Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12935
Mărime: 129.12KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Documentul a fost prezentat in cadrul facultatii de Stiinte Economice din sibiu, Universitatea Lucian Blaga

Cuprins

Introducere .5

Capitlolul 1. Noṭiuni introductive .6

1.1. Societatea comercială-componenta de bază a economiei.6

1.2. Tipurile şi formele societăţilor comerciale.6

1.3. Constituirea societăţilor comerciale.8

1.4. Funcţionarea societăţilor comerciale.8

1.4.1. Adunarea generală.9

1.4.2. Administratorii.9

1.4.3. Cenzorii.9

Capitolul 2. Dizolvarea societăţilor comerciale.10

2.1. Noţiunea de dizolvare şi caracteristici.10

2.2. Cazurile generale de dizolvare.10

2.2.1 Cazurile tradiţionale.10

2.2.2 Cazurile de dizolvare-sancṭiune.12

2.2.3 Cazurile speciale de dizolvare.12

2.3. Căile dizolvării societăţilor comerciale.13

2.3.1 Dizolvarea de drept.13

2.3.2 Dizolvarea voluntară.13

2.3.3 Dizolvarea judiciară.13

2.4. Efectele dizolvării .14

Capitolul 3. Lichidarea societăţilor comerciale.16

3.1 Noţiunea de lichidare şi caracteristici.16

3.2 Principiile generale ale lichidării .16

3.3 Modificările produse de trecrea la faza de lichidare.17

3.4 Statutul lichidatorilor.18

3.4.1. Numirea lichidatorilor.18

3.4.2. Puterile lichidatorilor.18

3.5 Particularităţi ale lichidării în raport cu forma juridică a societăţilor comerciale .19

3.6 Lichidarea judiciară.20

3.6.1 Organele care aplica procedura de lichidare judiciara . 20

3.6.2 Etapele procedurii de lichidare judiciara .21

Capitolul 4. Contabilitatea lichidării societăţilor comerciale.23

4.1 Operaṭiile de natură contabilă efectuate de lichidatori.23

4.2 Normele reflectării în contabilitate a operaṭiilor de lichidare.24

4.3 Etapele reflectării lichidării societăṭilor comerciale din punct de vedere contabil .38

Capitolul 5. Studiu de caz privind lichidarea societăţilor comerciale la S.C Roko Media S.R.L.33

5.1 Datele firmei.33

5.2 Evolutia firmei .33

5.3 Hotărârea de lichidare şi motivele acesteia.35

5.4 Ȋnregistrarea contabilă a lichidării S.C. Roko Media S.R.L.35

Concluzii .42

Bibliografie .43

Extras din document

INTRODUCERE

Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne confruntăm cu momente de recesiune economică, multe societăţi au de suferit diferite transformări. Aceste transformări se pot manifesta prin restrângerea obiectului de activitate, suspendarea activităţii, sau chiar încetarea existenţei acestora. Motivul alegerii acestei teme este, tocmai pentru a afla mai multe despre aceste mutaţii suferite de societăţile comerciale şi despre cum se manifestă ele.

În primul capitol am detaliat modul în care se formează societăţile comerciale şi anume: prin asocierea unor persoane fizice sau juridice pentru o activitate sau un interes comun. Un alt aspect abordat este despre tipurile şi formele acestora. Societăţile comerciale pot fi de trei tipuri: societăţi de persoane, societăţi de capital şi societatea cu răspundere limitată care este un amestec între primele două. Formele acesteia sunt: societate pe acţiuni, în comandita pe acţiuni, în comandita simplă, în nume colectiv şi cu răspundere limitată. Un alt subcapitol se referă la modul în care funcţionează acestea şi la organele care le conduc şi anume: administratorii, adunarea generală şi cenzorii. Am considerat importantă detalierea acestor aspecte deoarece trebuie să aflăm întâi cum se constituie o societate pentru ca apoi, să aflăm cum aceasta dispare şi motivele pentru care acest lucru se întâmplă.

În cel de-al doilea capitol este expusă dizolvarea societăţilor comerciale, ca fiind faza de început a procesului de încetare a personalităţii juridice alături de lichidare pe care o precede. Am abordat de asemenea cauzele generale de dizolvare şi anume: cauzele tradiţionale, de dizolvare sancţiune şi cele speciale. Alt aspect important este modul prin care se desfăşoară dizolvarea şi anume: dizolvarea de drept, dizolvarea voluntară şi cea judiciară. Având în vedere că acest proces duce la dispariţia societăţii comerciale din viaţa economică se produc unele efecte care în principiu se referă la deschiderea procedurii de lichidare dar nu întotdeauna se poate întâmpla acest lucru. Există şi situaţii în care dizolvarea are loc fără lichidare, aşa cum se întâmplă în cazul fuziunii sau divizării totale a societăţii.

