Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 22972
Mărime: 405.36KB (arhivat)
Publicat de: Antoniu Roșca
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI 2
 2. 1.1 INFORMATIZAREA SOCIETĂŢII ŞI EVOLUŢIA CĂTRE SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 2
 3. 1.2 NOILE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE – „MOTORUL” INFORMATIZĂRII SOCIETĂŢII 6
 4. 1.3 OPORTUNITĂŢILE ŞI LIMITELE INFORMATIZĂRII SOCIETĂŢII 7
 5. 1.4 TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA ÎNTREPRINDERILOR MODERNE 14
 6. CAPITOLUL II CONTABILITATEA ÎN PREZENT 18
 7. 2.1. DESCRIEREA SISTEMELOR CONTABILE DIN LUME 19
 8. 2.1.1.Contabilitatea in Statele Unite ale Americii 19
 9. 2.1.2. Contabilitatea în Regatul Unit al Marii Britanii 21
 10. 2.1.3. Contabilitatea în Franţa 22
 11. 2.1.4. Contabilitatea în Germania 24
 12. 2.1.5. Contabilitatea în Olanda 26
 13. 2.3.6. Contabilitatea în Belgia 28
 14. 2.1.7. Contabilitatea în Italia 29
 15. 2.1.8. Contabilitatea în Spania 30
 16. 2.1.9. Contabilitatea în Japonia 31
 17. 2.2. SISTEMUL CONTABIL ROMÂNESC 33
 18. 2.3 TENDINŢE DE INTERNAŢIONALIZARE A CONTABILITĂŢII 35
 19. CAPITOLUL III EVOLUŢIA CONTABILITĂŢII ÎN CONTEXTUL REVOLUŢIEI MICROINFORMATICII 38
 20. 3.1. CONTABILITATEA ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 38
 21. 3.2 MICROINFORMATICA ŞI TENDINŢELE EI DE EVOLUŢIE 42
 22. 3.3. CONTABILITATEA ŞI NOILE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE (NTI) 45
 23. 3.3.1. Contabilitatea şi tehnologiile intranet 45
 24. 3.3.2. Contabilitatea şi EDI 48
 25. CAPITOLUL IV SITUAŢIA INFORMATIZĂRII CONTABILITĂŢII ÎN ROMÂNIA 52
 26. 4.1. POLITICA ROMÂNĂ DE INFORMATIZARE A SOCIETĂŢII 52
 27. 4.2. CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ LA ORA NTI 57
 28. 4.3. PRODUSE PROGRAM DE CONTABILITATE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ 59
 29. 4.4. DESCRIEREA CONTABILITĂŢII LA FIRMA S.C.” CONFRCTII” S.A. VASLUI 67
 30. 4.4.1. Stadiul informatizării contabilităţii 70
 31. 4.4.2. Descrierea sistemului informaţional contabil 72
 32. 4.4.3. Propuneri de îmbunătăţire a stadiului de informatizare a contabilităţii 74
 33. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 75
 34. BIBLIOGRAFIE 77

Extras din proiect

CAPITOLUL I

EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI

O nouă societate s-a născut şi tinde să devină parte integrantă din viaţa noastră. Această societate aduce cu ea noi stiluri de viaţă familială, noi moduri de a munci, noi conflicte politice şi totodată o nouă economie, bazată pe noi resurse.

Peter Drucker scria în cartea sa de referinţă “Societatea Postcapitalistă” acă lumea se rearanjează la fiecare câteva sute de ani şi chiar uneori mai des, la câteva scurte decade. aPutem spune că lumea de acum cinzeci de ani nu mai este aceiaşi cu lumea în care trăim. Oamenii care se nasc acum nu-şi pot imagina cum au trăit bunicii lor şi nici bunicii lor nu-şi pot imagina cum au trăit strămoşii lor. Este o societate în plină transformare, este de fapt asocietatea postcapitalistă pe care a descris-o şi Peter Drucker în lucrarea sa.

1.1 Informatizarea societăţii şi evoluţia către societatea informaţională

Termenul de societate informaţională este un termen confuz care implică o explicare în prealabil a înţelesului sau. Este o societate care se dezvoltă datorită tehnologiilor informaţionale aflate în real progres. Astfel, societatea informaţională este societatea în care informaţia joacă rolul pe care altă dată, în societatea industrială, îl aveau bunurile materiale, sau este societatea în care cele mai importante avantaje sociale, economice şi de producţie se leagă de prelucrarea informaţiilor.

În ambele definiţii se observă că informaţia este de o importanţă vitală pentru societate. Deci, informaţia a devenit aresursă pentru producerea de valori comerciale şi unul din principalii factori de producţie ai societăţii informaţionale.

Dar până la societatea informaţională omenirea a avut un drum lung de parcurs cu perioade de evoluţie şi regrese tehnologice, specifice unei societăţi în continuă transformare.

