Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 17552
Mărime: 80.32KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Axinte Liviu
proiect la contabilitate

Cuprins

Argument

Capitolul 1 Prezentarea S.C. “ARA” S.R.L. pag.1

1.1. Constituirea S.C. “ARA” S.R.L. pag.1

1.2. Delegarea responsabilităţilor în S.C. “ARA” S.R.L. pag.4

1.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil al S.C. „ARA” S.R.L. pag.5

1.4. Fişa postului pentru şef birou contabilitate pag.10

Capitolul 2 Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor în cadrul unei unităţi cu amănuntul pag.11

2.1. Delimitări şi structuri conceptuale privind contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor în cadrul unei unităţi cu amănuntul pag.11

2.2. Purtători primari de informaţii în contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor în cadrul unei unităţi cu amănuntul pag.28

2.3. Sistemul conturilor utilizate în contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor în cadrul unei unităţi cu amănuntul pag.41

2.4. Tipuri specifice de înregistrări specifice contabilităţii mărfurilor şi ambalajelor în cadrul unei unităţi cu amănuntul pag.44

2.5. Cazuri particulare de înregistrări în contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor în cadrul unei unităţi cu amănuntul pag.47

Anexe

Capitolul 3 Monografie contabilă privind contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor în cadrul unei unităţi cu amănuntul la S.C. „ARA” S.R.L.

Bibliografie

Extras din document

Pe măsura dezvoltării forţelor şi a relaţiilor sociale de producţie, în scopul creării de bunuri şi servicii destinate satisfacerii trebuinţelor şi dezvoltării sociale, s-a simţit nevoia unei cunoaşteri ştiinţifice, a unei evidenţe şi măsurări, precum şi a unui control asupra elementelor procesului reproducţiei (producţia, repartiţia, circulaţia şi consumul) şi asupra rezultatelor şi tendinţelor pe care le manifestă fenomenele acestui proces.

Disciplina ştiinţifică ce a preluat această complexă şi dificilă misiune şi care s-a afirmat paralel cu dezvoltarea socială şi tehnico-economică, dobândind caracteristicile specifice proprii şi devenind tot mai necesară şi indispensabilă organizării şi cunoaşterii proceselor economice, este contabilitatea.

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii.

Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii dau conţinutul funcţiei comerciale a unei firme şi se efectuează pe baza politicilor de cumpărări şi de vânzări stabilite de managerii firmei.

În cazul societăţilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea mărfurilor la preţ de vânzare cu amănuntul, numărul tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări este nelimitat în cursul unei perioade de gestiune luată în considerare, deoarece mărfurile sunt acele elemente de stocuri care se achiziţionează în vederea revânzării8 fără a suferi modificări sau cu modificări neesenţiale.

Derularea operaţiunilor de cumpărări şi vânzări de mărfuri se face de regulă plecând de la preţul de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate, adică preţul definitiv negociat între vânzător şi cumpărător. Mărfurile la preţ de vânzare cu amănuntul presupun o evaluare inţială la preţ de vânzare, ajungându-se la valoarea preţului cu amănuntul prin aplicarea marjei brute.

Managerul unei unităţi comerciale de vânzare a mărfurilor cu amănuntul este informat, prin intermediul biroului de contabilitate, asupra situaţiei elementelor patrimoniale în orice moment, astfel încât să poată lua deciziile necesare desfăşurării unei activităţi profitabile.

Prezentarea S.C. “ARA” S.R.L.

1.1. Constituirea S.C.”ARA”S.R.L.

S.C. „ARA” S.R.L. s-a constituit prin acordul de voinţă al asociaţilor:

1.Vasile Bucur , cetăţean român, născut in Botoşani la data de 15.09.1962, domiciliat în Botoşani, str.Săveni nr.8, bl.B, sc.3, et.2, ap.7 şi

2.Mihai Dragomir, cetăţean român, născut în Timişoara la data de 30.03.1962, domiciliat în Botoşani, str. Aleea Şcolii nr.3, bl.A, sc.1, et.3, ap.12.

Denumirea, forma juridică, sediul şi durata de funcţionare

Denumirea societăţii este „ARA” S.R.L. , denumire convenită în urma verificării anteriorităţii firmei la Oficiul Registrului Comerţului Botoşani şi a rezervării nr. 0018985/30.08.2005.

În toate actele, documentele, facturile, publicaţiile şi alte acte ce emană de la societate, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele „Societate cu răspundere limitată” sau iniţialele „S.R.L.”, de sediul societăţii şi de numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului.

Societatea comercială „ARA” S.R.L. este persoană juridică română, având forma de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actul constitutiv şi cu legile române în vigoare.

Sediul societăţii este în România, judeţul Botoşani, str. Săveni nr.3. Sediul societăţii va putea fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată.

