Contabilitatea Imobilizarilor Financiare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Imobilizarilor Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 26 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pop Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1
1. Statutul societatii 1
1.1 Forma de organizare a societatii 1
1.2 Descrierea activitatii curente 1
1.3 Scopul si obiectul de activitate .2
1.4 Capitalul social, acţiunile 3
1.5 Convocarea si conducerea Adunării Generale 4
1.5.1 Convocarea Adunarii Generale 4
1.5.2 Conducerea Adunarii Generale .5
1.6 Consiliul de administraţie 5
1.7 Gestiunea societatii 7
1.8 Personalul societatii 8
1.9 Dispoziţii finale 9
CAPITOLUL 2
2. Contabilitatea imobilizărilor financiare 10
2.1 Prezentare generala 10
2.2 Structura conturilor 12
CAPITOLUL 3
3. Aplicatii practice 18
Concluzii si propuneri 23
Bibliografie 25

Extras din document

Raport de Cercetare - Papuci de CasaI . S T A T U T U L

SOCIETATII COMERCIALE '' UNIX" S.A. BISTRITA

1.1 Forma de organizare a societatii

Denumirea societatii este Societatea Comerciala '' UNIX" S.A. Bistriţa.

In toate actele, facturile, anunţurile publicaţiile si actele emise de către societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele ''societate pe acţiuni'' sau iniţialele S.A., numărul, codul fiscal si numărul de înregistrare la Registrul Comerţului. Forma juridică a societăţii

Societatea comercială ''UNIX'' S.A. Bistrita este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Societatea isi desfasoară activitatea in conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

Sediul societatii este in România, localitatea Bistriţa, str. Petru-Maior, nr.86, jud.Bistrita-Nasaud. Sediul societăţii poate fi schimbat in altă localitate din România, pe baza aprobării Adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, situate si in alte localitati din tară si din străinătate.

Durata societatii este nelimitată cu începere de la data înregistrării la ''Camera de Comerţ si Industrie".

1.2 DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

- Istoric al activităţii:

Ca societate comercială cu personalitate juridică S.C. "UNIX" S.A. funcţionează începând din anul 1990, ca urmare a reorganizării unităţilor de stat in baza Legii 5/1990. Actul de naştere al societăţii îl reprezintă H.G. 1200 din 12.11.1990.

Ca unitate producătoare de mobilă insă vechimea ei este mult mai mare, ea actionand intre anii 1959-1973, ca unitate a industriei locale si intre anii 1978-1990 ca secţie fără personalitate juridică in cadrul I.P.L. Bistrita.

Este normal să existe in zona o puternică tradiţie in producţia de mobilier, mai ales ca o bună perioadă de timp a funcţionat in localitate Şcoala de Arte si Meserii cu profil de prelucrarea lemnului, profil menţinut pană azi neîntrerupt la nivelul a 2-3 clase in cadrul liceului industrial.

Atât înainte de 1990 cat si după, firma Unix a fost in permanentă cotată printre cele mai bune unităţi de profil din tară. De la infiintare si pană in prezent Unix a fost un mare exportator care a crescut de la 2 mil. DM in 1990 la 8 mil. DM in 1998 si la 4,5 mil. EUR in 1992. Profitul realizat a oscilat intre 9 si 12%.

Societatea Unix S.A. este organizată pe platforma industriala a oraşului Bistrita, ocupând o suprafaţă de teren de 66.000 mp din care suprafaţa activităţii active este de 21.000 mp. Pe această platformă funcţionează o secţie de producţie de mobilier, un atelier mecanic, centrală termică, grup de uscare si spatii de depozitare pentru materiile prime si materialele necesare. Platforma a fost pusă in funcţiune in 1985, in septembrie 1986 ea a ajuns la parametrii proiectaţi.

Capacitatea reala de producţie ar putea fi apreciată la 450 mii EUR/luna in lunile in care ar fi rezolvată problema locurilor înguste pe fluxul de fabricaţie precum si de asigurare la necesar a utilităţilor (agent termic).

Deşi ani de-a rândul societatea a fost specializată in producerea grupelor de produse a căror desfacere a fost in proporţie de 85% pe piaţa Germaniei, având avantajul unei impecabile flexibilitati si bazându-se pe contracte permanente cu piaţa, a reuşit sa evite dezastrul generat de încordarea bruscă a acestei pieţe. In prezent se observa o orientare spre mobila stil, unde masa lemnoasă este valorificată superior. De asemenea a trecut la producţia de dormitoare si acesta un sortiment nou, dar a devenit in ultimul timp un produs de bază.

1.3 SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

a) Scopul societăţii este de a crea profit in urma realizării obiectului de activitate stabilit.

b) Obiectul de activitate al societatii este:

1. Producţia de scaune

2. Producţia mobilierului pentru birou si magazine

3. Producţia mobilierului pentru bucătării

4. Producţia altor tipuri de mobilier

5. Producţia de ambalaje din lemn

6. Lucrări de tâmplărie interioară

7. Lucrări de pardosire, placări la pereţi si pardoseli

8. Comerţ intermediar cu material lemnos si de construcţii

9. Comerţ intermediar cu mobilă, articole de menaj si de fierărie

10. Comerţ cu amănuntul cu mobilă si articole de iluminat

11. Comerţ cu amănuntul a bunurilor de ocazie vândute prin magazin.

12. Transporturi rutiere de mărfuri

13. Activitate de contabilitate, revizie contabilă, consultanta in domeniul fiscal

14. Activitati de studiere a pieţei si de sondaj

15. Activitati de consultare pentru afaceri si management

16. Comerţ cu amănuntul prin standuri in pieţe

17. Comerţ import-export

18. Hoteluri si moteluri cu restaurant

Fisiere in arhiva (2):

  • Contabilitatea Imobilizarilor Financiare
    • Contabilitatea Imobilizarilor Financiare.doc
    • CUPRINS.DOC