Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4083
Mărime: 112.34KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea « Contabilitate şi informatică de gestiune »

Cuprins

 1. Capitolul 1 3
 2. 1.1 Prezentarea generală a instituţiei 3
 3. 1.2 Sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România 4
 4. 1.3 Aspecte organizatorice din cadrul instituţiei 4
 5. 1.4 Organigrama Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi 7
 6. Capitolul 2 8
 7. Evoluţia bugetului de venituri şi cheltuieli 8
 8. Execuţia veniturilor 8
 9. Execuţia cheltuielilor 10
 10. Plăţile nete de casă 12
 11. Achiziţiile publice 12
 12. Capitolul 3 14
 13. Monografie contabilă 14
 14. Bibliografie 19

Extras din proiect

Capitolul 1

1.1 Prezentarea generală a instituţiei

Aspecte generale

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este instituţie publica de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi are sediul în Galaţi, str. Mihai Bravu, nr.42 şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, şi aplicând politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Viziunea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi consta în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi realizarea unui sistem de asigurări de sănătate modern şi eficient, comparabil cu sistemele de asigurări de sănătate din Uniunea Europeană, pus în slujba asiguratului.

Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi şi Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi au la bază următoarele principii :

a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;

b) solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor;

c) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

d) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, conform legii;

e) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;

f) confidenţialitatea datelor, în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul.

Programul de guvernare 2009-2012 este elaborat într-un context internaţional caracterizat printr-o profundă crizǎ financiară şi economică globală. În acest context, Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi îşi propune ca obiective prioritare:

§ realizarea efectivă a accesului cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază ;

§ monitorizarea creşterii calităţii actului medical ;

§ îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi, construind un sistem de asigurări de sănătate performant, eficient şi transparent urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective specifice :

• să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

• să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;

• să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;

• să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;

• să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;

• să asigure confidenţtialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;

• să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

• să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;

• să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.

Principalele direcţii de acţiune pentru rezolvarea obiectivelor sau axat pe:

îmbunătăţirea continuă a managementului;

creşterea eficienţei colectării contribuţiei de sănătate la FNUASS;

îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale şi medicamente;

implementarea sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate;

informarea şi protecţia asiguraţilor

1.2 Sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România

Principiile asigurărilor sociale de sănătate

• Obligativitatea

• Solidaritatea socială

• Prestarea în favoarea asiguraţilor a unui pachet definit de servicii medico-sanitare

• Finanţarea autonomă şi echilibrul financiar

Fondul asigurărilor sociale de sănătate

o Surse de constituire

- Contribuţia în părţi egale a persoanelor juridice şi fizice angajatoare

- Subvenţii de la bugetul de stat

- Alte surse

o Administrarea fondului

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

- Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate

Destinaţia fondului de asigurări sociale de sãnãtate

- Plata serviciilor medicale acordate asiguraţilor

- Cheltuieli de administrare şi funcţionare în cota de maximum 3%

- Fondul de rezervă constituit la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cota de 1%

1.3 Aspecte organizatorice din cadrul instituţiei

Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi are umatoarele organe de conducere :

1. Preşedintele – Director General

2. Consiliul de Administraţie

Preview document

Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 8
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 9
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 10
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 11
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 12
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 13
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 14
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 15
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 16
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 17
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 18
Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Institutiilor Publice - Casa de Asigurari de Sanatate Galati.doc

Alții au mai descărcat și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu

Inregistrări contabile privind deschiderea finanţării Principalele operaţiuni legate de finanţarea instituţiilor publice, din sursele bugetului...

Contabilitatea instituțiilor publice - studiu de caz primăria Brașov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Monografie contabilă-Primărie

Conceptul de unitate administrativ-teritorială.Capacitatea juridică şi competenţa materială. Instituţiile publice au un rol important în cadrul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea instituțiilor publice la o grădina zoologică

Introducere Motivul pentru care am ales să fac acest proiect despre Grădina Zoologică din Brașov este aceea că îmi plac foarte mult animalele și...

Contabilitatea instituțiilor publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Aplicație bibliotecă online

CAPITOLUL 1: STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.1. Obiectul de activitate Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi “ este o instituţie publică...

Gestiunea financiară a unei instituții din domeniul culturii - Biblioteca Gheorghe Asachi Iași

Capitolul I Organizarea si functionarea Bibliotecii Judetene „Gheorghe Asachi” Iasi I.1. Scurt istoric La 1octombrie 1920, Primaria...

Ai nevoie de altceva?