Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 27526
Mărime: 113.76KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Cap. 1: Structura organizatorică a S.C. COMAT MEHEDINŢI S.A pag. 3 1.1. Locul şi rolul S.C. Comat Mehedinţi S.A. în economia judeţului Mehedinţi pag. 3

1.2. Structura organizatorică a S.C. Comat Mehedinţi S.A. şi influenţa sa asupra

organizării sistemului informaţional pag. 5

1.3. Trăsături generale ale sistemului informaţional în economie şi particularităţile

acestuia în cadrul S.C. Comat Mehedinţi S.A. pag. 7

Cap. 2: Gestiunea de mărfuri pag. 11

2.1. Metode de evaluare a mărfurilor pag. 11

2.1.1. Evaluarea stocurilor prin metoda de identificare specifică pag. 12 2.1.2. Evaluarea stocurilor prin metoda valorii medii ponderate sau costul mediu

ponderat ( C.M.P. ). pag. 14

2.1.3. Evaluarea stocurilor prin metoda F.I.F.O pag. 16

2.1.4. Evaluarea stocurilor prin metoda L.I.F.O pag. 17

2.1.5. Evaluarea stocurilor prin metoda N.I.F.O pag. 18

2.1.6. Evaluarea stocurilor prin metoda valorii standard ( V.S.) pag. 18

2.2. Evidenţa operativă a gestiunii de mărfuri pag. 20

2.3. Inventarierea gestiunii de mărfuri pag. 21

2.3.1. Inventarierea- definire şi sferă de cuprindere pag. 21

2.3.2. Etapele inventarierii pag. 23

2.3.3. Practica inventarierii la S.C. Comat Mehedinţi S.A. pag. 28

Cap. 3: Controlul intern al gestiunii de mărfuri pag. 31

3.1. Conţinutul controlului intern al gestiunii de mărfuri pag. 31

3.1.1. Controlul administrativ şi controlul documentar contabil pag. 33

3.1.2. Realizarea unui riguros control intern al gestiunii de mărfuri pag. 35

3.2. Practica controlului intern la S.C. Comat Mehedinţi S.A. pag. 40

Cap. 4: Situaţii de sinteză contabilă pag. 42

4.1. Indicatorii financiari ai S.C. Comat Mehedinţi S.A pag. 42

4.2. Tabloul de finanţare pag. 46

4.3. Tabloul de finanţare pag. 54

Anexe pag. 57

Bibliografie pag. 65

Extras din document

1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A S.C. COMAT MEHEDINŢI S.A.

1.1. LOCUL ŞI ROLUL S.C. COMAT MEHEDINŢI S.A.

ÎN ECONOMIA JUDEŢULUI MEHEDINŢI

În ţara noastră comerţul constituie o ramură deosebit de importantă a economiei naţionale. Această importanţă este dată de însăşi complexitatea, întinderea şi varietatea de conţinut, precum şi de infinitele aspecte economice şi sociale pe care le implică activitatea de comerţ.

Ca ramură a economiei naţionale, comerţul înglobează activităţile de aprovizionare- desfacere, de gospodărire şi conservare a tuturor resurselor de materii prime, materiale şi produse necesare atât pentru desfăşurarea în condiţii normale a procesului de producţie de către agenţii economici producători, cât şi pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei.

În afară de importanţa economică materializată prin furnizarea de materii prime şi materiale societăţilor comerciale producătoare şi a produselor necesare consumului populaţiei, activitatea de comerţ are o importanţă socială deosebită prin asigurarea unui număr mare de locuri de muncă, având o contribuţie însemnată creşterea bunăstării materiale şi asigurarea unui trai decent pentru o parte importantă din populaţia ţarii.

În acest context economic, la nivelul judeţului Mehedinţi se înscrie activitatea desfăşurată de principalul en-grosist, S.C. COMAT S.A.

S.C. COMAT S.A. a provenit din fosta B.J.A.T.M. Mehedinţi, înfiinţată prin HCM 569/ 1973, în subordinea MATMCGFF Bucureşti, iniţial într-o comună suburbană din apropierea municipiului Drobeta Turnu Severin, respectiv localitatea Şimian, pentru ca în anul 1978 activitatea bazei să fie mutată şi să se desfăşoare în partea de sud-vest a municipiului, cu sediul în Calea Timişoarei nr. 210, făcând parte din platforma industrială din această parte a municipiului.

Potrivit ordinului MAGF nr. 35/1973, bază ca unitate cu personalitate juridică, cont în bancă, plan propriu de aprovizionare-desfacere şi buget de venituri şi cheltuieli a avut ca obiect de activitate aprovizionarea tehnico-materială cu materii prime, materiale şi produse de uz general a unităţilor de stat şi cooperaţiei meşteşugăreşti, conform repartiţiilor şi contractelor perfectate.

În urma apariţiei Legii nr. 15 şi 31/ 1990, fosta BJATM s-a transformat în IEGAD Mehedinţi şi ulterior în COMAT S.A., deci a devenit societate comercială pe acţiuni, fiind înregistrată la Registrul Comerţului la nr. J/ 25/ 132/ 1991, ca societate comercială specializată în aprovizionarea şi comercializarea ( desfacerea ) de produse nealimentare, metalurgice, chimice, obiecte sanitare şi de uz gospodăresc etc.

