Contabilitatea Materiilor Prime

Imagine preview
(6/10 din 7 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Materiilor Prime.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 79 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. COMAT S.A. DEVA 1
1.1. Scurt istoric 1
1.2. 1.2. Modul de constituire si obiectul de activitate 1
1.3. Structura organizatorica 3
1.4. Principalii indicatori economico-financiari 5
2. DELIMITARI SI FUNDAMENTARI TEORETICE PRIVIND STOCURILE 9
2.1. Definirea si recunoasterea stocurilor în situatiile financiare 9
2.2. Structuri de stocuri operabile în contabilitatea financiara 10
2.3. Evaluarea stocurilor în contabilitate 11
2.3.1. Principii de evaluare 11
2.3.2. Evaluarea stocurilor conform prevederilor IAS 2 “Stocuri” 13
2.3.3. Evaluarea stocurilor în tara noastra 18
3. INSTRUMENTAREA CONTABILA A OPERATIILOR CU STOCURILE 25
3.1. Organizarea contabilitatii stocurilor 25
3.1.1. Evidenta operativa a gestiunilor de stocuri 26
3.1.2. Contabilitatea analitica a stocurilor 29
3.2. Contabilitatea intrarilor si iesirilor de materii prime 35
3.2.1. Metoda inventarului permanent la cost de achizitie 35
3.2.2. Metoda inventarului permanent la cost standard 38
3.2.3. Metoda inventarului intermitent 42
3.3. Contabilitatea provizioanelor privind deprecierea materiilor prime 46
3.4. Inventarierea stocurilor 51
3.4.1. Inventarierea stocurilor - componenta a inventarierii generale a patrimoniului 51
4. GESTIUNEA SI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A STOCURILOR 66
4.1. Necesitatea stocurilor 66
4.2. Optimizarea stocurilor prin Modelul Wilson-Whitin 68
4.3. Metode de control a stocurilor 69
4.4. Estimarea capitalului necesar pentru finantarea operatiunilor curente, de exploatare 71
4.5. Analiza gestiunii stocurilor 75
5. CONCLUZII SI PROPUNERI 77

Extras din document

1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. COMAT S.A. DEVA

1.1. SCURT ISTORIC

Societatea Comerciala COMAT DEVA S.A. este persoana juridica româna, cu sediul în Deva, str. Depozitelor nr. 5, judetul Hunedoara.

S.C. COMAT S.A. DEVA s-a înfiintat prin reorganizare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, in temeiul H.G. nr. 1176 din 02.11.1990, având forma juridica de societate pe actiuni, si a fost înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Judetului Hunedoara sub numarul J 20/54/06.03.1991.

La data constituirii sale S.C. COMAT DEVA S.A. preia tot patrimoniul Întreprinderii en-gros pentru aprovizionare si desfacere Hunedoara (I.E.G.A.D. Hunedoara). Societatea a luat fiinta la 22 august 1952, când a fost înfiintat Oficiul regional de aprovizionare si desfacere „O.R.A.D. Hunedoara”, aceasta fiind prima întreprindere proprietate de stat cu acest obiect de activitate. La 10 octombrie 1968, „O.R.A.D. Hunedoara” devine „Întreprinderea Teritoriala de Aprovizionare” – I.T.A. Hunedoara, pentru ca la 21 mai 1973 aceasta sa devina „Baza judeteana de aprovizionare tehnico-materiala – B.J.A.T.M. Hunedoara. La 31 mai 1976 se adauga sediului central, amplasamentul situat in str. Depozitelor nr.19 – fiind o unitate functionala distincta, cu solutii constructive, tehnologice si dotate la nivel superior, aceasta fiind pusa in functiune la 23.12.1980.

B.J.A.T.M. Hunedoara îsi înceteaza existenta la 8 mai 1990, când prin H.G. 491, se înfiinteaza „Întreprinderea en-gros pentru aprovizionare si desfacere” - I.E.G.A.D. Hunedoara.

1.2. 1.2. MODUL DE CONSTITUIRE SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

În anul 1991 in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, in temeiul H.G. nr. 1176 din 02.11.1990, I.E.G.A.D. Hunedoara se transforma în S.C. COMAT DEVA S.A. În 1995 societatea se privatizeaza prin contractul de vânzare – cumparare nr. 154/28.04.1995.

Conform Statutului obiectul de activitate al societatii îl reprezinta:

a)prospectarea pietei consumatoare pentru stabilirea fondului de marfa ce urmeaza a fi aprovizionat în vederea desfacerii. Efectuarea de studii de marketing si prospectarea consumului si a structurii sortimentale ce se va solicita in perspectiva;

b) asigurarea portofoliului de comenzi, perfectarea contractelor cu partenerii pentru aprovizionarea agentilor economici în zona de servire;

c) constituirea de stocuri de materiale si produse asortate pentru a efectua, la cererea clientilor consumatori, livrari imediate din depozite;

d) preluarea aprovizionarii, partiala sau integrala, a unor unitati industriale sau de constructii din zona de activitate;

e) preluarea de la agentii economici a stocurilor de materiale care nu le mai sunt necesare, redistribuirea sau valorificarea lor catre alti agenti economici, sau prin prelucrarea în atelierele proprii, pe baza de conventii bilaterale;

f) efectuarea pentru agentii economici din zona, a unor servicii specifice activitatii de aprovizionare – depozitare – desfacere (închirieri de spatii de depozitare si conservare) de utilaje si mijloace de transport, debitari, croiri, operatiuni de încarcari – descarcari etc;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Materiilor Prime.doc