Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 29116
Mărime: 211.83KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. PLEŞEA Doru

Cuprins

Capitolul I. Noţiuni generale privind activitatea de leasing la SC AUTO

ROMA SRL

Introducere pag. 3

1.1 Istoricul operaţiunilor de leasing pag. 8

1.2. Aspecte generale privind operaţiunile de leasing pag. 9

1.2.1. Definiţia conceptului de leasing pag.9

1.2.2. Obiectul leasingului pag.10

1.2.3. Scopul urmărit prin leasing pag.10

1.2.4. Leasing-ul ca formă de finanţare pag.11

1.2.5. Operaţiunile de leasing pag.11

1.2.6. Fazele operaţiunii de leasing pag.12

1.3. Clasificarea operaţiunilor de leasing pag.12

1.4. Modalităţi de derulare a operaţiunilor de leasing pag.20

1.5. Factori determinanţi pentru politica de leasing în România pag.21

1.6. Avantajele finanţării prin Raiffeisen Leasing pag.23

1.7. Ţiriac Leasing pag.24

1.7.1. Acte necesare pentru aprobarea finanţării în sistem Ţiriac Leasing pag.24

1.8. Contractul de leasing pag.26

1.8.1. Caracteristicile contractului de leasing pag.26

1.8.2. Elementele componente ale contractului de leasing pag.27

1.9. Legislaţia în vigoare pag.28

1.9.1. Leasingul din punct de vedere fiscal pag.33

Capitolul II. Prezentarea societăţii SC AUTO ROMA SRL

2.1. Înfiinţare. Scurt istoric pag.37

2.2. Capitalul social pag. 37

2.3. Domeniu de activitate pag. 38

2.4. Structura organizatorică pag.39

2.5. Departamentul financiar – contabil. Forme de înregistrare contabilă.Modul de organizare al contabilităţii financiare pag.39

2.5.1. Prezentarea softului de gestiune CIEL pag.41

2.5.1.1. Caracteristici principale ale programului pag.42

2.5.2. Descrierea generala a programului CHARISMA ENTREPRISE pag.43

2.5.2.1. Caracteristica programului pag.43

2.5.2.2. Structura produsului Carisma Enterprise pag. 43

2.5.2.3. Funcţionarea programului pag.44

2.6. Circuitul documentelor pag.47

2.7. Strategii de marketing adoptate de SC AUTO ROMA SRL pag.47

2.7.1. Strategii de produs pag.47

2.7.2. Strategia de provocare pag.49

2.7.3. Strategia de diferenţiere pag.49

2.7.4. Strategia segmentării pag.49

2.8. Strategii de preţ pag.50

2.9. Strategia de promovare pag.52

2.10. Strategia de vânzare pag.55

Capitolul III. Organizarea contabilităţii operaţiunilor de leasing la SC AUTO

ROMA SRL

3.1. Contabilitatea operaţiunilor de leasing pag. 56

3.1.1. Contabilitatea leasingul financiar pag. 58

3.1.1.1. La locator (finanţator) pag. 59

3.1.1.2. La locatar (utilizator) pag. 62

3.1.2. Contabilitatea leasingului operaţional pag. 63

3.1.2.1. La locator pag. 64

3.1.2.2. La locatar (utilizator) pag. 66

Capitolul IV. Aplicaţie informatică pentru gestiunea şi contabilitatea

mijloacelor de transport la SC AUTO ROMA SRL

4.1. Obiectivele aplicaţiei pag. 67

4.2. Ieşirea aplicaţiei pag. 68

4.3. Intrările aplicaţiei pag.75

4.4. Schema legăturilor între tabele ( fişierele bazei de date) pag.76

4.5. Schema generală a aplicaţiei pag.77

Capitolul V. Studiu de caz privind contabilitatea şi analiza activităţii de

leasing la SC AUTO ROMA SRL

5.1. Contabilitatea activităţii de leasing financiar pag.78

5.2. Analiza activităţii de leasing financiar pag. 97

Concluzii şi propuneri pag. 113

Bibliografie pag. 116

Extras din document

CAPITOLUL I.

