Contabilitatea la Primăria Denta

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 22295
Mărime: 77.19KB (arhivat)
Publicat de: Cornel Necula
Puncte necesare: 8
Universitatea Banatului Facultatea de Stiinte Economice

Cuprins

 1. Cap 1. Consideratii generale privind reforma în domeniul administratiei publice
 2. 1.1. Rolul si importanta reformei în administratia publica pag. 5
 3. 1.1.1. Strategia de dezvoltare a administratiei publice locale pag. 5
 4. 1.1.2. Riscurile si conditiile preliminare pentru implementarea
 5. reformei administratiei publice pag. 6
 6. 1.1.3. Strategia de dezvoltare a unei administratii orientate
 7. catre cetateni pag. 6
 8. 1.2. Rolul consiliilor locale în asigurarea autonomiei locale pag. 7
 9. 1.2.1. Constituirea Consiliului local pag. 7
 10. 1.2.2. Atributiile Consiliului local pag. 8
 11. 1.2.3. Functionarea Consiliului local pag. 10
 12. 1.2.4. Dizolvarea Consiliului local pag. 11
 13. 1.2.5. Suspendarea si încetarea mandatului de consilier pag. 12
 14. 1.3. Organigrama de structura la Primaria Denta pag. 12
 15. 1.3.1. Primarul si viceprimarul pag. 13
 16. 1.3.2. Secretarul pag. 16
 17. 1.3.3. Serviciile publice si aparatul propriu de specialitate pag. 17
 18. 1.4. Atributiile compartimentului financiar-contabil pag. 18
 19. Cap.2. Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor la Primaria Denta pag. 20
 20. 2.1. Fundamentarea partii de venituri conform clasificatiei bugetare pag. 20
 21. 2.2. Fundamentarea partii de cheltuieli conform clasificatiei bugetare pag. 23
 22. 2.3. Întocmirea bugetului pe anul 2002 la Primaria Denta pag. 27
 23. Cap. 3. Organizarea contabilitatii în partida simpla la Primaria Denta
 24. 3.1. Organizarea contabilitatii operatiilor de trezorerie pag. 28
 25. 3.1.1. Finantarea primariilor comunale pag. 28
 26. 3.1.2. Contabilitatea operatiilor banesti prin casierie pag. 29
 27. 3.1.3. Contabilitatea operatiilor banesti prin trezoreria operativa pag. 30
 28. 3.2. Organizarea contabilitatii decontarilor la comune pag. 31
 29. 3.3. Organizarea contabilitatii veniturilor pag. 32
 30. 3.4. Organizarea contabilitatii cheltuielilor pag. 34
 31. 3.5. Organizarea contabilitatii salariilor pag. 35
 32. 3.6. Organizarea contabilitatii materialelor pag. 36
 33. 3.7. Organizarea contabilitatii obiectelor de inventar pag. 38
 34. 3.8. Organizarea contabilitatii mijloacelor fixe pag. 38
 35. 3.9. Organizarea contabilitatii activitatilor extrabugetare pag. 41
 36. Cap. 4. Analiza darii de seama pag. 43
 37. Bibliografie pag. 46

Extras din proiect

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND REFORMA ÎN

DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.1. ROLUL SI IMPORTANTA REFORMEI ÎN

ADMINISTRATIA PUBLICA

În vederea armonizarii legislatiei interne cu legislatia existenta în tarile Uniunii Europene, Parlamentul României a adoptat legea organica în materie, care a intrat în vigoare la data de 23 mai 2001, lege prin care a fost abrogata legea administratiei publice republicane. Prin aceasta noua lege au fost statutate noi reglementari menite sa raspunda exigentelor unei democratii autentice si principiilor statului de drept, în concordanta cu legislatia Uniunii Europene.

Cu privire la principiile care guverneaza organizarea si functionarea administratiei publice locale, se constata ca administratia publica din unitatile administrativ teritoriale se întemeiaza pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Privitor la principiul autonomiei locale, unul din principiile fundamentale ale administratiei publice, si care reflecta cresterea gradului de descentralizare administrativa, se precizeaza ca autonomia locala este numai administrativa si financiara. Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii apartin comunei, orasului sau judetului.

Autonomia administrativa priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale, iar autonomia financiara priveste dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a gestiona în numele si în interesul colectivitatilor resursele care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului.

În acest context, gradul de descentralizare administrativa, prin consacrarea autonomiei financiare a autoritatilor administratiei locale, se reflecta în principal prin existenta unor reglementari importante în materie.

De asemenea, executivul a aprobat strategia Guvernului privind accelerarea reformei în administratia publica, urmând ca finantarea sa se efectueze în limita fondurilor ce vor fi aprobate anual, prin legea bugetului de stat, cu aceasta destinatie.

1.1.1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A

ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Conducerea democratica locala presupune ca activitatile autoritatii publice locale sa se bazeze pe politici publice solide, orientate catre cetatean si pe proceduri interne adecvate.

În ultimii 11 ani, autoritatile locale s-au ocupat mai mult de activitatile cotidiene sau de cele pe termen scurt.

