Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13463
Mărime: 108.10KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berheci Maria
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere 2

Cap. 1. Noţiuni generale privind imobilizările necorporale 3

1.1. Sfera şi conţinutul noţiunii de imobilizări necorporale 3

1.2. Locul imobilizărilor necorporale în gestiunea întreprinderii 4

1.3. Acte normative care reglementează gestiunea imobilizărilor necorporale 5

1.4. Probleme specifice privind recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale 6

Cap. 2 Prezentarea întreprinderii S.C. Antibiotice S.A. 9

2.1. Scurt istoric şi descrierea activităţii 9

2.2. Structura organizatorică 11

2.3. Organizarea compartimentului financiar- contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente 12

2.4. Organizarea gestiunii imobilizărilor necorporale la S.C. Antibiotice S.A. 15

Cap. 3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale la S.C. Antibiotice S.A. 16

3.1. Purtătorii primari privind gestiunea imobilizărilor necorporale 16

3.2. Sistemul de conturi folosit pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale la

S.C. Antibiotice S.A. 17

3.3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind imobilizările necorporale 18

3.3.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire 18

3.3.2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare 20

3.3.3. Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 22

3.3.4. Contabilitatea fondului comercial 26

3.3.5. Contabilitatea altor imobilizări necorporale 28

3.3.6. Contabilitatea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie 29

3.3.7. Contabilitatea avansurilor acordate pentru imobilizărilenecorporale 29

3.4. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi implicaţiile fiscale ale acesteia 30

3.4.1. Regimuri de amortizare admise în România 31

3.4.2. Alte regimuri de amortizare 33

3.7. Câteva noţiuni privind analiza imobilizărilor necorporale 35

Concluzii 37

Bibliografie 38

Extras din document

Introducere

Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe care îl deţin, în general, şi ale investiţiilor nemateriale, în special.

În prezent, unul dintre principalele scopuri ale cumpărării unor întreprinderi este de a achiziţiona rezultatele unor investiţii nemateriale ce nu pot fi înregistrate decât parţial în activul bilanţului. Printre aceste investiţii nemateriale se numără: marca (numele comercial), calitatea cercetătorilor din departamentul de cercetare- dezvoltare, filosofia managerială, calitatea reţelei de distribuţie etc.

Tema lucrării de faţă este „Aspecte privind recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea imobilizărilor necorporale”. Aceasta oferă o prezentare de ansamblu a activelor necorporale, de la brevete la educaţie, de la mărci de fabricaţie la fond comercial, fiind structurată pe 3 capitole.

Primul capitol, denumit „Noţiuni generale privind imobilizările necorporale”, tratează partea teoretică privind conceptele generale referitoare la activele necorporale. Sunt enumerate principalele acte legislative care reglementează şi normează gestiunea imobilizărilor necorporale, sunt prezentate principalele aspecte legate de recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale.

Capitolul II, intitulat „Prezentarea întreprinderii S.C. Antibiotice S.A.”, este centrat pe prezentarea întreprinderii la care s-a realizat studiul de caz, S.C. Antibiotice S.A. Iaşi, avându-se în vedere realizarea unui scurt istoric şi prezentarea activităţii societăţii, prezentarea structurii organizatorice, a modului în care organizat departamentul financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente, încheindu-se cu prezentarea modului în care este organizată contabilitatea imobilizărilor necorporale la societatea analizată.

Capitolul III, cu titlul „Contabilitatea imobilizărilor necorporale la S.C. Antibiotice S.A.”, tratează contabilitatea imobilizărilor necorporale prin prezentarea purtătorilor primari de informaţii care intervin, a sistemului de conturi folosit pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale la societatea utilizată pentru studiul de caz, exemplificarea reflectării în contabilitate a operaţiunilor privind imobilizările necorporale, precum şi câteva elemente legate de amortizarea imobilizărilor necorporale şi implicaţiile fiscale aferente. În finalul capitolului sunt surprinse câteva elemente de analiză a imobilizărilor necorporale.

Lucrarea se încheie cu câteva concluzii personale asupra subiectului tratat.