În cel de-al treilea capitol este prezentată lichidarea societăţilor comerciale, noţiunea de lichidare şi caracteristicile acesteia.

Lichidarea societăţilor comerciale reprezintă a doua fază a procesului de dispariţie a societăţilor comerciale şi cuprinde acele operaţii de lichidare a patrimoniului societăţii, plata creditorilor şi împărţirea soldului între asociaţi. Următoarele aspecte discutate se referă la principiile lichidării şi la modificările produse de aceasta. În acest proces organele de conducere ale societăţii sunt înlocuite cu lichidatorii şi de aceea se discută despre statutul lor, atribuţiile şi puterile lor. În funcţie de forma de organizare juridică a fiecărei societăţi, lichidarea se desfăşoară diferit şi aceste particularităţi sunt prezentate în alt subcapitol. Cum dizolvarea este de mai multe tipuri, la fel şi lichidarea poate fi voluntară sau judiciară fiind detaliate în această lucrare ambele forme.

Ultimul capitol capitol cuprinde lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere contabil, şi anume operaţiile desfăşurate din acest punct de vedere, care sunt la fel în cazul lichidării voluntare precum şi în cel al lichidării judiciare.

CAPITOLUL 1

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1 Societatea comercială – Componenta de bază a economiei naṭionale

Ȋn cadrul structurii organizatorice a economiei naṭionale, un loc central, cu rol esenṭial în viaţa economică îl ocupă unitatea economică producătoare de bunuri materiale, lucrări şi servicii necesare societăţii.

Din punct de vedere juridic termenului “societate”, i se atribuie, de regulă, două sensuri: într-o accepţiune largă, societatea este asocierea unor persoane fizice sau juridice pentru o activitate sau un interes comun şi supusă unor reguli, iar în sens restrâns, prin societate se înţelege fie contractul prin care două sau mai multe persoane convin să pună ceva în comun în vederea realizării unui profit pe care apoi să-l împartă între ele, fie persoana juridică născută dintr-un asemenea contract.

Concepută ca un organism autonom căreia legea i-a conferit personalitate juridică, societatea comercială a apărut ca urmare a unor cauze economice şi sociale, pe măsură ce acţiunile individuale nu au mai corespuns necesităţii de a îndeplinii activităţi economice de amploare.

Ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători care să pună în comun resursele individuale, ca urmare a dezvoltării societăţii omeneşti, precum şi pe fondul creşterii nevoilor economice şi sociale şi-a găsit expresia în conceptul de societate comercială.

Dacă la început societăţile comerciale erau formate doar din câteva persoane care puneau în comun bunurile şi abilităţile specifice în vederea realizării unor afaceri, evoluţia tehnicii judiciare a contribuit la apariţia unor societăţi alcătuite din colectivităţi mult mai mari, care prin capitalurile lor, au făcut posibilă realizarea unor mai mari afaceri în toate domeniile de activitate.

Societăţile comerciale au avut şi au consecinţe importante asupra civilizaţiei moderne, determinând extinderea pieţelor, canalizând energiile umane şi financiare în sensul realizării unor scopuri economice şi sociale, dar şi pentru satisfacerea intereselor personale ale întreprinzătorilor.

Preview document

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale

I. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Introducere Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în econmie, deoarece prin întregul sau conţinut îmbina armonios teoria abstractă cu...

Standardul IAS 21 - Efectele Variatiei Cursurilor de Schimb Valutar

Standardul International de Contabilitate IAS 21 revizuit inlocuieste IAS 21 „Contabilitatea efectelor variatiei cursurilor de schimb valutar” si a...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale 1.1.Noţiuni generale Dizolvarea constituie o etapă intermediară în încetarea existenţei unei...

Contabilitatea operațiunilor generate de divizarea societăților comerciale - studiu de caz

Aspecte generale ale operaţiunilor de divizare Restructurarea, retehnologizarea, dorinţa de sporire a gradului de profitabilitate sau existenţa...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Dizolvarii si Lichidarii Societatilor Comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale

comerciale parcurge doua faze distincte: dizolvare si lichidare. Încetarea existentei unei societati comerciale reclama realizarea unor operatii...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind operațiunile de lichidare a societăților comerciale

Introducere O societate comercială, asemănător fiinţei umane, se naşte, se dezvoltă şi, mai devreme sau mai târziu, dispare. Acest lucru mai poate...

Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale

Cap.I Introducere 1.1 Motivaţie in alegerea temei Societatea comerciala poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui act...

Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale

Introducere Cuvinte cheie: dizolvare, evaluare patrimoniu, lichidarea activului, satisfacerea pasivului, bilantul de lichidare, partajul...

Ai nevoie de altceva?