Contabilitatea instituțiilor bugetare

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 264
Mărime: 8.09KB (arhivat)
Publicat de: Cristinel Tofan
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gh Scortescu
Prezentarea generala a contabilitatii unei scolii generale clasele I -VIII

Extras din proiect

Unitatile de invatamant cu personalitate juridica trebuie sa aiba 200 elevi sau 100 de prescolari inscrisi in cursul unui an sau mai putinde 200 si respective 100 cu aprobarea speciala a Ministerului Educatiei si Cercetartii.

Unitatea de invatamant Scoala nr. 2 cu clasele I –VIII XXX are personalitate juridica,un efectiv de 349 de elevi, 23 personal didactic (8 invatatori si 15profesori), 9.5 personal didactic auxiliar si 5.5 personal nedidactic. Unitatea de invatamant este condusa de Consiliul de administratie a carui presedinte este doamna directoare R. R, are conturi deschise la Trezoreria Statului si propria sa activitate financiar contabila. Consiliul de administratie al acestei unitati de invatamant este format din 7 membrii: liderul de sindicat, contabilul sef, directorul scolii, un parinte, 2 profesori si un invatator. Directorul unitatii are calitatea de ordonator tertiar de credite, iar evidenta contabila este asigurata de contabilul/administratorul financiar de patrimoniu doamna C. M.

Directorul unitatii in calitate de ordonator tertiar de credite elaboreaza proiectelede buget ale unitatii de invatamant si raspunde in fata ordonatorului principal de credite in ceea ce priveste managementul financiar. In cazul Scolii nr 2 ordonatorul principal de credite este Primarul orasului GH

Ordonatorul tertiar de credite are obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea operatiunilor de incasari si plati, precum si a celorlalte operatiuni patrimoniale, in mod chronologic si sistematic, in conturile pentru institutiile publice, aprobate de Ministerul Finantelor Publice.

Finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat incepand cu anul 2001 se asigura din bugetele localeale unitatilor administrative teritorilale in raza carora acestea isis desfasoara activitatea cu exceptia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat, respective:

1- Burse pentru elevii din Republica Moldova;

2- Organizarea evaluarilor si simularilor, a examenelor si olimpiadelor nationale;

3- Cheltuieli cu masa,cazarea si transportul cadrelor didactice la diferite perfectionari;

4- Cheltuieli cu manualele scolare pentru invatamantul obligatoriu;

5- Cheltuieli pentru cluburile si palatele copiilor;

6- Cheltuieli aferente taberelor scolare etc.

Desfasurarea activitatii unitatii de invatamant Scoala nr. 2 cu clasele I –VIII “Petru Comarnescu” se desfasoara pe baza bugetului propriu aprobat conform legii nr.72 din 12 iulie 1996 privind finantele publice (Monitorul Oficial nr. 152/17 iulie 1996) si legii nr.189 din 14 octombrie 1998 privind finantele publice locale (Monitorul Oficial nr. 404/22 octombrie 1998) cu modificarile ulterioare.

Organizarea evidentei contabile sintetice si analitice precum si executia bugetara a oricarei institutii de invatamant preuniversitar de stat se realizeaza prin compartimentul financiar contabil propriu. De asemenea se organizeaza si functioneaza controlul financiar preventive in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditulintern si controlul financiar preventiv si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu.

Bugetul propriu al fiecarei institutii de invatamant preuniversitar de stat este obligatoriu sise fundamenteaza pebaza:

1- finantarii de bazaproportionala cu numarul de elevi si/sau prescolari,pentru cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale siservicii,cheltuieli cuperfectionare;

2- finantarii complementare pentru consolidari,investitiisi reparatii capitale,subventii pentru internate sicamine scolare, organizare evaluarii si stimularii examenelor nationale aleelevilor,cheltuieli cu bursele elevilor,cheltuieli pentru naveta, cele 6 calatorii cu reducere pe calea ferata a cadrelor didactice si a cadrelor didactice auxiliare,cheltuielipentru examinarea medicala obligatori a salariatilor, cheltuieli pentru transportul elevilor,cheltuieli pentru concursuri scolare, sportive, turistice,etc.

Preview document

Contabilitatea instituțiilor bugetare - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor bugetare - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor bugetare - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor bugetare - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor bugetare - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor bugetare - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor bugetare - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor bugetare - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Bugetare.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Monografie contabilitate publică

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Lucrare practică la contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7...

Contabilitate publică

DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE Scurt istoric Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iasi, str....

Plan de Afaceri - SC Storac SA

A. PREZENTARE GENERALĂ A. 1 AGENTUL ECONOMIC 1. Denumirea agentului economic: S.C. „Storac” S.A. Galati 2. Forma juridică: Societate comercială...

Contabilitate financiară - partea I

INTRODUCERE Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de...

Descentralizarea financiară în învățământul preuniversitar de stat

Descentralizarea sistemului si crearea autonomiei institutionale a scolilor si liceelor sunt necesare si reprezinta actiuni majore ale reformei...

Te-ar putea interesa și

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Monografie Primăria Huși

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI I.1. Scurt istoric Erudiţi ca Nicolaie Iorga, episcopul Melchisedec, Gheorghe Ghibănescu,...

Organizarea gestiunii financiare la Primăria Municipiului Iași

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Istoria acestui judeţ este marcată de numeroase monumente şi...

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Gestiunea financiară a institutiiilor publice - studiu monografic realizat la Primăria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Organizarea gestiuni financiare a primăriei comunei Bârnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Monografie gestiune financiară - SCDA Secuieni-Neamț

Capitolul 1 Organizare si functionalitate la SCDA Secuieni – Neamt 1.1. Caracterizare generala Amplasata în partea de N-V a Podisului Central...

Monografie GFIP Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Ai nevoie de altceva?