Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 29273
Mărime: 170.00KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE 1

I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII 1

I.2 EVALUAREA MIJLOACELOR FIXE 6

I.2.1. Evaluarea imobilizărilor la intrarea în patrimoniu sau evaluarea iniţială 6

I.2.2. Evaluarea imobilizărilor la ieşirea din patrimoniu 9

I.2.3. Evaluarea de inventar a imobilizărilor 9

I.2.4. Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale 10

I.3 DOCUMENTE PRIMARE ÎN EVIDENŢA MIJLOACELOR FIXE 15

CAPITOLUL II PREZENTAREA FIRMEI 19

II.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ

ŞI FUNCŢIONALĂ 19

II.1.1. Constituirea societăţii 19

II.1.2. Obiectul de activitate 20

II.1.3. Capitalul social 20

II.1.4. Structura organizaţională şi funcţională 22

II.2. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A MIJLOACELOR FIXE 28

II.2.1. Evidenţa mijloacelor fixe la intrarea în gestiune 28

II.2.2. Amortizarea mijloacelor fixe 33

II.2.3. Scoaterea din gestiune a mijloacelor (modalităţi, înregistrări aferente 38

II.3. ANALIZA ECONOMICĂ PE BAZA BILANŢULUI CONTABIL 43

II.3.1. Analiza economico –financiară pe baza bilanţului contabil 43

II.3.2. Bilanţul financiar 48

II.3.3. Bilanţul funcţional 60

II.3.4. Analiza financiară a întreprinderii prin metoda indicatorilor 68

CAPITOLUL III ROLUL SISTEMULUI INFORMATIC ÎN

EVIDENŢA MIJLOACELOR FIXE 70

III.1. GENERALITĂŢI 70

III.1.1. Caracterizarea datelor 73

III.1.2. Caracterizarea informaţiei 73

III.2. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMATIC 75

III.2.1. Noţiunea de sistem şi sistem informaţional 75

III.2.2 Noţiunea de sistem informaţional 77

III.2.3. Sistemul informatic - parte componentă a unui sistem informaţional 78

III.3. ISTORICUL INFORMATIZĂRII PROCESELOR ECONOMICE 79

III.3.1. Evoluţia sistemelor informatice pe plan internaţional 79

III.3.2. Managementul sistemelor informaţionale (MIS) 82

III.3.3. Tendinţe europene recente cu privire la informatizare 84

III.3.4. Informatizarea în România 86

III.3.5. Proiectarea sistemelor informatice 88

CAPITOLUL IV ANALIZA PRIVIND GENERAREA UNUI

SISTEM INFORMATIC PENTRU EVIDENŢA MIJLOACELOR FIXE 91

IV.1. AVANTAJELE IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI INFORMATIC 91

IV.2. STABILIREA OBIECTIVELOR URMĂRITE 92

IV.3. REGULILE DE GESTIUNE 92

IV.4. CRITERIILE DE SORTARE 93

IV.5. RESURSE HARDWARE ŞI SOFTWARE 93

IV.5.1. Resurse hardware 94

IV.5.2. Resurse software 95 IV.6. MODELE PENTRU DESCRIEREA PRELUCRĂRILOR 96

IV.6.1. MCC 96

IV.6.2. MCP 97

IV. 7. MODELE PENTRU DESCRIEREA DATELOR 101

IV.7.1. MCD 101

IV.7.2. MLD 102

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE

I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII

În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări corporale, respectiv mijloace fixe şi a se descrie cadrul juridic de aplicare a acestei noţiuni. Se poate spune că mijloacele fixe sunt bunuri reprezentate de echipamente şi utilaje aflate în sfera producţiei, comercială şi a prestatorilor de servicii, care au o durată îndelungată de funcţionare, participă la mai multe cicluri de producţie sau comercială şi a căror valoare se transmite treptat, sub forma amortizării, asupra cheltuielilor fiecărui exerciţiu. Ele nu se încorporează, sub aspect material, în structura produselor, lucrărilor executate, păstrându-şi forma iniţială.

În ţările dezvoltate, ponderea mijloacelor fixe în patrimoniul societăţii a scăzut vertiginos în ultimii ani, pentru că, tot mai des, societăţile recurg la închirierea mijloacelor fixe sub formă de locaţie sau leasing financiar.

Sunt considerate mijloace fixe, conform legislaţiei , obiectul singular sau complexul de obiecte care îndeplinesc cumulat următoarele condiţii:

- Are o valoare contabilă mai mare de cinci milioane lei;

- Are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Limita valorii de intrare a mărfurilor (5 mln. lei) se aplică de la data de 01.01.2000. Agenţii economici care deţin mărfuri cu valoare economică de intrare între 1-5 mln. lei la data de 31.12.1999 le înregistrează în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar până la amortizarea lor integrală, conform prevederilor legale. Deciziile referitoare la dezvoltarea, utilizarea şi scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe au un efect de lungă durată.