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE

LEASING LA S.C. AUTO ROMA S.R.L.

1.1 Istoricul operaţiunilor de leasing

Rǎdăcinile leasingului sunt extrem de adânci, ele dateazǎ încǎ de la începutul omenirii. Încǎ din antichitate, în ţǎri orientale ca Mezopotamia, Egipt, Fenicia apar forme apropiate ale acestor tipuri de operaţiuni. Obiectul aceste operaţiuni il constituiau unelte necesare practicării agriculturii, iar subiecţii erau, pe de o parte, clasele bogate (clerul) şi pe de altă parte, agricultorii cǎrora li se “închiriau” unelte, pǎmânt. În acest fel s-au observat beneficiile unui bun obţinute prin folosinţǎ, având mai puţin importanţă cine deţine titlul de proprietate.

Aristotel spunea “bogăţia nu se mǎsoarǎ prin titluri de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacǎ sunt proprietatea altora” Primele reglementǎri privind leasingul au fost gǎsite în vechea Romǎ, pe la anul 550 i.Ch., în codul lui Justinian, unde se făceau distincţie între leasingul operaţional şi leasingul financiar

Primele operaţiuni care prefigurau leasingul modern aveau loc în Statele Unite ale Americii spre sfârşitul secolului al XIX – lea. Astfel, în 1877, aparatele de telefon au fost închiriate abonaţilor, iar contractul de închiriere a fost denumit “ LEASE”.

“Leasingul financiar” este strâns legat de omul de afaceri californian D.P. Bootle care, alǎturi de câţiva prieteni, a fondat în 1952 “United States Leasing Corporation”, prima societate specializatǎ în operaţiuni de leasing al echipamentelor mobiliare, societate care este astǎzi una din cele mai puternice în domeniu.

1.2. Aspecte generale privind operaţiunile de leasing

1.2.1. Definiţia conceptului de leasing

Termenul de leasing provine din cuvântul din limba englezǎ “lease”, care înseamnǎ “ a închiria”. Însǎ acest termen s-a extins, fiind acum cel mai la îndemânǎ pentru a denumi aceste operaţiuni, chiar dacǎ el nu exprimǎ, în fapt, o închiriere.

Deoarece leasingul s-a impus de realitatea practicǎ şi nu s-a suprapus nici unei alte figuri juridice de drept privat, termenul de “ leasing” a creat multe dispute de ordin teoretic în gândul specialiştilor, oscilând între noţiunile de: locaţiune (închiriere), vânzare în rate, vânzare la termen, împrumut ori credit cu garanţii speciale.

Delimitarea exactǎ a noţiunii juridice are importanţǎ deosebitǎ în plan practic pentru a stabili raporturile obligaţionale dintre părţi şi cele dintre părţi cu terţe persoane, pentru a şti exact cine suportă riscurile, în ce condiţii, cine garantează pentru vicii etc. Pentru a stabili cu exactitate natura juridică a operaţiunii de leasing trebuie făcute delimitările de rigoare faţă de locaţiune, credit, împrumut, contract de vânzare – cumpărare (în rate şi la termen).

O definiţie foarte sugestivă atribuită leasingului a fost elaborată de B. Ştefănescu şi I. Rucăreanu astfel: “ leasingul este o cumpărare în scop de închiriere urmată de o închiriere în scop de vânzare”

Mai amintim aici definiţia dată de The Economist Book’s care dǎ o abordare fiscalǎ leasingului astfel: “ leasingul reprezintǎ procedeul prin care companiile cu profil de fabricaţie închiriazǎ echipamente de producţie pentru a evita astfel costul substanţial aferent achiziţionarii lor.

