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 5
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 6
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 7
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 8
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 9
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 10
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 11
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 12
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 13
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 14
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 15
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 16
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 17
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 18
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 19
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 20
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 21
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 22
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 23
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 24
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 25
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 26
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 27
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 28
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 29
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 30
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 31
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 32
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 33
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 34
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 35
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 36
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 37
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 38
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 39
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 40
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 41
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 42
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 43
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 44
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 45
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 46
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 47
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 48
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 49
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 50
Contabilitatea Furnizorilor - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Furnizorilor.doc
  • Contabilitatea Furnizorilor.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Aspecte Teoretice si Practice privind Decontarile cu Furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale la SC Elboris Com SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii la SC Siemens VDO Romania SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Contabilitatea Clientilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale, in relatiile acesteia cu : furnizorii,...

Studiu de caz privind decontările cu furnizorii la SC Slik Impex SRL

CAPITOLUL 1. STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Definitii si...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Aspecte Teoretice si Practice privind Decontarile cu Furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Societatea SC European Drinks SA Rieni-Bihor si Relatiile Comerciale din Cadrul Acesteia

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. EUROPEAN DRINKS S.A ŞI A RELAŢIILOR COMERCIALE DIN CADRUL ACESTEIA 1.1 PREZENTAREA...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Prezentarea societăţii de asigurări ARDAF S.A. Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului...

Ai nevoie de altceva?