Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul

Proiect
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 10023
Mărime: 101.47KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costica Sava, Elena Marin
Proiectul a fost sustinut la Academia de Studii Economice din Bucuresti

Extras din document

ARGUMENT

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii. Cunostiinţele si informaţiile contabile constituie baza pe care cei care le dobândesc şi le însuşesc, îşi clădesc profesia; ele sunt utile tuturor celor ce doresc să înveţe şi să ştie cum se ţine evidenţa contabilă a patrimoniului în economia de piaţă. O condiţie esenţială a calităţii lucrătorului financiar-contabil este respectarea cu stricteţe a legislaţiei economice în vigoare: pentru a ne menţine în actualitate trebuie ca permanent să urmărim, prin studiul publicaţiilor de specialitate, modificările legislative, asigurând astfel temei legal operaţiunilor contabile.

În capul societăţilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea mărfurilor la preţ cu amănuntul, numărul tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări este nelimitat în cursul unei perioade de gestiune luată în considerare, deoarece mărfurile sunt acele elemente de stocuri care se achiziţionează în vederea revânzării fără a suferi modificări esenţiale .

Derularea operaţiunilor de cumpărări şi vânzări de mărfuri se face de regulă plecând de la preţul de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate, adică preţul definitiv negociat între vânzător şi cumpărător. Mărfurile la preţ de vânzare cu amănuntul presupun o evaluare iniţială la preţ de vânzare, ajungându-se la valoarea preţului cu amănuntul prin aplicarea marjei brute.

Lucrarea este structurată pe 6 capitole şi 14 subcapitole. Aceste capitole detaliază pe de-o parte noţiunile teoretice de bază privitoare la contabilitatea operaţiunilor efectuate privind mărfurile la preţ cu amănuntul, documentele specifice, metodele de organizare a contabilităţii mărfurilor şi pe de altă parte prezintă principalele operatiuni contabile si aplicatii practice care usureaza intelegerea acestei lucrari. Corespunzător aplicaţiilor am anexat şi documentele specifice lor. Lucrarea se încheie cu o scurtă bibliografie.

Cap. 1. Delimitări şi structuri contabile privind mărfurile

Mărfurile reprezintă o categorie importantă de stocuri, care, în circuitul lor de la producători până la consumatori, generează un volum foarte mare de operaţii economico-financiare ce se efectuează prin intermediul unui număr deosebit de mare de agenţi economici, cu diferite profiluri de activitate comercială. Astfel, se poate considera că există 3 categorii importante de unităţi patrimoniale cu profil comercial şi anume: en gros sau cu ridicata, en detail sau cu amănuntul şi mixte.

Unităţile comerciale en gros sunt cele care asigură desfăşurarea acestei forme de circulaţie a mărfurilor, efectuând operaţiuni de cumpărare a bunurilor de consum, în cantităţi mari şi foarte mari, de la producătorii şi furnizorii interni şi externi, precum şi de vânzare a lor în partizi (loturi) mari către alţi agenţi economici, de regulă cu profil comercial en detail inclusiv de alimentaţie publică.

Unităţile comerciale cu profil en detail realizează această formă de circulaţie a mărfurilor efectuând cumpărarea acestor bunuri, de regulă, de la unităţile en gros, dar şi de la producătorii şi furnizorii interni, în partiţi (loturi) mici sau relativ mici, precum şi vânzarea lor către populaţie, inclusiv prin unităţi de alimentaţie publică. Mărfurile se vând în starea in care au fost cumpărate sau după o prelucrare prealabilă în vedere consumului în unităţi operative special amenajate (restaurante, bufete ş.a.).

Unităţile comerciale mixte efectuează atât operaţii de comerţ en gros, cât şi en detail.