Apariţia informaţiilor şi a canalelor de distribuţie a acestora ţine implicit de apariţia omenirii. Chiar dacă în acele timpuri existau forme primare ade comunicare (semne, mimică, desene) şi apoi forme evoluate de transmitere a informaţiilor (vorbitul, scrisul – chiar şi pe pietre sau alte suporturi de inscripţionat), ele sunt atribuite comunicării şi transmiterii informaţiilor de la individ la individ sau de la o generaţie la alta.

Apariţia alfabetului a fost unul dintre paşii cei mai importanţi din istoria omenirii. Scrierea întâmplărilor şi a evenimentelor pe suporturi de papirus (şi mai târziu pe hârtie) era însă accesibilă numai oamenilor învăţaţi (scribii) aflaţi în subordinea autorităţilor statale. Deci stocarea şi distribuirea informaţiilor folosind aceste tehnologii timpurii presupuneau activităţi laborioase, încetineală şi din acest motiv nu erau accesibile decât oamenilor bogaţi. Însă nu numai întâmplările şi evenimentele cotidiene erau consemnate pe hârtie, ci şi înscrisurile oficiale emise de către stat. Astfel, instituţiile au ajuns în evul mediu şi aproape în toată perioada feudalismului principalii promotori ai informaţiei şi ai metodelor de transmitere a lor.

Apariţia bibliotecilor în cadrul societăţilor istorice, a lărgit accesul publicului la informaţie dar numai în universităţi şi instituţii religioase.

Oricum, bibliotecile conţineau la acea dată doar manuscrise. Apariţia tipografului, mai târziu, a permis tipărirea de cărţi şi implicit, creşterea ponderii acestor cărţi în biblioteci.

Odată cu începuturile epocii industriale, s-au dezvoltat metode mai rapide de transmitere a informaţiilor. Telegraful (1837) şi telefonul mai târziu au micşorat considerabil timpii şi distanţele dintre oameni. Aceasta este practic era în care informaţia şi accesul la “resursa” informaţie devine accesibilă oricui. Bibliotecile puteau fi folosite de către oricine (În baza sistemului de învăţământ implementat de fiecare ţară) printr-un banal abonament, sau printr-o taxă infimă. De asemenea apariţia periodicelor întăreşte afirmaţia de mai sus.

Pe baza acestei dezvoltări a societăţii într-un ritm alert şi a accesului liber şi nelimitat la informaţie, au început să se dezvolte tehnologiile informaţionale (radioul, televiziunea, calculatorul, telefonul mobil, etc.), toate ducând în final la apariţia societăţii informaţionale.

Această trecere la societatea informaţională a provocat răni adânci în lumea capitalistă a anilor ’50. Folosirea informaţiei ca resursă şi nu capitalul a avut efecte dintre cele mai diverse, sintetizate în tabelul următor:

Preview document

Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 1
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 2
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 3
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 4
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 5
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 6
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 7
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 8
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 9
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 10
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 11
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 12
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 13
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 14
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 15
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 16
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 17
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 18
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 19
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 20
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 21
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 22
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 23
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 24
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 25
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 26
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 27
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 28
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 29
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 30
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 31
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 32
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 33
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 34
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 35
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 36
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 37
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 38
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 39
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 40
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 41
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 42
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 43
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 44
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 45
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 46
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 47
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 48
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 49
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 50
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 51
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 52
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 53
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 54
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 55
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 56
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 57
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 58
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 59
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 60
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 61
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 62
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 63
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 64
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 65
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 66
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 67
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 68
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 69
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 70
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 71
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 72
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 73
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 74
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 75
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 76
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 77
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 78
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 79
Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea in Conditiile Revolutiei Microinformatiei.doc
 • PAGINA A DOUA.doc
 • PRIMA PAGINA.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea stocurilor unei SC într-o bază de date în Microsoft Access

Introducere Sistemul informatic este definit ca ansamblul de metode şi mijloace care asigură preluarea datelor, transformarea lor în informaţie,...

Sistemul Contabil al Belgiei

INTRODUCERE Economia Belgiei a crescut constant în ultimii 10 ani, inclusiv şi Produsul Intern Brut. Inflaţia a fost ţinută sub control, Belgia...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate

CURS 1 Contabilitatea – componenta a sistemului informational-economic Bazele contabilitatii au fost puse in anul 1494 de catre Luca Paciollo in...

Contabilitate informatizată

Curs1 SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL AL INTREPRINDERILOR MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional constituie subiecte amplu...

Impactul Dinamicii Tehnologiei Informației asupra Sistemului Contabil Autohton

I. Aspecte introductive Integrarea rapidă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în vieţile noastre profesionale şi private este pe cale...

Ai nevoie de altceva?