Cap. 1. Noţiuni generale privind imobilizările necorporale

În acest capitol se urmăreşte explicarea şi înţelegerea principalelor aspecte legate de imobilizările necorporale, precum şi a cadrului legislativ care reglementează gestiunea acestora în cadrul întreprinderii.

1.1. Sfera şi conţinutul noţiunii de imobilizări necorporale

Un activ necorporal este un activ care nu are formă fizică, deşi există din drepturi contractuale şi legale şi are o valoare economică.

Entităţile cheltuiesc frecvent resurse sau îşi atrag datorii pentru achiziţia, dezvoltarea, menţinerea sau extinderea resurselor necorporale cum ar fi cunoştinţele ştiinţifice sau tehnice, proiectarea şi implemetarea proceselor şi sistemelor noi, licenţele, proprietatea intelectuală, cunoştinţele despre piaţă şi mărcile (inclusiv numele de marcă şi titlurile de publicitate).

Exemple comune ale elementelor încorporate în aceaste direcţii vaste sunt software-ul, brevetele, drepturile de autor, filmele de cinematografie, listele de consumatori, drepturile privind serviciile ipotecare, licenţele de pescuit, cotele de import, francizele, relaţiile cu consumatorii sau furnizorii, loialitatea consumatorului, cota de piaţă şi drepturile de marketing, dar nu toate îndeplinesc definiţia unei imobilizări necorporale, şi anume: imobilizare care îndeplineşte următoarele condiţii: este separabil, adică poate fi separat sau despărţit de entitate şi vândut, transferat, brevetat, închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreună cu un contract, un activ sau datorie curentă sau decurge din drepturile contractuale sau din alte drepturi garantate de lege, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii .

Preview document

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 1
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 2
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 3
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 4
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 5
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 6
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 7
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 8
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 9
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 10
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 11
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 12
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 13
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 14
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 15
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 16
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 17
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 18
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 19
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 20
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 21
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 22
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 23
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 24
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 25
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 26
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 27
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 28
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 29
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 30
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 31
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 32
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 33
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 34
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 35
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 36
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 37
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 38
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 39
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 40
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale la SC Antibiotice SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Studiu privind Determinarea Impozitului pe Profit si a TVA-ului pentru o Societate Comerciala

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Contabilitatea Ambalajelor

INTRODUCERE Indiferent de gradul de dezvoltare economica a unei tari, marfurile produse si comercializate sunt de neconceput fara ambalaj. In...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Contabilitatea Imobilizarilor la SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ FARMEC” S.A. 1.1. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea...

Te-ar putea interesa și

Impactul Impozitării

CAPITOLUL I DECIZIILE FINANCIARE PRIVIND INVESTIŢIILE ŞI PROCESE DECIZIONALE AFERENTE ACESTORA LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE 1.1. Definirea...

Evaluarea întreprinderii Antibiotice Iași

CAPITOLUL I. GENERALITATI 1. Prezentarea societatii S.C.Antibiotice S.A. Compania Antibiotice este cel mai important producator roman de...

Analiza Performantei Portofoliului - Petrom SA

Introducere Investiţia în acţiuni listate la bursă este o activitate complexă. Iar o activitate complexă necesită efort pentru a produce rezultate...

Diagnosticul Rentabilitatii si Riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Analiza unui proiect de investiții la compania Antibiotice Iași SA

1.Prezentare generala SC.Antibiotice Iasi.SA Societatea : SC.Antibiotice Iasi.SA Logo: Sediul: Str. Valea Lupului nr.1, Iasi 707410, Romania...

Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii

Capitolul I. Rolul şi locul impozitului pe profit în sistemul fiscal modern „În neocapitalismul modern, impozitul capătă o semnificaţie mai...

Analiza și Diagnosticul Firmei - Proiect de Studiu - Antibiotice

A. Întreprinderea – caracterizare strategică A1. Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine Pe 11...

Proiect finanțe manageriale - Policolor SA

POLICOLOR S.A. 1. Pregatirea vizitei la client Prezentare generală a firmei : Nr.inreg.Registrul Comertului: J40/205/1991 Cod fiscal/ CUI:...

Ai nevoie de altceva?