Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr. Costel Istrate

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Scurt istoric
2. Definirea si structura imobilizarilor corporale
3. Imobilizarile corporale in viziunea standardelor internationale de contabilitate
4. Organizarea evidentei operative si analitica a imobilizarilor corporale, (documente utilizate si sistemul de conturi folosit privind imobilizarile corporale)
5. Organizarea generala a contabilitatii imobilizarilor corporale
5.1 Contabilitatea operatiilor privind terenurile si amenajarea terenurilor
-Functiunea conturilor 2111,2112 9
-Operatii(inregistrari contabile terenuri propriu zise, amenajari de terenuri
5.2 Contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe
-Functiunea conturilor 212,213,214;
-Inregistrari contabile.
-intrarea mijlocelor fixe
-iesirea mijlocelor fixe
-contabilitatea privind leasingul operational
-contabilitatea privind leasingul financiar
5.3 Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile corporale in curs
-Functiunea conturilor 231, 232
-Inregistrari contabile.
6. Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor corporale
7. Amortizarea imobilizarilor corporale
7.1 Regimuri de amortizare
7.2 Contabilitatea operatiilor privind amortizarea imobilizarilor corporale
-Prezentare conturi 281
-Inregistrari contabile
8. Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate
-Prezentare conturi
-Inregistrari contabile
9. Bibliografie

Extras din document

1. Scurt istoric

O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care, in majoritatea lor, se consuma treptat.

Elementele patrimoniale de aceasta natura sunt denumite imobilizari sau active imobilizate si constituie suportul tehnico-material si financiar necesar desfasurarii activitatilor cu caracter productiv si prestari servicii, precum si celor din alte domenii de activitate. Ele reprezinta elemente indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al unitatilor patrimoniale, caracterizându-se prin aceea ca se folosesc o perioada indelungata si nu se consuma la prima utilizare, iar valoarea pe care o au se recupereaza de regula in mod esalonat, prin includerea in cheltuieli.

2. Definirea si structura imobilizarilor corporale

Imobilizarile sunt bunurile de folosinta indelungata caracterizate prin urmatoarele insusiri :

- perioada lor de utilizare este , de regula , mai mare de un an;

- nu se consum si nu se inlocuiesc la prima utilizare ;

- nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii acestora ;

- nu sunt destinate comercializarii .

In functie de natura lor, activele imobilizate pot fi :

a) imobilizari necorporale,

b) imobilizari corporale ,

c) imobilizari financiare

d) imobilizari corporale si necorporale in curs de executie.

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile, cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, care indelinesc urmatoarele caracteristici :

. sunt utilizate in productia de bunuri, in prestarea de servicii sau snt inchiriate tertilor ;

. au durata normala de functionare mai mare de un an ;

. au o valoare mai mare decât limita minima prevazuta de lege ( 1.800ron conform H.G. 105/2007)

In temeiul art. 8 din LEGEA nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin O.G.nr.54/1997 s-a emis H.G.nr.964/1998 modificata de H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Prin aceste reglementari s-a urmarit in special:

• Reducerea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe pentru accelerarea procesului de recuperare a capitalului investit in vederea constituirii de fonduri necesare retehnologizarii unitatilor economice;

• Asigurarea unor conditii egale tuturor unitatilor patrimoniale, indiferent de forma de proprietate, in stabilirea regimului amortizarii, calcularii, contabilizarii si reintregirii capitalului investit, respectindu-se principiile unui sistem conventional echitabil;

• Delimitarea capitalului imobilizat de catre unitatile patrimoniale in imobilizari corporale si imobilizari necorporale

• Introducerea de noi regimuri de amortizare, respectiv degresiv si accelerat in vederea maririi ritmului amortizarii, pentru combaterea consecintelor inflatiei si realizarea concordantei dintre interesele unitatilor patrimoniale si cele ale statului;

• Acordarea de competente adunarilor generale ale actionarilor in cazul societatilor comerciale si consiliilor de administratie, in cazul regiilor autonome, in aplicarea uneia din metodele de calcul ale amortizarii, precum si in privinta declasarii si casarii unor bunuri materiale, altele decit mijloacele fixe;

• Posibilitatea asigurarii si utilizarii sumelor rezultate din amortizare si valorificarea fondurilor fixe de catre unitatile patrimoniale pentru efectuarea de investitii rentabile.

In categoria imobilizarilor corporale se includ :

1) terenurile, amenajarile de terenuri

2) si mijloacele fixe

Imobilizarile corporale in curs de executie sunt considerate o categorie distincta de active imobilizate .

1.TERENURILE

Terenurile sunt o categorie aparte de imobilizari corporale si cuprind :

-terenuri agricole si silvice,

-terenuri pentru constructii ,

-terenuri cu zacaminte,

-terenuri fara constructii.

La intrarea in patrimoniu , terenurile se inregistreaza in contabilitate in functie de clasele de calitate (fertilitate) , suprafata, amplasare , la costul de achizitie sau la valoarea de aport a investitorilor. De regula , terenurile nu sunt supuse amortizarii.

Pentru anumite terenuri se fac cheltuieli cu amenajarile, lucrarile de acces , racordurile la sursele de energie.

Aceste investitii, legate de amenajarea terenurilor, lacurilor, baltilor, se amortizeaza chiar daca terenul respectiv nu este supus amortizarii. Amenajarile de terenuri pot fi executate in regie proprie sau de catre o societate specializata.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.doc