Leasingul poate fi definit şi din punct de vedere juridic. În acest sens: “ leasingul este un contract complex care permite unei persoane sǎ obţinǎ şi sǎ utilizeze un lucru fǎrǎ a plǎti imediat preţul” În lumina celor prezentate, definim leasingul ca şi un proces prin care se transmite de la finanţator (locator) la beneficiar ( locatar) dreptul de folosinţa a unui bun ( cumpǎrat sau realizat de finanţator) la solicitarea acestuia din urmă, contra unei redevenţe, iar la sfârşitul perioadei de folosinţǎ, finanţatorul se obligǎ sǎ respecte dreptul de opţiune al utilizatorului privind dobândirea dreptului de proprietate, prelungirea contractului de leasing ori încetarea raporturilor contractuale.

În forma cea mai simplificatǎ, aceasta operaţiune se prezintǎ astfel:

cumpǎrǎ închiriazǎ

bunul bunul

Furnizorul Societatea de leasing

Beneficiarul

Leasingul este o operaţie complexă, clădita pe interesele complementare ale celor ce participă la aceasta, de aşa natură încât fiecare dintre participanţi trage un folos ce depinde şi de comportarea celorlalţi şi de nevoile economice care sunt complementare. Utilizatorul este cel interesat în folosinţa lucrului, furnizorul are interes să – şi vândă produsul, creditorul şi plasează capitalul în condiţii de rentabilitate sporită. Locatarul are iniţiativa afacerii, vânzătorul o permite, creditorul o facilitează si toţi împreună, acţionând în interes propriu, acţionează în acelaşi timp şi în folosul celorlalţi

1.2.2. Obiectul leasingului

Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţa îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.

1.2.3. Scopul urmărit prin leasing

Scopul urmărit în acesta temă este acela de a arăta desfăşurarea activităţii economice de la înfiinţare până în momentul în care societatea a optat finanţarea prin leasing financiar în cadrul achiziţionării autovehiculelor şi derularea activităţii propriu zise a leasingului.

Preview document

Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 1
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 2
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 3
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 4
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 5
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 6
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 7
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 8
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 9
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 10
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 11
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 12
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 13
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 14
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 15
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 16
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 17
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 18
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 19
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 20
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 21
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 22
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 23
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 24
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 25
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 26
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 27
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 28
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 29
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 30
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 31
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 32
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 33
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 34
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 35
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 36
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 37
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 38
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 39
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 40
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 41
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 42
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 43
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 44
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 45
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 46
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 47
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 48
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 49
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 50
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 51
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 52
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 53
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 54
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 55
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 56
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 57
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 58
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 59
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 60
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 61
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 62
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 63
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 64
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 65
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 66
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 67
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 68
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 69
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 70
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 71
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 72
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 73
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 74
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 75
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 76
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 77
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 78
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 79
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 80
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 81
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 82
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 83
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 84
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 85
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 86
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 87
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 88
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 89
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 90
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 91
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 92
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 93
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 94
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 95
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 96
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 97
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 98
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 99
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 100
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 101
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 102
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 103
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 104
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 105
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 106
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 107
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 108
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 109
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 110
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 111
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 112
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 113
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 114
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 115
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 116
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 117
Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Leasingului in Cadrul Comertului cu Autovehicule.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Contabilitate Financiară

Bibliografie: • Paliu-Popa, L. – Contabilitate financiară armonizată, vol.1, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2002 (pag. 57-60; 61-63; 64-66;...

Contabilitatea operațiunilor de leasing

1. LEASING-UL CA FORMA DE FINANTARE Finantările prin sistem leasing constituie in economia românească o adevarată gură de oxigen pentru agenţii...

Contabilitatea TVA

Argument Lucrarea de față își propune să prezinte cadrul legal al aplicării taxei pe valoarea adăugată și principalele operații contabile în...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Prezentarea Societății Bancare Istoric și Evoluție

Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna. Numar de actiuni: 348.450.670 Adresa: Centrala: b-dul Ion Mihalache, nr. 1-7,...

Ai nevoie de altceva?