Reforma în administratia publica locala se bazeaza pe cresterea autonomiei colectivitatilor locale prin realizarea, atât a autonomiei decizionale, cât si celei financiare.

Scopul acestei strategii este de a planifica si de a duce la îndeplinire, în mod concertat, urmatoarele functii:

- sa îmbunatateasca managementul în administratia locala, inclusiv în ceea ce priveste activitatea de planificare si cea contabila;

- sa îmbunatateasca mecanismul de stabilire a bugetelor locale;

- sa planifice si sa dezvolte mecanismul investitional la nivelul oraselor si judetelor;

- sa reorganizeze mecanismul de creditare în vederea realizarii de investitii;

- sa separe functiile administratiei centrale de cele ale administratiei locale;

- sa asigure dezvoltarea parteneriatului public-privat;

- sa faciliteze procesul de dezvoltare economica locala;

- sa asigure o mai buna reprezentare a intereselor cetatenilor în procesele de luare a deciziilor.

Dezvoltarea strategiei la acest nivel are la baza urmatoarele principii:

- autonomia locala;

- descentralizarea serviciilor publice;

- asigurarea separarii functiilor si responsabilitatiilor consiliilor locale si ale primarilor de cele ale prefectilor, ceea ce are ca rezultat un management stabil;

- unificarea resurselor administratiilor locale cu o capacitate administrativa mai mica, în vederea reducerii poverii fiscale asupra bugetului local;

- scaderea ponderii surselor alocate de la bugetul de stat si cresterea ponderii veniturilor din taxele si impozitele locale;

- asigurarea transparentei în alcatuirea bugetelor locale, astfel încât cetatenii sa poata supraveghea acest mecanism si totodata sa poata solicita justificarea modului în care au fost cheltuite fondurile;

- cooperarea si coordonarea între administratia centrala, administratiile locale si diversele asociatii în scopul dezvoltarii locale;

- consultarea cetatenilor în problemele de interes deosebit.

Scopul reformei în administratia publica locala este de a o face pe aceasta capabila sa-si îndeplineasca functiile, astfel încât sa contribuie la dezvoltarea economica si sociala în regiune. Prin activitatea ei, administratia locala trebuie sa se orienteze catre satisfacerea nevoilor cetatenilor prin asigurarea unor servicii publice de calitate.

Strategia de dezvoltare a unei colectivitati locale reprezinta determinarea scopurilor si a obiectivelor pe termen lung a colectivitatilor, adoptarea de politici locale si alocarea de resurse pentru atingerea acestora, tinând cont de nevoile, asteptarile si dorintele cetatenilor si de componentele sistemului politic local.

1.1.2. RISCURILE SI CONDITIILE PRELIMINARE

PENTRU IMPLEMENTAREA REFORMEI

ADMINISTRATIEI PUBLICE

Problema principala legata de reforma administratiei publice o constituie managementul reformei în procesul de aplicare a acesteia în practica.

Reforma administratiei publice urmareste schimbarea unor procese si structuri complexe, si, mult mai important, a modului de gândire.

Un risc important în realizarea reformei administratiei publice este aglomerarea sarcinilor cotidiene, ramânând astfel putin timp pentru a cauta noi solutii la disfunctionalitatile aparute.

În consecinta, pentru ca reforma administratiei publice sa aiba succes este necesar ca un numar mare de grupuri tinta (în particular persoane cheie de la nivele de conducere si decizie) sa-si exprime sprijinul si angajamentul în recunoasterea necesitatii schimbarilor si în implementarea acestor schimbari. Este necesar ca persoanele care pregatesc schimbarea sa aiba capacitatea de a analiza întreaga strategie si sa doreasca sa discute daca ideile si conceptele noi sunt aplicabile sistemului administrativ românesc.

Preview document

Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 1
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 2
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 3
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 4
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 5
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 6
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 7
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 8
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 9
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 10
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 11
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 12
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 13
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 14
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 15
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 16
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 17
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 18
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 19
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 20
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 21
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 22
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 23
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 24
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 25
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 26
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 27
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 28
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 29
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 30
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 31
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 32
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 33
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 34
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 35
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 36
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 37
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 38
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 39
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 40
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 41
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 42
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 43
Contabilitatea la Primăria Denta - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea la Primaria Denta.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Contabilitatea instituțiilor publice - studiu de caz primăria Brașov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv

Capitolul 1. Prezentarea organizaţiei 1.1. Scurt istoric Societatea SFERA SERV este o societate cu răspundere limitată. A fost înfiinţată în anul...

Rolul Contabilității de Gestiune pentru o Firmă

Contabilitatea de gestiune a devenit, astãzi, cea mai importantã sursã de informatii privind activitatea economicã atât la nivelul firmei cât si...

Contabilitatea la Primăria Codlea

1. Introducere Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă un instrument al statului indispensabil în...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate publică

Institutiile si serviciile publice de interes local ori judetean, regiile autonome de sub autoritatea consiliului local sau judetean si societatile...

Ai nevoie de altceva?