Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12286
Mărime: 96.68KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr. Costel Istrate

Cuprins

1. Scurt istoric

2. Definirea si structura imobilizarilor corporale

3. Imobilizarile corporale in viziunea standardelor internationale de contabilitate

4. Organizarea evidentei operative si analitica a imobilizarilor corporale, (documente utilizate si sistemul de conturi folosit privind imobilizarile corporale)

5. Organizarea generala a contabilitatii imobilizarilor corporale

5.1 Contabilitatea operatiilor privind terenurile si amenajarea terenurilor

-Functiunea conturilor 2111,2112 9

-Operatii(inregistrari contabile terenuri propriu zise, amenajari de terenuri

5.2 Contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe

-Functiunea conturilor 212,213,214;

-Inregistrari contabile.

-intrarea mijlocelor fixe

-iesirea mijlocelor fixe

-contabilitatea privind leasingul operational

-contabilitatea privind leasingul financiar

5.3 Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile corporale in curs

-Functiunea conturilor 231, 232

-Inregistrari contabile.

6. Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor corporale

7. Amortizarea imobilizarilor corporale

7.1 Regimuri de amortizare

7.2 Contabilitatea operatiilor privind amortizarea imobilizarilor corporale

-Prezentare conturi 281

-Inregistrari contabile

8. Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate

-Prezentare conturi

-Inregistrari contabile

9. Bibliografie

Extras din document

1. Scurt istoric

O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care, in majoritatea lor, se consuma treptat.

Elementele patrimoniale de aceasta natura sunt denumite imobilizari sau active imobilizate si constituie suportul tehnico-material si financiar necesar desfasurarii activitatilor cu caracter productiv si prestari servicii, precum si celor din alte domenii de activitate. Ele reprezinta elemente indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al unitatilor patrimoniale, caracterizându-se prin aceea ca se folosesc o perioada indelungata si nu se consuma la prima utilizare, iar valoarea pe care o au se recupereaza de regula in mod esalonat, prin includerea in cheltuieli.

2. Definirea si structura imobilizarilor corporale

Imobilizarile sunt bunurile de folosinta indelungata caracterizate prin urmatoarele insusiri :

- perioada lor de utilizare este , de regula , mai mare de un an;

- nu se consum si nu se inlocuiesc la prima utilizare ;

- nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii acestora ;

- nu sunt destinate comercializarii .

In functie de natura lor, activele imobilizate pot fi :

a) imobilizari necorporale,

b) imobilizari corporale ,

c) imobilizari financiare

d) imobilizari corporale si necorporale in curs de executie.

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile, cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, care indelinesc urmatoarele caracteristici :

. sunt utilizate in productia de bunuri, in prestarea de servicii sau snt inchiriate tertilor ;

. au durata normala de functionare mai mare de un an ;

. au o valoare mai mare decât limita minima prevazuta de lege ( 1.800ron conform H.G. 105/2007)

In temeiul art. 8 din LEGEA nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin O.G.nr.54/1997 s-a emis H.G.nr.964/1998 modificata de H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Prin aceste reglementari s-a urmarit in special:

• Reducerea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe pentru accelerarea procesului de recuperare a capitalului investit in vederea constituirii de fonduri necesare retehnologizarii unitatilor economice;

• Asigurarea unor conditii egale tuturor unitatilor patrimoniale, indiferent de forma de proprietate, in stabilirea regimului amortizarii, calcularii, contabilizarii si reintregirii capitalului investit, respectindu-se principiile unui sistem conventional echitabil;

• Delimitarea capitalului imobilizat de catre unitatile patrimoniale in imobilizari corporale si imobilizari necorporale

• Introducerea de noi regimuri de amortizare, respectiv degresiv si accelerat in vederea maririi ritmului amortizarii, pentru combaterea consecintelor inflatiei si realizarea concordantei dintre interesele unitatilor patrimoniale si cele ale statului;

• Acordarea de competente adunarilor generale ale actionarilor in cazul societatilor comerciale si consiliilor de administratie, in cazul regiilor autonome, in aplicarea uneia din metodele de calcul ale amortizarii, precum si in privinta declasarii si casarii unor bunuri materiale, altele decit mijloacele fixe;

• Posibilitatea asigurarii si utilizarii sumelor rezultate din amortizare si valorificarea fondurilor fixe de catre unitatile patrimoniale pentru efectuarea de investitii rentabile.

In categoria imobilizarilor corporale se includ :

1) terenurile, amenajarile de terenuri

2) si mijloacele fixe

Imobilizarile corporale in curs de executie sunt considerate o categorie distincta de active imobilizate .

1.TERENURILE

Terenurile sunt o categorie aparte de imobilizari corporale si cuprind :

-terenuri agricole si silvice,

-terenuri pentru constructii ,

-terenuri cu zacaminte,

-terenuri fara constructii.

La intrarea in patrimoniu , terenurile se inregistreaza in contabilitate in functie de clasele de calitate (fertilitate) , suprafata, amplasare , la costul de achizitie sau la valoarea de aport a investitorilor. De regula , terenurile nu sunt supuse amortizarii.

Pentru anumite terenuri se fac cheltuieli cu amenajarile, lucrarile de acces , racordurile la sursele de energie.

Aceste investitii, legate de amenajarea terenurilor, lacurilor, baltilor, se amortizeaza chiar daca terenul respectiv nu este supus amortizarii. Amenajarile de terenuri pot fi executate in regie proprie sau de catre o societate specializata.

Preview document

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL

CAPITOLUL I Prezentarea firmei 1.1. Date generale privind SC "ITAL-KOL" SRL Şag Denumirea societăţii este SC "ITAL-KOL" SRL sediul social este...

Surse Proprii de Finanare ale Agentului Economic

ARGUMENT Prin structura contabilă de capitaluri sunt delimitate sursele de finanţare stabile ale valorilor economice constituite ca activ...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Activele imobilizate sunt acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente. Reglementările contabile din România definesc...

Ai nevoie de altceva?