În prezent, ca în perioada anilor precedenţi, S.C. COMAT S.A., în cadrul activităţilor esenţiale menţionate mai sus derulează aprovizionarea tehnico- materială pentru agenţii economici din raza judeţului , a zonelor limitrofe şi a oricăror beneficiari potenţiali.

În acest sens prin obiectul de activitate, societatea comercială şi-a propus realizarea următoarelor obiective:

- prospectarea pieţei consumatoare pentru stabilirea fondului de marfă ce urmează a fi aprovizionat în vederea desfacerii. Efectuarea de studii de marketing şi prospectarea consumului şi a structurii sortimentale ce se vor solicita în perspectivă;

- asigurarea portofoliului de comenzi , perfectarea contractelor cu parteneri pentru aprovizionarea agenţilor economici din zona de deservire;

- constituirea de stocuri pentru materiale şi produse asortate pentru a efectua, la cererea clienţilor consumatori livrări imediate din depozit;

- preluarea aprovizionării, parţială sau integrală a unor unităţi industriale sau de construcţii din zona sa de activitate;

- preluarea de la agenţii economici a stocurilor de materiale care nu le mai sunt necesare, redistribuirea sau valorificarea lor către alţi agenţi economici, pe bază de convenţii bilaterale;

- efectuarea pentru agenţii economici din zonă a unor servicii specifice activităţii de aprovizionare-desfacere ( închirieri de spaţii de depozitare şi conservare ) de utilaje şi mijloace de transport, debitări, croiri, operaţiuni de încărcări-descărcări etc.;

- efectuarea de operaţiuni de import-export şi schimburi de materiale rămase disponibile din activitatea de aprovizionare-desfacere.

De menţionat că societatea comercială este construită şi specializată în domeniul de aprovizionare- desfacere en-gros de:

- laminate feroase şi neferoase;

- materiale de construcţii ( var, ciment, ipsos, cherestea, produse hidroizolante etc. );

- instalaţii sanitare;

- produse ale industriei chimice( lacuri şi vopsele,diluanţi,adezivi, carbid, aracet etc.);

- aparataj electric de joasă tensiune;

- produse ale industriei uşoare ( echipamente de protecţie şi de lucru, sfoară etc. );

- materiale diverse ( abrazive, organe de asamblare, rulmenţi, piese auto etc. ).

Pentru activităţile economice pe care le desfăşoară, societatea comercială deţine următoarele construcţii şi echipamente principale:

- un depozit închis dotat cu translatoare şi mijloace necesare de cântărire- măsurare pentru aprovizionarea mărfurilor;

- atelier mecanic şi depozit de produse chimice cu rampă de acces;

- depozit de carbid;

- şoproane închise şi deschise pentru depozitarea diverselor materiale;

- platforme de depozitare a materialelor în aer liber;

- drumuri şi alei de acces auto;

- două linii de căi ferate cu locomotivă şi vagon proprietate a societăţii comerciale;

- mijloace de transport marfă, utilaje şi mijloace de ridicat şi transportat specifice activităţii de aprovizionare-desfacere;

- centru de calcul dotat cu aparatură corespunzătoare;

- unelte, dispozitive, mobilier, birotică.

În prezent, piaţa de aprovizionare şi desfacere o constituie producătorii şi consumatorii interni, atât de stat cât şi privaţi.

Societatea comercială se confruntă din ce în ce mai mult cu o serie de probleme legate de concurenţa de pe piaţa liberă ( societăţi private din zonă sau prin desfacerea unor mărfuri direct de la producători la consumatori ), lipsa de activitate în cadrul unor mari şantiere de construcţii din zonă, care ar fi mari consumatoare de produse comercializate de societate, şi în mod special lipsa lichidităţilor băneşti care afectează întreaga economie naţională.

Deşi nivelul desfacerilor de mărfuri şi a veniturilor totale după 1989 a scăzut considerabil, totuşi datorită unei bune organizări manageriale, rentabilitatea societăţii, după ce a avut o scădere importantă în anii 1990-1992 a început să se îmbunătăţească, rata profitului ajungând de la 1,5% în anul 1992, la 7,75% în anul 1997 şi 9,20% în 2001.

Preview document

Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 1
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 2
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 3
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 4
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 5
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 6
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 7
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 8
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 9
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 10
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 11
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 12
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 13
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 14
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 15
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 16
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 17
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 18
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 19
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 20
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 21
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 22
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 23
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 24
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 25
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 26
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 27
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 28
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 29
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 30
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 31
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 32
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 33
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 34
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 35
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 36
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 37
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 38
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 39
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 40
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 41
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 42
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 43
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 44
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 45
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 46
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 47
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 48
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 49
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 50
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 51
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 52
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 53
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 54
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 55
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 56
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 57
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 58
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 59
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 60
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 61
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 62
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 63
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 64
Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Gestiunii de Marfuri pe Exemplul SC Comat Mehedinti SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina

GENERALITĂŢI ALE OCOLULUI SILVIC BRODINA ŞI ALE ACTIVITĂŢII Fiind o activitate specifică voi începe prin a prezenta o serie de elemente privin...

Politici si Tratamente Contabile privind Metodele de Gestionare a Stocurilor de Marfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Contabilitatea Stocurilor de Marfuri la o Entitate Economica

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Organizarea Contabilitatii in Cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Ai nevoie de altceva?