În categoria mărfurilor, care au o structură eterogenă se includ atât bunurile pe care agentul economic le cumpără vederea vânzarii în starea in care au fost achiziţionate, cât şi produsele finite transferate de unităţile producătoare în magazinele proprii de prezentare şi desfacere, precum şi acele active circulante materiale de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, ambalajelor ş.a. devenite disponibile in cadrul patrimoniului unităţii economice şi care se vând terţilor aşa cum au fost cumpărate.

Organizarea contabilităţii mărfurilor este influenţată într-o anumită măsură de preţul de înregistrare ce se utilizează şi care, în funcţie de categoria în care se încadrează unitatea patrimonială şi implicit de opţiunea sa, poate fi costul efectiv de achiziţie, preţul prestabilit (standard), preţul cu amănuntul sau en gros.

Costul efectiv de achiziţie este recomandat în cazul unităţilor care comercializează un număr relativ redus de sortimente de mărfuri, cu o frecvenţă redusă a intrărilor şi ieşiri¬lor, dar în cantităţi mari. Caracteristica de bază a acestei metode constă în evaluarea mărfurilor şi implicit a operaţiilor de intrări şi ieşiri la preţul efectiv de aprovizionare, care în condiţiile actuale este fluctuant, fapt ce creează anumite dificultăţi în legă¬tură cu evaluarea ieşirilor din gestiune.

În situaţia utilizării costului de achiziţie ca preţ de înregistrare este justificatã crearea în cadrul contului 371 ,,Măr¬furi” a două conturi analitice, unul pentru preţul de facturare sau de cumpărare (371.01) şi celălalt pentru cheltuielile de trans¬port-aprovizionare şi alte consumuri similare (371.02), ambele cu funcţia contabilă de activ, însă ultimul cu repartizare lunară proporţională cu mărfurile vândute, pe bază de coeficient mediu. Pentru operaţiile de ieşire din patrimoniu, în funcţie de specificul şi interesele agentului economic, se poate adopta una dintre cele trei metode (C.M.P., F.I.F.O., L.I.F.O.) prezentate în cadrul paragrafului privind evaluarea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie.

Preview document

Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 1
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 2
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 3
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 4
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 5
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 6
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 7
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 8
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 9
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 10
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 11
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 12
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 13
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 14
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 15
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 16
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 17
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 18
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 19
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 20
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 21
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 22
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 23
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 24
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 25
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 26
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 27
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 28
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 29
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 30
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 31
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 32
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 33
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 34
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 35
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 36
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 37
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 38
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 39
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 40
Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Expertiza Contabila

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Expertiza Contabila - Misiunile Expertului Contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Contabilitatea Circulației Mărfurilor la SC Niadal Abatex Company SRL

1. PREZENTAREA S.C. NIADAL ABATEX COMPANY S.R.L 1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SCURT ISTORIC Denumirea societăţii este „SC NIADAL ABATEX...

Contabilitatea stocurilor și operațiilor cu mărfuri în comerț cu amănuntul

CAPITOLUL 1. NOTIUNI TEORETICE PRIVIND STOCURILE 1.1. Definiţia, caracteristicile şi principalele structuri ale stocurilor Noţiunea de „stock”,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Raportul Privind Practica de Producție

Pe parcursul unei perioade de patru saptamîni (20 zile lucratoare) am efectuat practica de productie la societatea pe actiuni „Citro-Impex”.În baza...

Evidenta Marfurilor in Comertul En-Gros

ARGUMENT Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit , orice firma cu activitate comerciala , de servicii sau de...

Contabilitatea stocurilor și operațiilor cu mărfuri în comerț cu amănuntul

CAPITOLUL 1. NOTIUNI TEORETICE PRIVIND STOCURILE 1.1. Definiţia, caracteristicile şi principalele structuri ale stocurilor Noţiunea de „stock”,...

Contabilitate Marfurilor

ARGUMENT De-a lungul timpului,ştiinţa studierii mărfurilor a purtat diferite denumiri,dintre care cea ami cunoscuta este aceea de...

Contabilitatea Mărfurilor

ARGUMENT Contabilitatea este instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute. Activele...

Ai nevoie de altceva?