Informaţiile complete cu privire la caracterul funcţional, starea tehnică, gradul de uzură, randamentul tehnic şi economic, reprezintă o premiză pentru existenta unei decizii eficiente în asigurarea şi reânnoirea capitalului fix.

Pentru satisfacerea în bune condiţii a acestor cerinţe, la organizarea contabilităţii mijloacelor fixe trebuie avute în vedere următoarele obiective:

o Cunoaşterea valorii mijloacelor fixe cu scopul de a pune la dispoziţia conducerii, în orice moment, date privind: valoarea de intrare a mijloacelor fixe existente, valoarea actuală stabilită la inventar, valoarea netă reflectată în bilanţ;

o Evidenţa permanentă a existenţei şi mişcării mărfurilor în vederea asigurării controlului gestionar al lor;

o Furnizarea datelor necesare calculării exacte a amortizării mijloacelor fixe şi a provizioanelor pentru deprecierea reversibilă a acestora şi includerea lor în cheltuielile exerciţiului în vederea determinării rezultatului exerciţiului;

o Controlul utilizării raţionale şi cu randament înalt a mijloacelor fixe, urmărind determinarea corectă a capacităţii de producţie.

Să examinăm mai atent imobilizările. Imobilizările sunt active care prezintă următoarele caracteristici:

1. au o durată de utilizare mai mare de un an,

2. sunt achiziţionate pentru a fi utilizate în cursul activităţii de exploatare,

3. nu sunt achiziţionate pentru a fi revândute clienţilor.

O perioadă îndelungată de timp, imobilizările erau denumite active fixe, însă utilizarea acestui termen se restrânge, pentru că noţiunea fixe sugerează o durată nelimitată de funcţionare.

Deşi nu există o delimitare strictă a perioadei minime de timp în care trebuie să fie utilizat un activ pentru a fi considerat activ imobilizat, criteriul cel mai frecvent aplicat constă în aceea că activul trebuie să poată fi utilizat repetat pe o perioadă de cel puţin un an. În această categorie se includ şi activele utilizate numai în perioade de vârf sau de urgenţă, cum ar fi un generator.

Activele care nu se utilizează în cursul normal al exploatării nu se includ în această categorie. Astfel terenurile deţinute în scopuri speculative sau clădirile care nu se mai utilizează pentru operaţiunile economice curente nu trebuie incluse în categoria imobilizărilor, ci clasificate ca investiţii pe termen lung.

În sfârşit, dacă un articol este deţinut pentru a fi revândut, trebuie clasificat ca stoc (nu imobilizare corporală), indiferent de durata sa de funcţionare. De exemplu, o presă de tipar care urmează a fi vândută de către un producător de prese de tipar va fi considerată element de stoc, în timp ce la o companie care o cumpără pentru a o utiliza în activitatea sa de exploatare, această presă va reprezenta o imobilizare corporală.

Preview document

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 1
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 2
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 3
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 4
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 5
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 6
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 7
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 8
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 9
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 10
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 11
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 12
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 13
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 14
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 15
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 16
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 17
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 18
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 19
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 20
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 21
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 22
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 23
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 24
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 25
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 26
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 27
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 28
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 29
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 30
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 31
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 32
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 33
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 34
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 35
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 36
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 37
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 38
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 39
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 40
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 41
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 42
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 43
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 44
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 45
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 46
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 47
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 48
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 49
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 50
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 51
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 52
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 53
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 54
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 55
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 56
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 57
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 58
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 59
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 60
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 61
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 62
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 63
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 64
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 65
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 66
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 67
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 68
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 69
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 70
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 71
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 72
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 73
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 74
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 75
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 76
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 77
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 78
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 79
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 80
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 81
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 82
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 83
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 84
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 85
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 86
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 87
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 88
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 89
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 90
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 91
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 92
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 93
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 94
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 95
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 96
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 97
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 98
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 99
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 100
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 101
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 102
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 103
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 104
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 105
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 106
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 107
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 108
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 109
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 110
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 111
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 112
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Mijloacelor Fixe
  • bibliografie.doc
  • CONCLUZII.doc
  • CUPRINS.doc
  • MOP1.doc
  • proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Lucrare Diploma Mijloace Fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe si Analiza Eficientei Utilizarii Acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Analiza fluxurilor de trezorerie într-o întreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Contabilitatea Disponibilităților

Argument In sfera activitatii de trezorerie a intreprinderii se cuprind toate operatiile de gestiune a investitiilor financiare pe termen scurt, a...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Organizarea contabilității la prefectura Maramureș

1.1.IMPORTANŢA ŞI ROLUL PREFECTURII CA ORGAN DESCENTRALIZAT AL GUVERNULUI. Administraţia publică, în orice societate , fie ea clasică , fie...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și deprecierii acestora la SC

CAP. I DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA S.C. POMFRUCT S.A. BAIA MARE S.C. POMFRUCT S.A. Baia Mare a fost înfiinţată în anul 1999, prin...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe si Analiza Eficientei Utilizarii Acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Ai nevoie de altceva?