Obiectul de activitate

Societatea are ca domeniu de activitate principal comerţul cu amănuntul cu bunuri alimentare.

În vederea realizării obiectului de activitate, societatea deţine trei puncte de vânzare în judeţul Botoşani.

Societatea poate să-şi realizeze obiectul său de activitate atât în România cât şi în străinătate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi poate lua toate măsurile considerate necesare sau folositoare pentru realizarea obiectului de activitate.

Obiectul de activitate poate fi modificat, respectiv extins şi la alte activităţi prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare legate de publicitate şi înregistrarea la organele competente.

Societatea poate să-şi înfiinţeze filiale precum şi sucursale şi puncte de lucru, fără personalitate juridică, în ţară şi străinătate în vederea realizării obiectului de activitate şi cu respectarea dispoziţiilor imperative ale legislaţiei în vigoare.

Capitalul social

Capitalul social subscris este în numerar, în valoare de 10.000 RON, împărţit în 1.000 părţi sociale a câte 10 RON fiecare parte socială. Capitalul social a fost vărsat integral la data autentificării actului constitutiv, având următoarea structură de participare:

1.Vasile Bucur cu un aport de 5.000 RON, reprezentând 500 de părţi sociale a câte 10 RON fiecare parte socială, numerotate de la 1 la 500, deci 50% din capitalul social şi

2.Mihai Dragomir cu un aport de 5.000 RON, reprezentând 500 de părţi sociale a câte 10 RON fiecare parte socială, numerotate de la 501 la 1000, deci 50% din capitalul social.

Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei adunării generale a asociaţilor cu respectarea procedurii legale şi a formalităţilor de publicitate.

Preview document

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 1
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 2
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 3
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 4
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 5
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 6
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 7
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 8
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 9
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 10
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 11
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 12
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 13
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 14
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 15
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 16
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 17
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 18
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 19
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 20
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 21
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 22
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 23
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 24
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 25
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 26
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 27
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 28
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 29
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 30
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 31
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 32
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 33
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 34
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 35
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 36
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 37
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 38
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 39
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 40
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 41
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 42
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 43
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 44
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 45
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 46
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 47
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 48
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 49
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 50
Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Marfurilor si Ambalajelor in Cadrul Unei Unitati cu Amanuntul.doc

Alții au mai descărcat și

Politici si Tratamente Contabile privind Metodele de Gestionare a Stocurilor de Marfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Reflectarea Financiar-Contabila a Stocurilor de Natura Marfurilor si Ambalajelor in Unitatile Comerciale cu Amanuntul

Argument Aritmetică a afacerilor, contabilitatea este un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme...

Contabilitatea Ambalajelor

INTRODUCERE Indiferent de gradul de dezvoltare economica a unei tari, marfurile produse si comercializate sunt de neconceput fara ambalaj. In...

Analiza Economico-Financiara Centrofarm

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI ŞI A MEDIULUI SĂU DE AFACERI I.1 Identificarea societăţii: Denumire, localizare, obiect de activitate, data...

Contabilitatea și Gestiunea Mărfurilor unei Intreprinderi

ARGUMENT În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea...

Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA

1. Diagnosticul juridic Datele de identificare ale societății sunt următoarele: Denumire societate: ROPHARMA Forma de organizare: societate pe...

Contabilitatea Stocurilor în Sistemul Informatic

INTRODUCERE In actiunea de ansamblu a reorientarii economiei romanesti,a asocierii Romaniei la Uniunea Europeana precum si a cadrului legislativ...

Practica in Contabilitate

1. Scurta prezentare a organizatiei S.C. Relad Pharma S.A. a luat fiinta in anul 1994, inregistrand o crestere rapida de-a lungul anilor....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Reflectarea Financiar-Contabila a Stocurilor de Natura Marfurilor si Ambalajelor in Unitatile Comerciale cu Amanuntul

Argument Aritmetică a afacerilor, contabilitatea este un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme...

Organizarea Contabilitatii in Cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Economia întreprinderii - studiu de caz Billa

INTRODUCERE Obiectul lucrarii de fata il constituie prezentarea importantei marfurilor si ambalajelor in unitatile de desfacere cu amanuntul,...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Stocuri și Producție în Curs de Execuție

INTRODUCERE În cadrul activităţii economice cel mai important loc este ocupat de societăţile productive acestea fiind elementele din circuitul...

Contabilitatea stocurilor și operațiilor cu mărfuri în comerț cu amănuntul

CAPITOLUL 1. NOTIUNI TEORETICE PRIVIND STOCURILE 1.1. Definiţia, caracteristicile şi principalele structuri ale stocurilor Noţiunea de „stock”,...

Ai nevoie de altceva?