Contabilitatea Marfurilor

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Marfurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I.PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV AL UNITATII ECONOMICE 1
II.NOTIUNI TEORETICE PRIVIND MARFURILE 5
III.CONTABILITATEA MARFURILOR 10
III.1. EVIDENTA MARFURILOR 10
III.2. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR ECONOMICE PRIVIND MARFURILE 13
-OPERATII ECONOMICE PRIVIND MARFURILE IN CAZUL UTILIZARII INVENTARULUI PERMANENT 13
-OPERATII ECONOMICE PRIVIND MARFURILE IN CAZUL UTILIZARII INVENTARULUI INTERMITENT 17
IV.DOCUMENTE 18
BIBLIOGRAFIE 24

Extras din document

In vederea documentarii cu privire la proiectul in domeniul contabilitatii financiare am studiat şi analizat activitatea desfăşurată de SOCIETATEA COMERCIALĂ ZBORUL S.R.L., înfiinţată in anul 1997.

TRANSPORTUL – prestari de servicii in transporturi rutiere de marfuri, reprezinta activitatea de baza a societatii.

Societatea Zborul SRL este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Ea isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea privind societatile comerciale, Codul comercial.

Societatea s-a infiintat prin acte administrative, in vederea efectuarii de acte de comert, cu respectarea dispozitiilor legale.

Capitalul social este de 460 RON,aport in numerar.

Capitalul social este impartit in 46 parti sociale, in valoare de 10 RON fiecare.

Partile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare parte si apartin asociatului unic. Ele sunt reprezentate prin certificate eliberate asociatului unic sub semnatura administratorului societatii.

Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei asociatului unic prin emiterea de noi certificate reprezentand aportul in numerar sau in natura, prin includerea de rezerve extraordinare sau de beneficiu. Hotararea asociatului unic pentru marirea capitalului social sa ve publica in Monitorul Oficial, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. Hotararea va trebui sa respecte minimum-ul de capital legal, pe care legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea lui.

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociat confera acestuia dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor sau altor drepturi, conform dispozitiilor legale.

Partile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul raspunde numai in limita capitalului.Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatului Partile sociale, sunt, in principiu, netransmisibile altor persoane si nici reprezentate prin titluri negociabile, asa cum sunt actiunile.

Societatea este reprezentată şi administrată de 1 administrator, numit prin contractul de societate.

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.

SC ZBORUL SRL Motru, organizeaza activitatea contabila in conformitate cu Legea Contabilitatii cu modificarile si completarile aduse prin O.G. Nr. 70 din 13 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii Contabilitatii Nr. 82/1991 Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001, raspunderea pentru organizarea contabilitatii revine administratorului.Societatea organizeaza si conduce contabilitatea in compartimente dinstincte.

Contabilitatea financiara are ca principal obiectiv de a determina periodic marimea patrimoniului intreprinderii, de a-i masura variatiile, de a calcula si explica rezultatele financiare. Contabilitatea financiara utilizeaza conturile si celelalte procedee de lucru ale contabilitatii , pentru cunoasterea aspectelor economice si financiare ale societatii, in contextul real al relatiilor acestora cu diversi parteneri interni si externi, de la infiintare pana la o eventuala lichidare sau fuziune

Documentele pe care le produce, in special cele de sinteza (bilantul, contul de rezultate si anexa ) ofera mediului o imagine fidela, sintetica si retrospectiva a situatiei societatii.

SC Zborul SRL aplica politicile contabile astfel incat situatiile financiare sa fie conforme cu cerintele O.M.F.P. nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Politicile folosite de societate asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile in sensul ca, prezinta fidel situatia financiara a intreprinderii.

Elementele posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere sunt efectuate in conformitate cu urmatoarele principii:

- Principiul prudentei, potrivit caruia nu se admite supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor;

- Principiul independentei exercitiului, potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente se face pe masura angajerii acestora si trecerii lor la rezultate;

- Principiul necompensarii-elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Marfurilor.doc